Árubeszerzések - 97932-2019

01/03/2019    S43

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2019/S 043-097932

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Jókai Mór Utca 32.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 14888743
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személygépjármű üzemeltetés keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000595162018
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

II.1.1) pont teljes elnevezés: Személygépjármű bérleti és flottarendszerű üzemeltetési keretmegállapodás megkötésére irányuló beszerzés.

Gépjárműbeszerzés a Magyar Turisztikai Ügynökség valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részére keret megállapodás keretében a keret megállapodás második részében közvetlen megrendeléssel a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján személygépjármű bérbeadására és a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó flottakezelési szolgáltatásokkal.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 490 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34100000 Gépjárművek
50111100 Járműállomány-kezelési szolgáltatások
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
50118100 Mentési és helyreállítási szolgáltatások személygépjárművek számára
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, illetve Budapest közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bérleti és Flottarendszerű üzemeltetési keretmegállapodás keretében Ajánlatkérőnek gépjármű biztosítása az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelően Ajánlattevőnek új, Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek rendelkezésre bocsátásával kell a szolgáltatást biztosítani. Ajánlattevő 46 darab (5 darab a műszaki leírásban „A” Alsó kategóriájúként jelölt + 20 darab a műszaki leírásban „B1” Alsó-közép kategóriájúként jelölt + 11 darab a műszaki leírásban „B2” Alsó-közép kategóriájúként jelölt + 7 db a műszaki leírásban „C” Felső--közép kategóriájúként jelölt, + 3 db a műszaki leírásban „D” 7 személyes személyszállító kategóriájúként jelölt) gépjárművet a szerződés megkötését követő legkésőbb 180 napon belül (értékelési szempont keretében kedvezőbb vállalható).

A fixen lehívandó gépjárművek Ajánlatkérők közti megosztását a keretmegállapodás-tervezet melléklete rögzíti.

Ajánlattevő, köteles Ajánlatkérő részére - a műszaki leírásban „D” kategóriájúként jelölt gépjárművek kivételével - a keretmegállapodás aláírását/egyedi megrendelés visszaigazolását követő naptól kezdődően átmeneti csereautót biztosítani. Nyertes ajánlattevő a műszaki leírásban „Átmeneti A”, „Átmeneti B1”, „Átmeneti B2” és „Átmeneti C” kategóriájúként jelölt átmeneti csereautókat mindaddig köteles biztosítani, amíg a gépjárművek szerződés szerinti (értékelési szempontra tett vállalásának megfelelően) rendelkezésre bocsátása meg nem történik.

Ajánlatkérő a meghatározott darabszámon túl egyedi megrendelések útján - legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig terjedő mértékig, illetve a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt - további gépjárművek megrendelésére jogosult az alábbiakban meghatározott gépjárműtípusok körében. A gépjármű kategóriáknál megjelölt mennyiségek és meghatározott km futás valamint a futamidő csak és kizárólag a „fixen” lehívandó gépjárművekre vonatkozik. Ajánlatkérő a fix lehíváson felül maximum a keretösszeg kimerüléséig a jelen eljárás keretében megajánlottak szerint ad közvetlen megrendelést Ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a „fix” megrendelésen felül a beszerzését nem köteles a keretmegállapodás alapján megvalósítani. Az egyedi megrendelések útján lehívott gépjárművek szállítási feltételeit, valamint a gépjárművek vonatkozásában nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére vonatkozó feltételeket a keretmegállapodás, valamint az egyedi megrendelés tartalmazza, azzal, hogy az egyedi megrendelésben rögzített feltételek nem állhatnak ellentmondásban a keretmegállapodás rendelkezéseivel, továbbá nem fogalmazhatnak meg többletkötelezettséget a Ajánlattevő irányába.

A keretmegállapodás teljes keretösszege maximum 490 000 000,- HUF+ÁFA.

Ajánlatkérő előírja, hogy egy adott kategória (A vagy B1 vagy B2 vagy C vagy D) tekintetében kizárólag ugyanazon típusú és ugyanazon gyártmányú és ugyanazon vagy jobb felszereltségű autó ajánlható meg a teljes keretmegállapodás tekintetében. Ajánlatkérő a „fix” megrendelésen felül a beszerzését nem köteles a keretmegállapodás alapján megvalósítani.

További részletezést, ajánlatkérő részletes elvárásait a közbeszerzési dokumentáció és a közbeszerzési dokumentumok/keretmegállapodás valamint a műszaki leírás tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. A szg.járművek átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerz.kötéstől, ill. a 3.1. pontban részletezett gépjármű kategóriák vonatkozásában a megrendelés kézhezvételétől számítva naptári napban / Súlyszám: 34
Minőségi kritérium - Név: 3.1.Fix m.rendbe tart. 43db (A:5db;B1:20db;B2:11db;C:7db), ill. ue. gjkat.-k vonatk-ban kiadott e.megrend-k útján megrend. szgj. (birt.ad.) váll. időtart. szerz.köt-től szám-va n.nap (max.180n.nap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 3.2. A fix megrendelésbe tartozó 3db („D” 3db) személygépjármű átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napban megadva (maximum 180 naptári nap vállalható) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 4. A megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre vonatkozóan / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4.1. „A” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.2. „B1” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.3. „B2” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.4. „C” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 4.5. „D” kategóriára megajánlott személygépjármű károsanyag kibocsátása (CO2) kombinált (vegyes) ciklusban (g/km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 5. A megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) - 1 db gépjárműre vonatkozóan / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5.1. „A” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.2. „B1” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.3. „B2” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.4. „C” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 0,5
Minőségi kritérium - Név: 5.5. „D” kategóriára megajánlott személygépjármű üzemanyag fogyasztása kombinált (vegyes) ciklusban (l/100 km) 1 db gépjárműre / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 72
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciókra NINCS lehetőség, kizárólag az alábbiak okán került az igen bejelölésre.

Karakterkorlát miatt a II.2.9) pont folytatása ahol szintén az II.2.5) Értékelési szempontok és súlyszámok kerültek rögzítésre

2.23. B.díj mértéke „B1” kat., 14 hónap futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.24. B.díj mértéke „B1” kat., 12 hón.futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.25. B.díj mértéke „B2” kat., 34 hón. futamidő és maximum 141 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.26. B.díj mértéke „B2” kat., 32 hón. futamidő és maximum 133 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.27. B.díj mértéke „B2” kat., 30 hón. futamidő és maximum 116 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.28. B.díj mértéke „B2” kat., 28 hón. futamidő és maximum 137 500 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.29. B.díj mértéke „B2” kat., 26 hón. futamidő és maximum 108 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.30. B.díj mértéke „B2” kat., 24 hón. futamidő és maximum 100 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.31. B.díj mértéke „B2” kat., 22 hón. futamidő és maximum 91 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.32. B.díj mértéke „B2” kat., 20 hón. futamidő és maximum 83 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.33. B.díj mértéke „B2” kat., 18 hón.futamidő és maximum 75 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.34. B.díj mértéke „B2” kat., 16 hón. futamidő és maximum 66 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.35. B.díj mértéke „B2” kat., 14 hón. futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.36. B.díj mértéke „B2” kat., 12 hón.futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.37. B.díj mértéke „C” kat., 34 hón. futamidő és maximum 141 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.38. B.díj mértéke „C” kat., 32 hón. futamidő és maximum 133 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.39. B.díj mértéke „C” kat., 30 hón. futamidő és maximum 125 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.40. B.díj mértéke „C” kat., 28 hón.futamidő és maximum 116 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.41. B.díj mértéke „C” kat., 26 hón.futamidő és maximum 108 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.42. B.díj mértéke „C” kat., 24 hón. futamidő és maximum 100 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.43. B.díj mértéke „C” kat., 22 hón.futamidő és maximum 91 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.44. B.díj mértéke „C” kat., 20 hón.futamidő és maximum 83 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.45. B.díj mértéke „C” kat., 18 hón. futamidő és maximum 75 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.46. B.díj mértéke „C” kat., 16 hón. futamidő és maximum 66 667 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.47. B.díj mértéke „C” kat., 14 hón. futamidő és maximum 58 333 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

2.48. B.díj mértéke „C” kat., 12 hón.futamidő és maximum 50 000 km futású gépjárműre (nettó HUF/hó/db) (0,25)

(Rövidítések miatt az egyértelműségért a teljes szöveggel itt rögzítjük a minőségi kritérium 3. pontjait)

[x] Minőségi kritérium - Súlysz:40

3. A személygépjárművek átadására (birtokba adás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől, ill. a 3.1. pontban részletezett gépjármű kategóriák vonatkozásában a megrendelés kézhezvételétől számítva naptári napban megadva (34)

3.1. A fix megrendelésbe tartozó 43db („A” 5 db, „B1” 20 db, „B2” 11 db, „C” 7 db), valamint az ugyanezen gépjárműkategóriák vonatkozásában kiadott egyedi megrendelések útján megrendelt személygépjármű átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napban megadva (maximum 180 naptári nap vállalható) (30)

3.2. A fix megrendelésbe tartozó 3db („D” 3db) személygépjármű átadására (birtokbaadás) vállalt időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napban megadva (maximum 180 naptári nap vállalható) (4)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 172-390102
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Személygépjármű üzemeltetés keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ARVAL Magyarország Járműparkkezelő kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22926827
Postai cím: Bocskai út 134-146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: kristof.kovach@arval.hu
Telefon: +36 306259849
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 490 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 490 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Biztosítási szolgáltatással összefüggő feladatok, non-stop segélyszolgálat biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.Alvállalkozók megnevezése:

— Autohome Magyarország Kft. (székhely: 1196 Budapest, Ady Endre utca 53/B; adószám: 12005473-2-43

— Marsh Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.; adószám: 10857968-2-42)

2. További ajánlattevők:

— Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Böszörményi út 161.; adószám: 13329170-2-09)

— CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2030 Érd, Kárpitos utca 1.; adószám: 25021082-2-13)

3. Nyertes ajánlattevő adószáma: 12949115-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

AK technikai okokból a III.2.2. pont kifizetésre vonatkozó részét itt tünteti fel:

Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerinti teljesítés igazolást követően, havonta jogosult a tényleges teljesítés alapján egy darab számlát benyújtani. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik. A számlához csatolni kell az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlán a teljesítés részletezését Ajánlatkérő igénye szerinti előzetesen egyeztetett formában - köteles megadni. A számlarészletezőt a számla benyújtásával egyidejűleg az Ajánlatkérő kapcsolattartójának megküldeni az ott megadott e-mail címre. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. §-a szerinti előírásoknak. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2013. évi V. tv. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

AK technikai okokból a VI.3. pontnál alkalmazott karakterkorlát miatt a VI.3. pontját itt folytatja:

10. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 10-13. §-ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

11. Az Ajánlattevő által megajánlott bérleti díjnak valamennyi a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szolgáltatások/előírások ellenértékét kell tartalmaznia. A bérleti díj kizárólag a megajánlott személygépjármű átadásának (birtokbaadás) időpontját követően jár Ajánlattevőnek.

12. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell elkészítenie és az ajánlathoz csatolnia a dokumentációban/mellékletében részletezett előírásoknak megfelelően a felhívásban és a dokumentációban/közbeszerzési dokumentumokban foglaltak figyelembevételével A részletes előírásokat, követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

13. Egyenértékűség: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentumban előírt, vagy az azzal - a műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű terméket elfogad.

14. Ajánlatkérő a keretmegállapodását a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja alapján valósítja meg.

Kiegészítés az I.2) ponthoz:

A Kbt. 29.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. jár el a többi Ajánlatkérő nevében is.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2019