Services - 98975-2021

26/02/2021    S40

Czechia-Liberec: Tree seeding

2021/S 040-098975

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
National registration number: 70946078
Postal address: České mládeže 632/32
Town: Liberec
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 460 06
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Veronika Sedláčková
E-mail: veronika.sedlackova@ksslk.cz
Telephone: +420 484809114
Internet address(es):
Main address: http://ksslk.cz/
Address of the buyer profile: https://profily.proebiz.com/profile/70946078
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://profily.proebiz.com/profile/70946078
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/cs/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - 131. výzva

Reference number: 02/2021
II.1.2)Main CPV code
77211600 Tree seeding
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3 letá péče.

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky jsou obsahem „Projektové dokumentace“, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 485 722.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Definované úseky silnic dle projektové dokumentace

II.2.4)Description of the procurement:

Ošetření 56 ks silniční zeleně ve dvou úsecích na komunikaci č. II/262, tj. v Žandově a Dolní Libchavě, výsadba 21 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. II/262 v jednom úseku v Dolní Libchavě a ošetření 50 ks silniční zeleně na komunikaci č. III/26847 v Novém Boru.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 636 214.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847“ - registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010824

II.2.14)Additional information

Předpoklad realizace díla:

Ošetření: výzva bude zaslána cca v 09/21, termín pro provedení ošetření je 90 dnů od výzvy zadavatele. Výsadba: výzva bude zaslána cca v 10-11/21, provedení výsadby do 30 dnů od výzvy zadavatele.

Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do konce 12/21. Po ukončení výsadby bude násl. 3 letá rozvojová péče, tj. do konce 12/24.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2628 a III/26210

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Definované úseky silnic dle projektové dokumentace

II.2.4)Description of the procurement:

Ošetření 75 ks siln. zeleně a výsadba 86 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/2628 v úseku Skalice u České Lípy - Manušice a ošetření 102 ks silniční zeleně a výsadba 36 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/26210 v úseku Pihel - Skalice u České Lípy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 436 690.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2628 a III/26210“ - registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010825

II.2.14)Additional information

Předpoklad realizace díla:

Ošetření: výzva bude zaslána cca v 09/21, termín pro provedení ošetření je 90 dnů od výzvy zadavatele. Výsadba: výzva bude zaslána cca v 10-11/21, provedení výsadby do 30 dnů od výzvy zadavatele.

Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do konce 12/21. Po ukončení výsadby bude násl. 3 letá rozvojová péče, tj. do konce 12/24.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Definované úseky silnic dle projektové dokumentace

II.2.4)Description of the procurement:

Ošetření 66 ks silniční zeleně a výsadba 179 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/2626 v úseku Záluží (u Zahrádek) - Kvítkov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 886 192.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“ - registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010748

II.2.14)Additional information

Předpoklad realizace díla:

Ošetření: výzva bude zaslána cca v 09/21, termín pro provedení ošetření je 90 dnů od výzvy zadavatele. Výsadba: výzva bude zaslána cca v 10-11/21, provedení výsadby do 30 dnů od výzvy zadavatele.

Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do konce 12/21. Po ukončení výsadby bude násl. 3 letá rozvojová péče, tj. do konce 12/24.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Definované úseky silnic dle projektové dokumentace

II.2.4)Description of the procurement:

Ošetření 156 ks silniční zeleně a výsadba 22 ks dřevin a jejich následní rozv. péče na komunikaci č. III/26212 v úseku Slunečná - Skalice u České Lípy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 950 752.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“ - registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010822

II.2.14)Additional information

Předpoklad realizace díla:

Ošetření: výzva bude zaslána cca v 09/21, termín pro provedení ošetření je 90 dnů od výzvy zadavatele. Výsadba: výzva bude zaslána cca v 10-11/21, provedení výsadby do 30 dnů od výzvy zadavatele.

Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do konce 12/21. Po ukončení výsadby bude násl. 3 letá rozvojová péče, tj. do konce 12/24.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26215

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Definované úseky silnic dle projektové dokumentace

II.2.4)Description of the procurement:

Ošetření 44 ks silniční zeleně a výsadba 212 ks dřevin a jejich následná rozv. péče na komunikaci č. III/26215 v úseku Horní Libchava - Stružnice.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 903 894.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26215“ - registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010749

II.2.14)Additional information

Předpoklad realizace díla:

Ošetření: výzva bude zaslána cca v 09/21, termín pro provedení ošetření je 90 dnů od výzvy zadavatele. Výsadba: výzva bude zaslána cca v 10-11/21, provedení výsadby do 30 dnů od výzvy zadavatele.

Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do konce 12/21. Po ukončení výsadby bude násl. 3 letá rozvojová péče, tj. do konce 12/24.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/27011

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77341000 Tree pruning
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Definované úseky silnic dle projektové dokumentace

II.2.4)Description of the procurement:

Ošetření 71 ks silniční zeleně a výsadba 117 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/27011 v úseku Lindava - Brniště.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 671 980.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/27011“ - registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010823

II.2.14)Additional information

Předpoklad realizace díla:

Ošetření: výzva bude zaslána cca v 09/21, termín pro provedení ošetření je 90 dnů od výzvy zadavatele. Výsadba: výzva bude zaslána cca v 10-11/21, provedení výsadby do 30 dnů od výzvy zadavatele.

Ošetření a Výsadba by měly být dokončeny do konce 12/21. Po ukončení výsadby bude násl. 3 letá rozvojová péče, tj. do konce 12/24.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splňovali profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a § 77 odst. 2 písm. a) zákona.

Způsobilým je dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj.:

— poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/03/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2021
Local time: 09:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání elektronických nabídek probíhá bez účasti veřejnosti.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2021