Lavori - 195948-2019

26/04/2019    S82    Lavori - Informazioni complementari - Procedura ristretta 

Romania-Bucarest: Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi

2019/S 082-195948

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 053-123110)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Metrorex S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO 13863739
Indirizzo postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Città: Bucureşti
Codice NUTS: RO321
Codice postale: 010873
Paese: Romania
Persona di contatto: Director Achiziţii Publice — ing. Marius Rudnițchi
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Tel.: +40 213193601/5467
Fax: +40 213125149

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metrorex.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo”

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049770
II.1.2)Codice CPV principale
45221200
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

„Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo“ având ca obiectiv execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou, ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Termenele limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificari/informații suplimentare, sunt: ziua a 19-a și ziua a 10-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în limba romană, în mod exclusiv în S.E.A.P., cu luarea în considerare a termenelor de răspuns prevăzute la art. 172–173 din Legea nr. 99/2016, urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/04/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 053-123110

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
anziché:
Data: 25/06/2019
leggi:
Data: 02/07/2019
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
anziché:
Data: 22/05/2019
leggi:
Data: 29/05/2019
VII.2)Altre informazioni complementari: