Servizi - 282818-2016

13/08/2016    S156

Slovacchia-Bratislava: Servizi architettonici e di misurazione

2016/S 156-282818

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 35919001
Indirizzo postale: Mlynské nivy 45
Città: Bratislava-Ružinov
Codice NUTS: SK0 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Codice postale: 821 09
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: JUDr. Andrej Záhorec
E-mail: andrej.zahorec@ndsas.sk
Tel.: +421 258311049

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.ndsas.sk

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných komunikácií

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

II.1.2)Codice CPV principale
71251000 Servizi architettonici e di misurazione
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Predmetom zákazky je výkon činnosti Stavebno-technického dozoru na projekte výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, pričom Zmluva na uskutočnenie stavebných prác na stavbu Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je uzavretá s použitím FIDIC Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 11 504 420.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71251000 Servizi architettonici e di misurazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK031 Žilinský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Predmetný úsek diaľnice sa nachádza na území Veľkého územného celku Žilinského samosprávneho kraja.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom zákazky je výkon činnosti Stavebno-technického dozoru na projekte výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, pričom Zmluva na uskutočnenie stavebných prác na stavbu Lietavská Lúčka – Višňové -Dubná Skala je uzavretá s použitím FIDIC Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: Navrhovaná zmluvná cena / Ponderazione: 80
Costo - Nome: Denná sadzba na kľúčového odborníka / Ponderazione: 10
Costo - Nome: Denná sadzba na nekľúčového odborníka / Ponderazione: 10
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Operačný program Doprava 2007–2013; Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014–2020
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2015/S 119-217679
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione sopraindicato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/07/2016
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 2
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ESP Consult s.r.o.
Numero di identificazione nazionale: 46092404
Indirizzo postale: Vicenzy 2209/8A
Città: Šamorín
Codice NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Paese: Slovacchia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SGS Czech Republic, s.r.o.
Numero di identificazione nazionale: 48589241
Indirizzo postale: K Hájúm 1233/2
Città: Praha
Codice NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Paese: Cechia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Infraprojekt, s.r.o.
Numero di identificazione nazionale: 35749229
Indirizzo postale: Kominárka 4
Città: Bratislava
Codice NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Paese: Slovacchia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12 999 732.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 11 504 420.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Komisia: JUDr. Andrej Záhorec, JUDr. Lukáš Vitek, Ing. Lýdia Valentová, Mgr. Alena Štuková, Ing. Pavol Liška, Ing. Viliam Polakovič, Ing. Milan Majerčík, Ing. Slavomír Kuľha.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Dunajská 68, P.O.Box 58
Città: Bratislava 24
Codice postale: 820 04
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Dunajská 68, P.O.Box 58
Città: Bratislava 24
Codice postale: 820 04
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/08/2016