Lavori - 188271-2019

19/04/2019    S78    Lavori - Informazioni complementari - Procedura ristretta 

Romania-Bucarest: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi

2019/S 078-188271

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 053-123110)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metrorex S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO 13863739
Indirizzo postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Città: Bucureşti
Codice NUTS: RO321
Codice postale: 010873
Paese: Romania
Persona di contatto: Director Achiziţii Publice — ing. Marius Rudnițchi
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Tel.: +40 213193601/5467
Fax: +40 213125149

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metrorex.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo”

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049770
II.1.2)Codice CPV principale
45221200
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

„Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo“ având ca obiectiv execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou, ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Termenele limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare, sunt: ziua a 19-a și ziua a 10-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în limba romană, în mod exclusiv în S.E.A.P., cu luarea în considerare a termenelor de răspuns prevăzute la art. 172–173 din Legea nr. 99/2016, urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/04/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 053-123110

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informații suplimentare:
anziché:

1) DUAE este ataşat la anunţul de participare împreună cu celelalte doc. ale achiziţiei şi poate fi accesat la următoarele linkuri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

leggi:

1) Metrorex S.A. publică formularul DUAE (format editabil .doc), cu posibilitatea de a fi semnat cu semnatură electronică extinsă, necesar operatorilor economici care se vor înscrie în SEAP după data de 18.4.2019 și vor fi interesați să îl completeze, respectiv să participe la procedura de achiziție sectorială menționată. Ținem să precizăm că prezenta procedură de achiziție sectorială a fost inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. CN1009873 în data de 15.3.2019, iar aplicația Comisiei Europene va fi disponibilă până la data de 18.4.2019 la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/ filter?lang=ro utilizând fișierele structurate în format .xml versiunea 1.0., versiune care nu poate fi deschisă cu aplicația SEAP, după data de 18.4.2019, aceasta din urmă utilizând un format mai nou, respectiv .xml versiunea 2.0. De asemenea, pentru prezenta procedură de atribuire aflată în perioada de depunere a candidaturilor/ofertelor, operatorii economici participanți deja înscriși în SEAP până la data de 18.4.2019, vor trebui să încarce DUAE în aplicația Comisiei Europene disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd/ filter?lang=ro să îl completeze și să îl descarce în format .pdf și să-l atașeze în cazul în care participă la procedura de achiziție sectorială menționată, având posibilitatea de a fi semnat cu semnatură electronică extinsă. În situația în care un operator economic înscris în SEAP înainte de data de 18.4.2019 nu a avut posibilitatea de a completa DUAE și a-l descărca în format .pdf pentru a-l atașa în cazul în care participă la prezenta procedură de achiziție sectorială, se aplică precizarea referitoare la un operator înscris după data de 18.4.2019, respectiv va completa DUAE editabil pus la dispoziție de Metrorex S.A., semnat cu semnatură electronică extinsă.

VII.2)Altre informazioni complementari:

Având în vedere Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, din data de 8.4.2019, publicată de ANAP, pe site-ul oficial al agenției, http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ Metrorex S.A. publică formularul DUAE (format editabil .doc). Necesitatea completării listei cu persoanele care dețin funcții de decizie, cu informații care nu au fost cunoscute la publicarea Documentatiei de Atribuire.

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.