A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 99091-2016

Normál nézet megjelenítése

24/03/2016    S59

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 059-099091

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: www.mnv.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: vagyonkezelő szerv
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: vagyonkezelés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés keretében a „Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése, továbbá új épületek építésének megvalósítása” tárgyú projekt kivitelezése és az ehhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz. 38826.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés keretében a „Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése, továbbá új épületek építésének megvalósítása” tárgyú projekt kivitelezése és az ehhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák, 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével, 45223200 Szerkezetépítési munkák, 45261400 Szigetelési munkák, 45262700 Épületátalakítási munka, 45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül, 45300000 Épületszerelési munka, 45310000 Villamos szerelési munka, 45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése, 45350000 Gépészeti szerelések, 45410000 Vakolás, 45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés, 45430000 Padló- és falburkolás, 45442100 Festés, 45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák, 71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások, 71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 2 547 029 178 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 197-355977 10.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése, továbbá új épületek építésének megvalósítása” tárgyú projekt kivitelezése és az ehhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
23.2.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 838 882 872 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 2 547 029 178 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium:
— székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,
— vezető adatai (név, székhely): West Hungaria Bau Kft. – középvállalkozás, 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,
— tagok adatai (név, székhelye): Fejér-B.Á.L. Zrt. – középvállalkozás. 8086 Felcsút, Fő út 217.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § (3)–(4) bekezdések szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
22.3.2016