Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

darbai - 97717-2020

27/02/2020    S41    darbai - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Katowice: Katilinių statybos darbai

2020/S 041-097717

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 223-548180)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Adresas: ul. Grażyńskiego 49
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A
Pašto kodas: 40-126
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anna Niepsuj
El. paštas: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Telefonas: +48 327358240
Faksas: +48 327358255

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://swoz.tauron.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zaprojektowanie i budowa w formule „pod klucz” gazowego kotła wodnego 140 MWt w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła

Nuorodos numeris: 2019/TC/TC/02668/L
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45251200
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego w formule „pod klucz” obiektu stanowiącego nowy kompletny kocioł gazowy o mocy znamionowej 140 MWt i mocy w paliwie ok 150,5 MWt wykonany w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, posadowionego w ZW Katowice, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami umowy, prawidłowymi standardami inżynieryjnymi i budowlanymi, a także wymaganiami prawnymi obowiązującymi w dniu przejęcia obiektu do eksploatacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25/02/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 223-548180

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 02/03/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 09/03/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 02/03/2020
Vietos laikas: 10:15
Turi būti:
Data: 09/03/2020
Vietos laikas: 10:15
VII.2)Kita papildoma informacija: