Forniture - 249128-2019

29/05/2019    S103    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Elettricità

2019/S 103-249128

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Karajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Paese: Polonia
Persona di contatto: Radosław Stróżyk
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.bip.kowr.pl

Indirizzo del profilo di committente: www.bip.kowr.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.kowr.gov.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
Indirizzo postale: ul. Fredry 12
Città: Poznań
Codice NUTS: PL415 Miasto Poznań
Codice postale: 61-701
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Staszak
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.bip.kowr.pl

Indirizzo del profilo di committente: www.bip.kowr.pl

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: gospodarowanie nieruchomościami

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Numero di riferimento: POZ.WOP.260.31.2019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Teren województwa wielkopolskiego

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów:

1. Bierzglin 27, 62-302 Września;

2. Brodnica 27, 63-112 Brodnica;

3. Broniszewo 6, 62-302 Węgierki;

4. Drzązgowo 2, 62-024 Kostrzyn;

5. Gniezno, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-200 Gniezno;

6. Godurowo 4/1, Obiekt niemieszkalny, 63-820 Piaski;

7. Gołaszyn 62, 63-940 Bojanowo;

8. Gorzewo 2/a, 64-630 Ryczywół;

9. Łęka Wielka, 63-805 Łęka Mała;

10. Międzychód 16, 63-140 Dolsk;

11. Murzynowo Kościelne 56, 63-014 Dominowo;

12. Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, SZGZ w Pile;

13. Potarzyca 47, 63-840 Krobia;

14. Poznań, ul. Fredry 12,61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

15. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

16. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

17. Poznań, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, KOWR ot Poznań;

18. Poznań, ul. Karpia 9, 61-619 Poznań;

19. Poznań, ul. Przepadek 10, 61-711 Poznań;

20. Roszkowo 1, 62-085 Skoki;

21. Roszkówko 1, 63-910 Miejska Górka;

22. Skoraczew, 63-040 Nowe Miasto Nad Wartą;

23. Sokołow, ul. Szlachecka, 62-300 Września;

24. Stare Bojanowo, ul. Główna 21,64-030 Śmigiel, Zsgz W Starym Bojanowie;

25. Środa Wlkp, ul. Daszyńskiego 11, 63-000 Środa Wielkopolska;

26. Węgierskie, 62-025 Kostrzyn;

27. Witoldowo 1, 63-800 Gostyń;

28. Wydawy 2, 64-125 Poniec;

29. Wydawy 3, 64-125 Poniec;

30. Ziółkowo 40, 63-840 Krobia;

31. Ziółkowo 40, 63-840 Krobia;

32. Ziółkowo 41, 63-840 Krobia;

33. Żakowo 32, 64-111 Lipno.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/08/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lubprzesyłu energii dla potrzeb KOWR OT Poznań

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Teren województwa wielkopolskiego

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla n/w punktów:

1. Biela dz. 14/1, 62-550 Wilczyn;

2. Konin, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, SZGZ w Koninie;

3. Kretków 1, 63-210 Żerków;

4. Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, SZGZ w Przygodzicach;

5. Wszołów 27, 63-322 Gołuchów;

6. Wszołów 28,63-322 Gołuchów.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/10/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy:

Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej

lub

Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/07/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/07/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, POLSKA.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

II kwartał 2020 rok.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2019