Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 98405-2017

16/03/2017    S53

Hungary-Budapest: Security services

2017/S 053-098405

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK20331
Postal address: Dózsa György út 41.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telephone: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internet address(es):
Main address: http://www.ligetbudapest.org
Address of the buyer profile: http://www.ligetbudapest.org
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: épületépítési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési, valamint védelmi feladatok ellátása.

II.1.2)Main CPV code
79710000 Security services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Városliget és egyben a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó terület- és objektumőrzési,védelmi feladatok ellátása

A feladat ismertetése:

A Városliget biztonsági felügyelete:

— a parkot látogatók nyugalmának biztosítása,

— közvagyon védelme,

— a Városliget felújítása során épülő épületek, létesítmények, kertek és parkok létesítési munkafolyamatainak zavartalansága biztosítása,

— az Állatkerti krt.-Hermina út -Ajtósi Dürer sor-Dózsa Gy. út által határolt területen az alábbi építmények őrzése a köz. dok. III. fej. leírtak szerint.

Magyar Zene Háza 10 600 nm.

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 15 000 nm.

Városliget közpark, Liget útépítés, Liget közmű munkák: 980 000 nm.

Olof Palme Ház 2 800 nm.

Nemzeti Galéria 32 000 nm.

Néprajzi Múzeum 26 000 nm.

Városliget Színház 3 300 nm.

Dózsa Gy. úti mélygarázs 27 400 nm.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 465 000 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79713000 Guard services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU101 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XIV. kerület, 29732/11. helyrajzi számú területnek az eseti megrendelőlapon kijelölt helyszíne.

II.2.4)Description of the procurement:

AF.II.1.4.pontban foglaltaknak megfelelően.

Alkalmasság ig.(321/2015.Korm.rend. és Kbt.114.§(2) bek)-Részletek a közb.dok.II. Útmutató fej.

AT.csat.kell:

P1) KR.19.§(1)a) alapján a számlavezető pénz.intézm.(ek)től származó nyilatkozatot- az alábbi tartalommal,-AT mely számlaszámokkal rendelkezik,-az AF feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e a számláján 30napot meghaladó sorban állás.

P2) KR 19.§ (1) b)alapján az utolsó 3 lezártüzleti évről a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást. Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az AK ellenőrzi. A KR.19.§(2)bek. alapján, az AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatta közbesz. tárgyából származó, nettó árbevétele összesen nem éri el a 300 000 000 HUF-ot.

P3)KR19.§(1)c) alapján az előző 3lezárt üzleti év-ÁFA nélkül számított-közbesz. t. szerinti (objektumőrzés és védelmi szolgáltatások) árbevételéről szóló nyilatkozatot. AK felhívja a figyelmet aKR.19.§ (3)-ban foglaltakra.

M1) KR.21.§(3) a)alapján azAF feladásának napjától visszafelé számított 3évben végzett terület-és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásainak ismertetését,amelyben meg kell adni:a teljesítés idejét(befejezés napja év/hó/nap),a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,az ellenszolg. nettó összegét,a szolg. tárgyát: az elvégzett tev. témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság min.követelményeinél meghat. adatokat az egyes referenciák vonatkozásában. A ref. bemutatáshoz mellékelni kell aKR.23.§ szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot. A ref.ig.-nak, ill. nyilatkozatnak tart. kell a ref.bemutatásban előírt valamennyi adatot,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a telj. az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) KR.21.§(3)i) alapján atelj.-hez rend.álló eszközök,berendezések műszaki felszereltség leírását. A bemutatott eszközök,berendezések tulajdonosainak nyilatkozatával a szerződés telj.-hez szükséges eszközök,berendezések rend. állásáról.

M3) KR.21.§(3)c) pontja alapján az AT-nek ismertetnie kella minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű,minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt,vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a KR.24.§(3)-nek megfelelően.

Alkalmatlan AT,ha:

P1) ha bármely pénzforg. számláján(a megszűnt számláiban is) 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő;

P2) a mérleg szerintieredménye valamelyik évben negatív volt;

P3) közbesz.tárgyából szárm. árbev. nem éri el összesen a n. 465 000 000 HUF-ot.

M1)nem rend. az AF feladásának napjától visszafelé számított 3évben teljesített,terület-és objektum őrzés valamint védelmi feladat tekintetében legalább 5db terület- és objektumőrzés,valamint védelmi szolgáltatásra vonatkozó referenciával,amelyből:

M1/1.legalább 1 db helyszínen az őrzött terület legalább 735 000 nm;

M1/2.legalább 1db helyszínen min.24 hónapig folyamatos szolgáltatást végzett,napi min.6 fő őrhellyel;

M1/3.legalább 1db helyszínen havonta min.10 000 000 HUF értékű szolgáltatást végzett;

M1/4.legalább 1db helyszínen legalább 4kamerával végzett koordinált kamerás megfigyelést terület- és objektumvédelmi céllal. 1 referencia akár több alkalmassági min.követelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható;

M2/1.URH alapú kommunikációs eszközzel,amely tekintetében rendelkezik a frekvencia kizárólagos használatát biztosító érvényes hatósági engedélyekkel,amelyek a közbeszerzés tárgyának megfelelő biztonsági területen a tevékenységét teljes mértékben lefedik;

M2/2.min. 3db 2-4 kerékkel rendelkező,600cm3 űrtartalmat el nem érő gépjármű,amely legalább 2személy szállítására alkalmas;

M2/3.min. 3db mobil fémszerkezetű iroda konténer,amely min.2,40m széles és 5,40 m hosszú, és legalább egy bejárati ajtóval és egy ablakkal rendelkezik;

M3)nem rendelkezik legalább ISO9001:2000 minőségirányítási,vagy azzal egyenértékű,független tanúsítóáltal tanúsított minőségirányítási rendszerrel,vagy az egyenértékű min.bizt.int.egyéb biz.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 253-466314
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Megbízási keretszerződés

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/03/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postal address: Fehérvári út 126-128.
Town: Budapest
NUTS code: HU101 Budapest
Postal code: 1111
Country: Hungary
E-mail: kis.tamas@valton.hu
Telephone: +36 18722941
Fax: +36 18722942
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 465 000 000.00 HUF
Total value of the contract/lot: 465 000 000.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.

Adószám: 10977956-2-43.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/03/2017