Stavební práce - 98401-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

21/03/2015    S57

Lucembursko-Lucemburk: Roční seznam smluvních stran

2015/S 057-098401

(Článek 124 prováděcích pravidel finančního nařízení; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012)


Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místa:

Evropský účetní dvůr, k rukám: Oddělení pro nabídková řízení a smlouvy, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Lucemburk, LUCEMBURSKO. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Internetová adresa:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx


Oddíl II: Seznam zakázek, pro které nebylo zveřejněno žádné zvláštní oznámení o zadání

II.1)Povaha zakázky:
Stavební práce.
II.2)Zadání zakázky:
Zakázka č. 1.
Název: údržba elektrických zařízení v budovách K1 a K2 Evropského účetního dvora.
II.2.1)Datum zadání zakázky:
6.11.2014.
II.2.2)Informace o nabídkách:
Počet obdržených nabídek: 1.
II.2.3)Název a adresa hospodářského subjektu, jemuž byla zakázka zadána:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUCEMBURSKO.
II.2.4)Předmět zakázky:
Údržba elektrických zařízení v budovách K1 a K2 Evropského účetního dvora.
II.2.7)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek:
Hodnota: 150 095,01 EUR (bez DPH).
II.2)Zadání zakázky:
Zakázka č. 2.
Položka č. 1
Název: údržba elektrických zařízení v budově K3 Evropského účetního dvora.
II.2.1)Datum zadání zakázky:
13.11.2014.
II.2.2)Informace o nabídkách:
Počet obdržených nabídek: 1.
II.2.3)Název a adresa hospodářského subjektu, jemuž byla zakázka zadána:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUCEMBURSKO.
II.2.4)Předmět zakázky:
Údržba elektrických zařízení v budově K3 Evropského účetního dvora.
II.2.7)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek:
Hodnota: 59 385,41 EUR (bez DPH).
II.2)Zadání zakázky:
Zakázka č. 3.
Název: rozšíření systému Dorma v budově K1.
II.2.1)Datum zadání zakázky:
1.10.2014.
II.2.2)Informace o nabídkách:
Počet obdržených nabídek: 1.
II.2.3)Název a adresa hospodářského subjektu, jemuž byla zakázka zadána:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUCEMBURSKO.
II.2.4)Předmět zakázky:
Rozšíření systému Dorma v budově K1.
II.2.6)Spisové číslo:
PN 371.
II.2.7)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek:
Hodnota: 98 694,77 EUR (bez DPH).
II.2)Zadání zakázky:
Zakázka č. 4.
Název: údržba systému Zeus pro kontrolu přístupu.
II.2.1)Datum zadání zakázky:
8.12.2014.
II.2.2)Informace o nabídkách:
Počet obdržených nabídek: 1.
II.2.3)Název a adresa hospodářského subjektu, jemuž byla zakázka zadána:
Socom SA, 10, rue du Commerce, 3895 Foetz, LUCEMBURSKO.
II.2.4)Předmět zakázky:
Údržba systému Zeus pro kontrolu přístupu.
II.2.6)Spisové číslo:
PN 270.
II.2.7)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek:
Hodnota: 40 939,47 EUR (bez DPH).


Oddíl III: Doplňující informace

III.2)Datum odeslání tohoto oznámení:
10.3.2015.