Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Bygge og anlæg - 99339-2018

06/03/2018    S45

Danmark-København: Vedligeholdelse af jernbanespor

2018/S 045-099339

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Amerika Plads 15
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: jkwi@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporombygning Langå - Hobro

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udveksling af 26 sporskifter,

- Nedlæggelse af 12 sporskifter,

- Udskiftning af 6 spsk med sporrammer,

- 73 km sporombygning (skinner+ sveller),

- 6 km svelleudveksling,

- 11 km skinneudveksling,

- 83 km ballastrensning,

- 12 km ny sporkasse, hovedsageligt på stationsområder,

- Nye perronforkanter og perronbelægning,

- Afvandingsarbejder,

- SR-arbejder.

Sikrings- og stærkstrømsarbejder udbydes i særskilt entreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 253 852 665.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Langå - Hobro.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Udveksling af 26 sporskifter,

- Nedlæggelse af 12 sporskifter,

- Udskiftning af 6 spsk med sporrammer,

- 73 km sporombygning (skinner+ sveller),

- 6 km svelleudveksling,

- 11 km skinneudveksling,

- 83 km ballastrensning,

- 12 km ny sporkasse, hovedsageligt på stationsområder,

- Nye perronforkanter og perronbelægning,

- Afvandingsarbejder,

- SR-arbejder.

Sikrings- og stærkstrømsarbejder udbydes i særskilt entreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af udførelsesmetoder, logistik og tidsplaner / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Broarbejde A:

- Omisolering af 2 broer,

- Forstærkning af en bro,

- Lukning af perrontunnel i Randers.

Broarbejde B:

- Omisolering af 1 bro,

- Sporarbejder ifm broarbejderne.

For optionerne gjaldt, at det ikke var et krav, at der blev afgivet pris på disse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1800005415
Betegnelse:

Sporombygning Langå – Hobro.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: M. J. Eriksson A/S
By: Brøndby Strand
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 253 852 665.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2018