Prekės - 9784-2020

09/01/2020    S6

Lenkija-Katowice: Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai

2020/S 006-009784

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 249-619619)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Beata Mes
El. paštas: b.mes@pgg.pl
Telefonas: +48 327161482
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa pozostałego sprzętu przeciwpożarowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-5.

Nuorodos numeris: 701903526
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44480000 Įvairūs priešgaisriniai įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 249-619619

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY HW-C-3/52-20 1,5MPA 515X386X240MM ZAWÓR ALUMINIOWY+WĄŻ+PRĄDOWNICA

Turi būti:

Hydrant wewnętrzny zawieszany HW-C-3/52-20 1,2 MPa 515 x 386 x 240 mm zawór aluminiowy + wąż + prądownica

Dalies numeris: II.2.1
Pirkimo dalies Nr.: 3
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

HYDRANT WEWNĘTRZNY ZAWIESZANY N.T HW-25N-20P 1,5MPA 840X740X270MM ZASILANIE Z PRAWEJ STRONY+WYPOSAŻENIE

Turi būti:

Hydrant wewnętrzny zawieszany N.T HW-25N-20P 1,2 MPa 840 x 740 x 270 mm zasilanie z prawej strony + wyposażenie

Dalies numeris: II.2.4
Pirkimo dalies Nr.: 22
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

Około 257 sztuk

Turi būti:

Około 232 sztuki

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 15/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 15/01/2020
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 27/01/2020
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: