Lavori - 253612-2014

Mostra versione ridotta

25/07/2014    S141    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Romania-Bucuresti: Lavori per metropolitana

2014/S 141-253612

Metrorex SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, All'attenzione di: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor, Bucuresti010873, Romania. Telefono: +40 21319-3601/5571. Fax: +40 213125149. Posta elettronica: contact@metrorex.ro

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 20.6.2014, 2014/S 117-208261)

Oggetto:
CPV:45234122, 30144400, 45000000, 45234100, 45300000

Lavori per metropolitana

Pedaggio automatico

Lavori di costruzione

Lavori di costruzione ferroviari

Lavori di installazione di impianti in edifici

anziché: 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz):

1. Garantia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta în original, care trebuie sa prevada în mod expres urmatoarele:

— dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

— dreptul achizitorului de a retine suma de 15 898,54 RON în situatia în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond contestatia formulata de ofertant sau contestatorul renunta la contestatie, conf. prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.3) Alte informatii (dupa caz):

—.

leggi: 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz):

1. Garantia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta în original, care trebuie sa prevada în mod expres urmatoarele:

— dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

VI.3) Alte informatii (dupa caz):

”În cazul depunerii unei contestatii/cereri/plângeri, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita în conformitate cu prevederile art. 2711, alin.(1) - (7) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar în contul RO87 BPOS 7040 2775 727 RON02 deschis la BANC POST - PALAT CFR, sector 1, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de buna conduita este echivalentul în lei a 100.000 euro, conform art. 2711, alin.(4), lit. d). Echivalenta în lei se face la cursul BNR din data constituirii acesteia.”

Altre informazioni complementari

Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.

Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.7.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro