Árubeszerzések - 9910-2020

Normál nézet megjelenítése

09/01/2020    S6

Magyarország-Budapest: Katonai sisak, rohamsisak

2020/S 006-009910

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Adásvételi szerződés keretében helikopter- és repülőgépvezető sisakok beszerzése
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis Repülőműszaki Anyagraktár
(1163 Budapest, Újszász u. 37–39.)

NUTS-kód HU110 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés „Helikopter- és repülőgépvezető sisakok beszerzése” tárgyban
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35813000 Katonai sisak, rohamsisak

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 202 351 700,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 228-522955 27.11.2018

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés keretében helikopter- és repülőgépvezető sisakok beszerzése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
19.7.2019
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai- és Vagyonkezelő Zrt. (HM Ei Zrt.)
Postai cím: Salgótarjáni u. 20.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
E-mail: hmei@hmei.hu
Telefon: +36 14312900
Fax: +36 12625701
Internetcím: www.hmei.hu

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 202 362 205,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 202 351 700,00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Szerződés azonosító: 9-043/LK/Vbt/ÉBSZI/116/2018-01-1 HA
Szerződéskötés ideje: 16.12.2019.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
6.1.2020