Lavori - 161680-2017

28/04/2017    S83

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2017/S 083-161680

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 051-094566)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
E-mail: wagnerz@bkv.hu
Telefon: +36 14616500
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: FKLM/16/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/04/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 051-094566

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 02/05/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 11/05/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 02/05/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 11/05/2017
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok alábbi kötetei módosításra kerülnek:

— 1. kötet (Útmutató az Ajánlattevőknek),

— 2. kötet (Szerződéstervezet),

— 3. kötet (Műszaki előírások),

— 4. kötet (Árazatlan költségvetés, Tételmagyarázat),

— 5. kötet (Tervek).

Ajánlatkérő a (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) közbeszerzési dokumentumokat a http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx oldalon korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül elérhető módon bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 14.3.2017. napján, 2017/S 051-094566 számon megjelent ajánlati felhíváshoz jelen korrigendumot megelőzően 1.4.2017. napján 2017/S 065-122850 számú, 11.4.2017. napján 2017/S 071-135428 számú és 22.4.2017. napján 2017/S 079-152993 módosító hirdetmény – mely hirdetménnyel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2.5.2017. 11:00 órában határozta meg – jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED).