Services - 99156-2022

23/02/2022    S38

Slovakia-Bratislava: Systems support services

2022/S 038-099156

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 015-034435)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
National registration number: 00164381
Postal address: Stromová
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81330
Country: Slovakia
Contact person: Milan Orešanský
E-mail: milan.oresansky@minedu.sk
Telephone: +421 259374498
Internet address(es):
Main address: www.minedu.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM

Reference number: 435621
II.1.2)Main CPV code
72253200 Systems support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú služby komplexnej podpory prevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky IS RIAM v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmeny funkčnosti, konfigurácie a nastavení IS RIAM vynútené zmenami prevádzkového prostredia Objednávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/02/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-034435

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 22/02/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 02/03/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: