Lavori - 208215-2017

01/06/2017    S104

Repubblica ceca-Praga: Ferrovie interurbane

2017/S 104-208215

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 095-187363)

Base giuridica:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Numero di identificazione nazionale: 70994234
Indirizzo postale: Dlážděná 1003/7
Città: Praha 1-Nové Město
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 110 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Tel.: +420 972244865
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.szdc.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.szdc.cz

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice – Votice.

Numero di riferimento: 14363/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Codice CPV principale
45234110 Ferrovie interurbane
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/05/2017
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 095-187363

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
anziché:
Data: 23/06/2017
Ora locale: 9:00
leggi:
Data: 27/06/2017
Ora locale: 9:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Podmínky pro otevírání nabídek
anziché:
Data: 23/06/2017
Ora locale: 9:15
leggi:
Data: 27/06/2017
Ora locale: 9:15
VII.2)Altre informazioni complementari: