Tjänster - 9736-2019

09/01/2019    S6    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Västerås: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

2019/S 006-009736

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Västerås kommun
212000-2080
Stadshuset, rum C 124
Västerås
721 29
Sverige
Kontaktperson: Thomas Juhlin
Telefon: +46 21-393153
E-post: thomas.juhlin@vasteras.se
Fax: +46 21-184464
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasteras.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - konstruktion projektering bro

Referensnummer: TN 2018/00323-2.6.1
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71310000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta ramavtal avser genomförande av broprojektering med inriktning mot underhållsjobb men även nybyggnation kan förekomma.

I ramavtalet ingår upprättande av bl.a. bygghandlingar, upphandlingsdokument och utredningar vid tunga transporter, andra typer av utredningar, gestaltningsidéer, undersökningar och rapporter i den omfattning som behövs i respektive uppdrag.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71530000
71311000
71315000
71318000
71315200
71311100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta ramavtal avser genomförande av broprojektering med inriktning mot underhållsjobb men även nybyggnation kan förekomma.

I ramavtalet ingår upprättande av bl.a. bygghandlingar, upphandlingsdokument och utredningar vid tunga transporter, andra typer av utredningar, gestaltningsidéer, undersökningar och rapporter i den omfattning som behövs i respektive uppdrag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 102-233350
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - konstruktion projektering bro

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Atkins Sverige AB
556611-6751
Lilla Nygatan 7
Malmö
211 38
Sverige
Telefon: +46 766291521
E-post: hanna.goransdotter@atkinsglobal.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 820.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - konstruktion projektering bro

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Ramböll Sverige AB
556133-0506
BOX 17009
Stockholm
104 62
Sverige
Telefon: +46 70-3190991
E-post: tony.janhunen@ramboll.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 794.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal - konstruktion projektering bro

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Frösundaleden 2 A
Solna
169 99
Sverige
Telefon: +46 105053902
E-post: karl.borjesson@afconsult.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 748.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sverige
Telefon: +46 18-4316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2019