Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 161680-2017

28/04/2017    S83

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2017/S 083-161680

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 051-094566)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK01331
Indirizzo postale: Akácfa utca 15.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1072
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Wagner Zoltán
E-mail: wagnerz@bkv.hu
Tel.: +36 14616500
Fax: +36 13226438
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bkv.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/16/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/04/2017
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 051-094566

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
anziché:
Data: 02/05/2017
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 11/05/2017
Ora locale: 11:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
anziché:
Data: 02/05/2017
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 11/05/2017
Ora locale: 11:00
VII.2)Altre informazioni complementari:

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok alábbi kötetei módosításra kerülnek:

— 1. kötet (Útmutató az Ajánlattevőknek),

— 2. kötet (Szerződéstervezet),

— 3. kötet (Műszaki előírások),

— 4. kötet (Árazatlan költségvetés, Tételmagyarázat),

— 5. kötet (Tervek).

Ajánlatkérő a (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) közbeszerzési dokumentumokat a http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx oldalon korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül elérhető módon bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 14.3.2017. napján, 2017/S 051-094566 számon megjelent ajánlati felhíváshoz jelen korrigendumot megelőzően 1.4.2017. napján 2017/S 065-122850 számú, 11.4.2017. napján 2017/S 071-135428 számú és 22.4.2017. napján 2017/S 079-152993 módosító hirdetmény – mely hirdetménnyel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2.5.2017. 11:00 órában határozta meg – jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED).