Szolgáltatások - 99712-2020

28/02/2020    S42

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 042-099712

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mariann
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Paks M6 – 6 ök., 6. sz. főút négynyom., Biritópuszta

Hivatkozási szám: EKR001082702019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tervezési szerződés a 6237. jelű (M6 autópálya – 6. sz. főút közötti) paksi összekötő út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése valamint a Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 312 620 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6237. j. (M6 ap. – 6. sz. főút) paksi össz. út terv

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

Tervezési szerződés a 6237. jelű (M6 autópálya – 6. sz. főút közötti) paksi összekötő út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában.

A közbeszerzés mennyisége:

Új nyomvonalon vezetett, körülbelül 3,0 km hosszú 2 × 1 sávos összekötő út megtervezése.

Az ajánlattevő feladata:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés

— kiviteli tervek elkészítése.

A feladat további részletes ismer.tetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max. 24 hó) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max. 24) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.3) pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6. sz. főút négynyomúsítás folytatás tervezés

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

Tervezési szerződés a 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában.

A közbeszerzés mennyisége:

A 6. sz. főút 2 × 2 sávos főúttá fejlesztésének megtervezése körülbelül 3,5 km hosszú szakaszon – beleértve a becsatlakozó utak csomóponti kialakítását –, továbbá a 6. sz. főút 115 + 710 km szelvényében körforgalmi csomópont kialakításának megtervezése.

Az ajánlattevő feladata:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés

— kiviteli tervek elkészítése.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max. 24 hó) / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max. 24) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Paks, Biritópuszta városrész feltáró út fejlesztés

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71242000 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
71313000 Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész:

Tervezési szerződés a Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában

A közbeszerzés mennyisége:

A 6. számú főút és a 6233. jelű összekötő út között meglévő nyomvonalon vezetett körülbelül 3,2 km hosszú feltáró út fejlesztésének megtervezése.

Az ajánlattevő feladata:

— engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés

— kiviteli tervek elkészítése.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.1) szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett útépítési szakági tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max. 24 hó) / Súlyszám: 35
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M.2.2) szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, országos közút tervezés területén szerzett vízelvezetési rendszer tervezési szakmai többlettap. hónapokban (max. 24) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 168-411258
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 1
Elnevezés:

6237. j. (M6 ap. – 6. sz. főút) paksi össz. út terv

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Fax: +36 13360588
Internetcím: http://www.viafutura.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 94 820 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 89 420 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 2
Elnevezés:

6. sz. főút négynyomúsítás folytatás tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 191 300 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 177 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 3
Elnevezés:

Paks, Biritópuszta városrész feltáró út fejlesztés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86720627
Postai cím: Katona József tér 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@vonalvezeto.hu
Telefon: +36 304257828
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 68 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 46 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. rész:

1. Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1., adószáma: 13260534-2-43)

2. Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószáma: 13842217-2-41)

3. Speciálterv Építőmérnöki Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószáma: 11901486-2-41)

4. Pannonway Építő Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., adószáma: 13099581-2-20)

5. Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19., adószáma: 10867156-2-43)

6. Út-teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószáma: 10278604-2-43)

2. rész:

1. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószáma: 13842217-2-41)

2. Út-teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószáma: 10278604-2-43)

3. Pannonway Építő Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., adószáma: 13099581-2-20)

3. rész:

1. Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 6., adószáma: 13608512-2-03)

2. Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Zenta utca 1., adószáma: 13260534-2-43)

3. Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37., adószáma: 13842217-2-41)

4. Speciálterv Építőmérnöki Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81., adószáma: 11901486-2-41)

5. Pannonway Építő Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9., adószáma: 13099581-2-20)

6. Út-teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13., adószáma: 10278604-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2020