A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 98310-2020

28/02/2020    S42

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 042-098310

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matyasovszky Marcell
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368542
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen – Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001157712019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés keretében Debrecen – Füzesabony vasútvonal korszerűsítése I. ütem”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 54 859 115 262.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen – Füzesabony vasúti vonalszakasz (~19+00 – ~164+00 hmsz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. Alapmennyiség

A 108. sz. vasútvonal Debrecen állomás (bez.) – Macs állomás (bez.) vasúti vonalszakaszának (~19+00 - ~164+00 hmsz.) átépítése az átmenő fővágányokon és a csatlakozó nyíltvonalakon a 108. sz. vasútvonal esetében v=80/100 km/h, a 100. sz. vasútvonal esetében v=160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, az állomási vágányokon v=40 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.

Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km) és szükséges korrekció építése (~3,6 km), Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között kétnyomúsítás építése. Állomáson központi állítású, biztosítóberendezésbe kötött, váltófűtéssel ellátott kitérők beépítése. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az állomásokon és a létesülő megállóhelyeken. Felsővezetéki rendszer átalakítása Debrecen állomáson. Új állomási és vonali biztosítóberendezések építése, Debrecenben a jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása központi forgalomirányító rendszer kialakítása a vonalszakaszon és központi forgalomirányítási központ létesítése Macs Ipari Park állomáson. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlő rendszer kiépítése. Zajvédő fal építése, aszfalt burkolatú út, kerékpárút és járda építése, burkolt vágányok és rakterületek építése, a csatlakozó útszakaszokkal. Debrecen állomáson az üzemi épület átalakítása, Tócóvölgy állomáson a jelenlegi felvételi épület átalakítása, Macs Ipari Park állomáson új üzemi épület építése, Macs állomáson a jelenlegi felvételi épület helyén új felvételi épület építése. A megállóhelyeken esőbeállók telepítése.

Főbb mennyiségek:

— hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 31,4 km hosszban,

— Debrecen állomás átépítése során 3 csoport B60-XI kitérő beépítése, 2 csoport B60-800 kitérő beépítése, 40 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 12 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

— Tócóvölgy állomás átépítése során, 6 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 5 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, 4 csop. új B60-800 kitérő beépítése, 32 mező előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése, 10 mező előregyártott gumielemes kerékpáros átjáró építése, 14 mező előregyártott gumielemes gyalogos átjáró építése,

— Macs Ipari Park állomás építése során 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 14 csop. új B54-XI kitérő beépítése, 2 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 46 mező előregyártott gumielemes útátjáró építése, 8 mező új előregyártott vasbetonelemes átjáró építése,

— Macs állomás átépítése során, 2 csop. új B60-XI kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XII kitérő beépítése, 1 csop. új B54-XIII kitérő beépítése, valamint 7 mező új előregyártott gumielemes közúti útátjáró építése,

— a kitérők cseréje vagy beépítése mind a négy állomáson al- és felépítménnyel együtt valósul meg,

— számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése az összes beépített kitérőben,

— távközlő rendszer átalakítása 4 állomáson,

— vasúti műtárgyak: 7 db kisműtárgy építése/átépítése/felújítása, 3 db nagyműtárgy átépítése,

— ~ 22 000 m2 aszfaltburkolatú út építése, 51 000 m2 beton burkolatú rakterület,

— új biztosítóberendezés és távközlési hálózat kiépítése a teljes vonalszakaszon

— kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi.

II.Opcionális mennyiség

— hézagnélküli vágány építése 54/60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljakkal 2 vkm hosszban,

— Macs Ipari Park állomás építése során 2 csoport új B54-XI kitérő beépítése, 8 mező új előregyártott gumielemes üzemi átjáró építése,

— 33 000 m2 beton burkolatú rakterület,

— Konténerterminál parkoló – 19 215 m2

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére, azaz az alapmennyiségre + opcionális mennyiségre együtt tehető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M.2.A) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hó) [min. 0, max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.B) pontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hó) [min. 0, max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.C) pontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hó) [min. 0, max. 36 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiséget lásd a II.2.4) II. pontban.

A lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 12 hónapon belül jogosult gyakorolni. Lehívás esetén a Vállalkozó a lehívás tárgyát képező opcionális mennyiséget – a lehívás eltérő rendelkezése hiányában – az alapmennyiség teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az opcionális mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli. Az opcionális tételek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az alapmennyiség teljesítése tekintetében a szerződés időtartama, a szerződés hatályba lépésétől számított max. 24 hónap, de nem lehet később, mint 31.12.2021 napja. A szerződés időtartama az opcionális mennyiség lehívása esetén sem hosszabbodik meg.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0–100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás, 1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 197-477311
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debrecen – Füzesabony vasútvonal korsz. I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32314863
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ISTVAN.SARVARY@VHID.HU
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55 700 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 54 859 115 262.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— STRABAG Rail Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület); adószám: 11084244-4-43)

— Vasútépítők Kft. (9023 Győr, Csaba utca 9.; adószám: 10678547-2-08)

— V-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; adószám: 25302990-2-44)

— SDD Konzorcium: DÖMPER Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz. 1605/2.; adószám: 10229105-2-11); S u b t e r r a - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5.; adószám: 24824040-2-08); Pannon-Doprastav Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187–189.; adószám: 24657998-2-43)

— Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.; adószám: 14564477-2-18)

3. Az alapmennyiség és a teljes opcionális mennyiség teljesítéséért járó átalánydíj összege: 54 859 115 262 HUF + áfa, amelyből az

— alapmennyiség értéke tartalékkeret nélkül: 50 398 637 761 HUF + áfa,

— a teljes opcionális rész értéke tartalékkeret nélkül összesen: 4 460 477 501 HUF + áfa.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2020