Services - 98405-2017

16/03/2017    S53

Hungary-Budapest: Security services

2017/S 053-098405

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK20331
Postal address: Dózsa György út 41.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telephone: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internet address(es):
Main address: http://www.ligetbudapest.org
Address of the buyer profile: http://www.ligetbudapest.org
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: épületépítési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint védelmi feladatok ellátása.

II.1.2)Main CPV code
79710000 Security services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési,védelmi feladatok ellátása

A feladat ismertetése:

A Városliget biztonsági felügyelete:

— a parkot látogatók nyugalmának biztosítása,

— közvagyon védelme,

— a Városliget felújítása során épülő épületek, létesítmények, kertek és parkok létesítési munkafolyamatainak zavartalansága biztosítása,

— az Állatkerti krt.-Hermina út -Ajtósi Dürer sor-Dózsa Gy. út által határolt területen az alábbi építmények őrzése a köz. dok. III. fej. leírtak szerint.

Magyar Zene Háza 10 600 nm.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 15 000 nm.

Városliget közpark, Liget útépítés, Liget közmű munkák: 980 000 nm.

Olof Palme Ház 2 800 nm.

Nemzeti Galéria 32 000 nm.

Néprajzi Múzeum 26 000 nm.

Városliget Színház 3 300 nm.

Dózsa Gy. úti mélygarázs 27 400 nm.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 465 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79713000 Guard services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XIV. kerület, 29732/11. helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne.

II.2.4)Description of the procurement:

AF.II.1.4.pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság ig.(321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)-Részletek a közb.dok.II. Útmutató fej.

AT.csat.kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénz.intézm.(ek)től származó nyilatkozatot- az alábbi tartalommal,-AT mely számlaszámokkal rendelkezik,-az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30napot meghaladó sorban állás.

P2) KR 19.§ (1) b)alapján az utolsó 3 lezártüzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az AK ellenőrzi. A KR.19.§(2)bek. alapján, az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatta közbesz. tárgyából származó, nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.

P3)KR19.§(1)c) alapján az előző 3lezárt üzleti év-ÁFA nélkül számított-közbesz. t. szerinti (objektumőrzés és védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot. AK felhívja a figyelmet aKR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1) KR.21.§(3) a)alapján azAF feladásának napjától visszafelé számított 3évben végzett terület-és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásainak ismertetését,amelyben meg kell adni:a teljesítés idejét(befejezés napja év/hó/nap),a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,az ellenszolg. nettó összegét,a szolg. tárgyát: az elvégzett tev. témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság min.követelményeinél meghat. adatokat az egyes referenciák vonatkozásában. A ref. bemutatáshoz mellékelni kell aKR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A ref.ig.-nak, ill. nyilatkozatnak tart. kell a ref.bemutatásban előírt valamennyi adatot,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) KR.21.§(3)i) alapján atelj.-hez rend.álló eszközök,berendezések műszaki felszereltség leírását. A bemutatott eszközök,berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés telj.-hez szükséges eszközök,berendezések rend. állásáról.

M3) KR.21.§(3)c) pontja alapján az AT-nek ismertetnie kella minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű,minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt,vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

Alkalmatlan AT,ha:

P1) ha bármely pénzforg. számláján(a megszűnt számláiban is) 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő;

P2) a mérleg szerintieredménye valamelyik évben negatív volt;

P3) közbesz.tárgyából szárm. árbev. nem éri el összesen a n. 465 000 000 HUF-ot.

M1)nem rend. az AF feladásának napjától visszafelé számított 3évben teljesített,terület-és objektum őrzés valamint védelmi feladat tekintetében legalább 5db terület- és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásra vonatkozó referenciával,amelyből:

M1/1.legalább 1 db helyszínen az őrzött terület legalább 735 000 nm;

M1/2.legalább 1db helyszínen min.24 hónapig folyamatos szolgáltatást végzett,napi min.6 fő őrhellyel;

M1/3.legalább 1db helyszínen havonta min.10 000 000 HUF értékű szolgáltatást végzett;

M1/4.legalább 1db helyszínen legalább 4kamerával végzett koordinált kamerás megfigyelést terület- és objektumvédelmi céllal. 1 referencia akár több alkalmassági min.követelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható;

M2/1.URH alapú kommunikációs eszközzel,amely tekintetében rendelkezik a frekvencia kizárólagos használatát biztosító érvényes hatósági engedélyekkel,amelyek a közbeszerzés tárgyának megfelelő biztonsági területen a tevékenységét teljes mértékben lefedik;

M2/2.min. 3db 2-4 kerékkel rendelkező,600cm3 űrtartalmat el nem érő gépjármű,amely legalább 2személy szállítására alkalmas;

M2/3.min. 3db mobil fémszerkezetű iroda konténer,amely min.2,40m széles és 5,40 m hosszú, és legalább egy bejárati ajtóval és egy ablakkal rendelkezik;

M3)nem rendelkezik legalább ISO9001:2000 minőségirányítási,vagy azzal egyenértékű,független tanúsítóáltal tanúsított minőségirányítási rendszerrel,vagy az egyenértékű min.bizt.int.egyéb biz.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 253-466314
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Megbízási keretszerződés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postal address: Fehérvári út 126-128.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1111
Country: Hungary
E-mail: kis.tamas@valton.hu
Telephone: +36 18722941
Fax: +36 18722942
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 465 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 465 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Adószám: 10977956-2-43.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2017