Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 266076-2020

09/06/2020    S110

Ungheria-Budapest: Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune

2020/S 110-266076

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_86128665
Indirizzo postale: Böszörményi út 23–25.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1126
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Tel.: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.hegyvidek.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.hegyvidek.hu
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Numero di riferimento: EKR001492392019
II.1.2)Codice CPV principale
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

A nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros XII.kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1 015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új, acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140–160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50–100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16–19 m.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234230 Lavori di costruzione di seggiovie
45111100 Lavori di demolizione
71245000 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU110 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest XII. kerület: 10503/10.; 10503/15.; 10503/16.; 10503/19.; 10837/3.; 10843/2.; 10845.; 10846/2.; 10846/3.; 10846/5.; 10846/6.; 10846/7.; 10847.; 10848/3.; 10848/4.; 10875/2.; 10875/2.; 10875/3., 10875/5. hrsz.-ek

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Nyertes AT feladata a Budapest Főváros XII. kerületben elhelyezkedő Zugligeti Libegő egyköteles, körforgalmú, négyszemélyes függőszékes kötélpályájának elvi építési engedélyéhez illeszkedően tervezési feladatok ellátása, a jelenleg meglévő Zugligeti Libegő elbontása, az új létesítmény építése az alábbi új pályaparaméterek alapján:

Az új kötélpálya teljes hossza 1 051,51 fm, vízszintes vetületi hossza 1 015,00 m.

A két állomás közötti magasságkülönbség 262,26 m, a kötélpálya átlagos hajlásszöge 25,84 %. A kötél legnagyobb hajlásszöge 56,35 %. A nyomtáv 5,20 m.

A székek száma 80 db 4 személyes, egymástól 28,80 m-re elhelyezve.

A teljes nyomvonalon összesen 9 db új acélszerkezetű oszlop készül, távolságuk a terep függvényében változik (kb. 140–160 m), a két végén ennél kisebb (kb. 50–100 m). Az oszlopok magassága változó, de jellemzően 16–19 m.

Az oszlopok elvi engedély alapján tervezett alapozása vasbeton pontalapozással készül. A pálya megépítésével párhuzamosan el kell végezni a létesítményhez tartozó elektromos kábelek (erős és gyengeáramú) fektetését is.

A bontási és építési munkákhoz csak a pálya által igénybevett területet lehet használni, a keresztező utak bevonásával.

Nyertes AT feladata:

— bontási kiviteli terv készítése és engedély megszerzése (ITM),

— gyártmányspecifikus kiviteli terv készítése és engedélyezésre való beadása és végleges gyártmányspecifikus kiviteli tervre vonatkozó engedély (289/2012. Korm. r. 11. § (1) bekezdése szerinti építési engedély) megszerzése,

— kivitelezési feladatok elvégzése, amely magában foglalja a bontási feladatok elvégzését is.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

AK az eljárásban való részvételt 15 000 000 HUF. ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54. § alapján a biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető

— ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére/átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti, hiteles, vagy egyszerű másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény által kiadott, a pénzügyi intézmény képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja,

— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő – mint kedvezményezett – nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie.

Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni.

További szabályok: Kbt. 54. §-a tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: 2. Ajánlattevő által megajánlott biztonsági és karbantartási feltételek / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: 2.1. A jármű és a kötél kapcsolatánál lévő kapocspofák minimális mozgatása kapcsolásonként (Igen/Nem) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: 2.2. Feszítőmű hengerlöket mérete (520–650 cm) / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: 2.3. Osztatlan kötéltárcsa-agy (Igen/Nem) / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 2.4. Fékvizsga és a vészmeghajtás ellenőrzési intervalluma az üzembe helyezéstől számított 15 évben (36–60 hónap) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 2.5. Fékvizsga és a vészmeghajtás ellenőrzése terhelősúlyok nélkül végezhető (Igen/Nem) / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 3. III.1.3) M.2.C) pontja szerinti szakember vasúti építmények közlekedésmérnöki tervezési szakterületen tervezői feladatok ellátása során szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (0–36 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

AK nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a karakterkorlát miatt kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat: (III.1.3) pont folytatása)

M.2.

A felhívás III.1.3) M.2. pontban meghatározott M.2.A)-C) szakemberek esetében csatolni kell a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az M.2.A)-C) pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló A) ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot, amely tartalmazza:

— a szakemberek nevét,

— az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimum követelmény előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,

— az adott szakemberrel (szakértő) jogviszonyban álló szervezet megnevezését,

— az adott szakember (szakértő) jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,

— továbbá arról, hogy nyertességük esetén az bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.

B) ajánlattevő és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:

— szakember nevét,

— képzettségét,

— az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását:

a) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését;

Ba) a M.2.A)-B) pont esetében az adott szakember az ajánlattételi határidőig szerzett adott, M.2.A)-B) pontnak megfelelő szakmai tapasztalatának időtartamát (hónap),

Bb) M.2.C) pont esetében megajánlott szakember amennyiben még nem kamarai tag, úgy az ajánlattételi határidőig szerzett adott, M.2.C) pontnak megfelelő szakmai tapasztalatának időtartamát (hónap), vagy amennyiben kamarai tag, úgy a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

C) ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot arról, hogy az M.2.C) pont vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell:

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (releváns tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónapban megadva) egyértelműen megállapítható legyen),

— a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

— M.2.A)-B) pont esetében a szakember végzettség igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,

— az M.2.C) pont esetében amennyiben az alk. min. követelményeire bemutatott szakember még nem kamarai tag:

a) a szakember képzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,

b) a szakember nyilatkozatát arról, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

A szakmai tapasztalat/gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A M.2.A)-C) pont esetében az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. (Folytatás VI.4.3) pontban.)

II.2.7) pont részletesen szerződéstervezetben.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Pontszám: 0–10.

1. ért. szempont: fordított arányosítás, 2.1., 2.3. és 2.5. ért. alszempont: pontozás, 2.2., 2.4. ért. alszempont és 3. ért. szempont: arányosítás módszere. Részletek KD.

Kbt. 77. § (1) bek. alapján:

2.2. ért. alszempont legkedvezőbb 650 cm, legkedvezőtlenebb 520 cm;

2.4. ért. alszempont legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap;

3. ért. szempont legkedvezőbb 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 080-187719
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Jelen hirdetmény a tárgyi közbeszerzési eljárás Kbt. 53. § (1)-(2) bekezdés szerinti visszavonás érdekében került feladásra.

Az V.1. pontban az "Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):" azért került megjelölésre, hogy a hirdetmény a TED-en feladható legyen.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/06/2020