Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Bygge og anlæg - 99338-2018

06/03/2018    S45

Danmark-København: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner

2018/S 045-099338

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: jkwi@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikrings- og strækstrømsarbejder på Langå - Hobro

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udveksling af 26 sporskifter,

- Nedlæggelse af 12 sporskifter,

- Demontering af udstur for signalprogrammet,

- Ombygning af sikringsanlæg,

- Nedlæggelse af sikringsanlæg Randers,

- Tilslutning af nyt Ebilockanlæg Randers station,

- Midlertidig sikringsændringer,

- Installation og flytning af ATC,

- Funktionstest og idrifsættelse af 3 overkørselsanlæg,

- Splidsevagt,

- Demontering og montering af sporskiftevarme,

- Nye elforsyningstavle,

- Service stander spor-B Hobro,

- Apteringsarbejde Randers station,

- Perronbelysning på Randers station,

- BPU udførsel på Randers station,

- SR-arbejder.

Spor-, afvandings-, jord- og konstruktionsarbejder udbydes i særskilt entreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 27 995 674.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udveksling af 26 sporskifter,

- Nedlæggelse af 12 sporskifter,

- Demontering af udstur for signalprogrammet,

- Ombygning af sikringsanlæg,

- Nedlæggelse af sikringsanlæg Randers,

- Tilslutning af nyt Ebilockanlæg Randers station,

- Midlertidig sikringsændringer,

- Installation og flytning af ATC,

- Funktionstest og idrifsættelse af 3 overkørselsanlæg,

- Splidsevagt,

- Demontering og montering af sporskiftevarme,

- Nye elforsyningstavle,

- Service stander spor-B Hobro,

- Apteringsarbejde Randers station,

- Perronbelysning på Randers station,

- BPU udførsel på Randers station,

- SR-arbejder.

Spor-, afvandings-, jord- og konstruktionsarbejder udbydes i særskilt entreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af udførelsesmetoder og tidsplaner / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 65
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1800005416
Betegnelse:

Sikrings- og strækstrømsarbejder på Langå - Hobro

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail A/S
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 995 674.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018