Služby - 98402-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

21/03/2015    S57

Lucembursko-Lucemburk: Roční seznam zhotovitelů

2015/S 057-098402

(Článek 124 prováděcích pravidel finančního nařízení; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012)


Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místa:

Evropský účetní dvůr, k rukám: Oddělení pro veřejné zakázky a smlouvy, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Lucemburk, LUCEMBURSKO. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Internetová adresa:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx


Oddíl II: Seznam zakázek, pro které nebylo zveřejněno žádné zvláštní oznámení o zadání

II.1)Povaha zakázky:
Služby.
II.2)Zadání zakázky:
Zakázka č. 1.
Název: bankovní služby.
II.2.1)Datum zadání zakázky:
11.12.2014.
II.2.2)Informace o nabídkách:
Počet obdržených nabídek: 1.
II.2.3)Název a adresa hospodářského subjektu, jemuž byla zakázka zadána:
Banque et Caisse d'Épargne de l'État - Luxembourg, 1-2, place de Metz, 1930 Lucemburk, LUCEMBURSKO.
II.2.4)Předmět zakázky:
Bankovní služby.
II.2.6)Spisové číslo:
PN 355.
II.2.7)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek:
Hodnota: 75 000 EUR bez DPH.


Oddíl III: Doplňující informace

III.2)Datum odeslání tohoto oznámení:
10.3.2015.