Lavori - 253612-2014

Mostra versione ridotta

25/07/2014    S141    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Romania-Bucuresti: Lavori per metropolitana

2014/S 141-253612

Metrorex SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, All'attenzione di: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor, Bucuresti010873, Romania. Telefono: +40 21319-3601/5571. Fax: +40 213125149. Posta elettronica: contact@metrorex.ro

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 20.6.2014, 2014/S 117-208261)

Oggetto:
CPV:45234122 Lavori per metropolitana, 30144400 Pedaggio automatico, 45000000 Lavori di costruzione, 45234100 Lavori di costruzione ferroviari, 45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici

Lavori per metropolitana

Pedaggio automatico

Lavori di costruzione

Lavori di costruzione ferroviari

Lavori di installazione di impianti in edifici

anziché: 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz):

1. Garantia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta în original, care trebuie sa prevada în mod expres urmatoarele:

— dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

— dreptul achizitorului de a retine suma de 15 898,54 RON în situatia în care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge pe fond contestatia formulata de ofertant sau contestatorul renunta la contestatie, conf. prevederilor art. 2781 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.3) Alte informatii (dupa caz):

—.

leggi: 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz):

1. Garantia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta în original, care trebuie sa prevada în mod expres urmatoarele:

— dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

VI.3) Alte informatii (dupa caz):

”În cazul depunerii unei contestatii/cereri/plângeri, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita în conformitate cu prevederile art. 2711, alin.(1) - (7) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar în contul RO87 BPOS 7040 2775 727 RON02 deschis la BANC POST - PALAT CFR, sector 1, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de buna conduita este echivalentul în lei a 100.000 euro, conform art. 2711, alin.(4), lit. d). Echivalenta în lei se face la cursul BNR din data constituirii acesteia.”

Altre informazioni complementari

Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.

Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.7.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro