Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 97322-2017

 • 97322-2017: Σουηδία-Solna: Προσωρινές υπηρεσίες
  Ημερομηνία δημοσίευσης:16/03/2017
  Έγγραφο:Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
  Ονομασία αρχής:Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
  • 355548-2017: Σουηδία-Solna: Προσωρινές υπηρεσίες
   Ημερομηνία δημοσίευσης:12/09/2017
   Έγγραφο:Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης ή ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
   Ονομασία αρχής:Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων