Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 245459-2020

27/05/2020    S102

Magyarország-Sátoraljaújhely: Kábellel vontatott közlekedési eszközök

2020/S 102-245459

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 083-194863)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth tér 5.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Telefon: +36 47525100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.satoraljaujhely.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Libegők kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000354042020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül.

2. rész: 2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése a feladat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 083-194863

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.1.2)
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok):
A következő helyett:
45000000 Építési munkák
Helyesen:
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
Szakasz száma: II.2.2)
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
Helyesen:
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
Szakasz száma: II.2.2)
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
Helyesen:
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Szakasz száma: II.2.2
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
Helyesen:
45234200 Kábellel vontatott közlekedési eszközök
Szakasz száma: II.2.2
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
Helyesen:
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

Mindkét rész esetében: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, legalább egy darab kötöttpályás közlekedési rendszer építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújításából származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia több teljesített szerződésből is származhat. M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése" építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti " MV-É" építési szakterületi jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik; M .2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon referencia mindkét rész esetben felhasználható. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon szakember mindkét részben bemutatható. Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy köteles az ajánlatot a Kbt. 71.§ (9) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban az ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

Helyesen:

Mindkét rész esetében: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, legalább egy darab kötöttpályás közlekedési rendszer építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújításából származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése" építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti " MV-É" építési szakterületi jogosultság, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik; M .2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ Közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-KÉ" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII . 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV" építési szakterületi jogosultság vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon referencia mindkét rész esetben felhasználható. Amennyiben ajánlattevő mindkét részre ajánlatot tesz, úgy ugyanazon szakember mindkét részben bemutatható. Ajánlatkérő a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontok tekintetében tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy köteles az ajánlatot a Kbt. 71.§ (9) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban az ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 25/05/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 10/06/2020
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 25/05/2020
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 10/06/2020
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem euro-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.

6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt általános építési felelősségbiztosítás mértéke: 1.rész: legalább 1 000 000 euro/év és legalább 100 000 euro/káresemény, 2.rész: legalább 1 000 000 euro/év és legalább 100 000 euro/káresemény. Tervezői felelősségbiztosítás mértéke: 1.rész: legalább 10 000 euro és 2000 euro/káresemény; 2.rész: legalább 10 000 euro és 2000 euro/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.

9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

10. Ezen közbeszerzési eljárás során az alkalmassági feltételek igazolása keretében kötöttpályás közlekedési rendszer tekintetében a 2015. évi CII. törvény 2.§ 3. pontjában így meghatározott fogalom az irányadó.

11. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér (nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap; max: ellenérték 10 %-a),- meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20 %-a), - jótállás (24 hónap), - teljesítési biztosíték (nettó Vállalkozói díj 3 %-a) - jóteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3 %-a). Az ezekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

Helyesen:

1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem euro-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.

6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt általános építési felelősségbiztosítás mértéke: 1.rész: legalább 1 000 000 euro/év és legalább 100 000 euro/káresemény, 2.rész: legalább 1 000 000 euro/év és legalább 100 000 euro/káresemény. Tervezői felelősségbiztosítás mértéke: 1. rész: legalább 10 000 euro és 2000 euro/káresemény; 2.rész: legalább 10 000 euro és 2000 euro/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.

9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

10. Ezen közbeszerzési eljárás során az alkalmassági feltételek igazolása keretében kötöttpályás közlekedési rendszer tekintetében a 2015. évi CII. törvény 2.§ 3. pontjában így meghatározott fogalom az irányadó.

11. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér (nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap; max: ellenérték 10 %-a),- meghiúsulási kötbér (nettó vállalkozói díj 20 %-a), - jótállás (24 hónap), - teljesítési biztosíték (nettó Vállalkozói díj 3 %-a) - jóteljesítési biztosíték (nettó vállalkozói díj 3 %-a). Az ezekre vonatkozó részletes előírásokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

12. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

13. FAKSZ neve: dr. Kovács Péter; lajstromszáma: 00628

Szakasz száma: Cím
A következő helyett:

Magyarország-Sátoraljaújhely: Építési munkák

Helyesen:

Magyarország-Sátoraljaújhely: Kábellel vontatott közlekedési eszközök

VII.2)További információk: