Lavori - 106153-2014

Mostra versione ridotta

28/03/2014    S62

România-Bucuresti: Lucrări de construcţii de poduri feroviare

2014/S 062-106153

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA, Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, În atenția: Eugen Zubcov, Bucuresti010873, România. Telefon: +40 372843255. Fax: +40 213158549. E-mail: eugen.zubcov@cfr.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 22.2.2014, 2014/S 38-063424)

În ceea ce priveşte:
CPV:45221112 Lucrări de construcţii de poduri feroviare, 45221242 Lucrări de construcţii de tuneluri feroviare, 79341000 Servicii de publicitate

Lucrări de construcţii de poduri feroviare

Lucrări de construcţii de tuneluri feroviare

Servicii de publicitate

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 25.3.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro