TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Bygge og anlæg - 99338-2018

06/03/2018    S45

Danmark-København: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner

2018/S 045-099338

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: jkwi@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikrings- og strækstrømsarbejder på Langå - Hobro

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udveksling af 26 sporskifter,

- Nedlæggelse af 12 sporskifter,

- Demontering af udstur for signalprogrammet,

- Ombygning af sikringsanlæg,

- Nedlæggelse af sikringsanlæg Randers,

- Tilslutning af nyt Ebilockanlæg Randers station,

- Midlertidig sikringsændringer,

- Installation og flytning af ATC,

- Funktionstest og idrifsættelse af 3 overkørselsanlæg,

- Splidsevagt,

- Demontering og montering af sporskiftevarme,

- Nye elforsyningstavle,

- Service stander spor-B Hobro,

- Apteringsarbejde Randers station,

- Perronbelysning på Randers station,

- BPU udførsel på Randers station,

- SR-arbejder.

Spor-, afvandings-, jord- og konstruktionsarbejder udbydes i særskilt entreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 27 995 674.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udveksling af 26 sporskifter,

- Nedlæggelse af 12 sporskifter,

- Demontering af udstur for signalprogrammet,

- Ombygning af sikringsanlæg,

- Nedlæggelse af sikringsanlæg Randers,

- Tilslutning af nyt Ebilockanlæg Randers station,

- Midlertidig sikringsændringer,

- Installation og flytning af ATC,

- Funktionstest og idrifsættelse af 3 overkørselsanlæg,

- Splidsevagt,

- Demontering og montering af sporskiftevarme,

- Nye elforsyningstavle,

- Service stander spor-B Hobro,

- Apteringsarbejde Randers station,

- Perronbelysning på Randers station,

- BPU udførsel på Randers station,

- SR-arbejder.

Spor-, afvandings-, jord- og konstruktionsarbejder udbydes i særskilt entreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af udførelsesmetoder og tidsplaner / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 65
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1800005416
Betegnelse:

Sikrings- og strækstrømsarbejder på Langå - Hobro

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail A/S
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 995 674.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018