Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 9784-2020

09/01/2020    S6

Lenkija-Katowice: Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai

2020/S 006-009784

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 249-619619)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Mes
El. paštas: b.mes@pgg.pl
Telefonas: +48 327161482
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-5.

Nuorodos numeris: 701903526
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44480000 Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 249-619619

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY HW-C-3/52-20 1,5MPA 515X386X240MM ZAWÓR ALUMINIOWY+WĄŻ+PRĄDOWNICA

Turi būti:

Hydrant wewnętrzny zawieszany HW-C-3/52-20 1,2 MPa 515 x 386 x 240 mm zawór aluminiowy + wąż + prądownica

Dalies numeris: II.2.1
Pirkimo dalies Nr.: 3
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY N.T HW-25N-20P 1,5MPA 840X740X270MM ZASILANIE Z PRAWEJ STRONY+WYPOSAŻENIE

Turi būti:

Hydrant wewnętrzny zawieszany N.T HW-25N-20P 1,2 MPa 840 x 740 x 270 mm zasilanie z prawej strony + wyposażenie

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 22
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Około 257 sztuk

Turi būti:

Około 232 sztuki

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 15/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 15/01/2020
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: