Servizi - 305898-2019

02/07/2019    S125

Ungheria-Budapest: Servizi di trasporto di rifiuti

2019/S 125-305898

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_35618302
Indirizzo postale: Fényes Elek utca 7–13.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU110 Budapest
Codice postale: 1024
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Tel.: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.kozut.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.kozut.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000542812019/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000542812019/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: országos közutak üzemeltetése

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Nem veszélyes hulladékok szállítása és kezelése

Numero di riferimento: EKR000542812019
II.1.2)Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Nem veszélyes hulladékok szállítása és kezelése vállalkozási keretszerződés keretében - 2019

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Szigetszentmiklósi Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Luogo principale di esecuzione:

Szigetszentmiklósi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szigetszentmiklósi Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M0 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség (M0 18+500 kmsz.)

— 1100 l konténer:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

— 120 l kuka:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Anna-hegyi pihenő (M0 6+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Alacskai pihenő (M0 37+800 kmsz.)

— 1100 l konténer:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.

2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M0 18+500 kmsz.)

— 1100 l konténer:

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— 120 l kuka:

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Anna-hegyi pihenő (M0 6+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Alacskai pihenő (M0 37+800 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Bicskei Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU211 Fejér
Luogo principale di esecuzione:

Bicskei Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bicskei Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M1 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség M1 39+000 kmsz.

— 120 l kuka:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

— 720 l konténer:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

— 7 m3 konténer:

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt 24 db

Sasfészek-tó pihenő (M1 21+500 kmsz.)

— 1100 1 konténer

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Óbarok pihenő (M1 43+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Harkályos pihenő (M1 54+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Turul pihenő (M1 57+600 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Remeteségi pihenő (M1 64+700 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

6. A Bicskei mérnökségi telep vonatkozásában 1 db 7 m3-es konténer kihelyezése és cserekonténeres ürítése.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség M1 39+000 kmsz.

— 120 l kuka:

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— 720 l konténer:

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— 7 m3 konténer:

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 8 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Sasfészek-tó pihenő (M1 21+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Óbarok pihenő (M1 43+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Harkályos pihenő (M1 54+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Turul pihenő (M1 57+600 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Remeteségi pihenő (M1 64+700 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Komáromi Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Luogo principale di esecuzione:

Komáromi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komáromi Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

Keretmennyiség:

Mérnökség (M1 85+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 65 db

— 720 l konténer

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 65 db

— 120 l kuka

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 65 db

Grébics pihenő (M1 72+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Igmándi pihenő (M1 83+250 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Bábolna pihenő (M1 93+600 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Arrabona pihenő (M1 119+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.

2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 20 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 20 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M1 85+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

— 720 l konténer

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

— 120 l kuka

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

Grébics pihenő (M1 72+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 42 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

Igmándi pihenő (M1 83+250 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 42 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

Bábolna pihenő (M1 93+600 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 42 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

Arrabona pihenő (M1 119+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 42 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 20 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Gödöllői Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU120 Pest
Luogo principale di esecuzione:

Gödöllői Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gödöllői Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M3 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség (M3 27 km)

— 1100 1 konténer

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Informatikai központ (M3 26 km)

— 1 m3 konténer

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Szilas-patak pihenő (M3 12+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Szilas-patak pihenő (M3 12+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 139 db

Jakabpusztai pihenő (M3 24+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Babat pihenő (M3 32+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kisbagi pihenő (M3 36+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Galga pihenő (M3 43+600 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kerekharaszt pihenő (M3 51+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Horti pihenő (M3 60+600 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Ecsédi pihenő (M3 66+300 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Települési hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

6. A Gödöllői mérnökségi telep vonatkozásában 5 db 1100 l-es konténer biztosítása.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M3 27 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Informatikai központ (M3 26 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szilas-patak pihenő (M3 12+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szilas-patak pihenő (M3 12+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 42 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Jakabpusztai pihenő (M3 24+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Babat pihenő (M3 32+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kisbagi pihenő (M3 36+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Galga pihenő (M3 43+600 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kerekharaszt pihenő (M3 51+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Horti pihenő (M3 60+600 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ecsédi pihenő (M3 66+300 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Káli Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione:

Káli Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Káli Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M3 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség (M3 103+000 kmsz.):

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Halászaranyosi pihenő (M3 74+900 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Borsókúti pihenő (M3 82+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Nagyfügedi pihenő (M3 87+400 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Kisasszonytéri pihenő (M3 92+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Rekettyés pihenő (M3 106+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Mezőszemerei pihenő (M3 122+200 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 112 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M3 103+000 kmsz.):

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Halászaranyosi pihenő (M3 74+900 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Borsókúti pihenő (M3 82+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Nagyfügedi pihenő (M3 87+400 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kisasszonytéri pihenő (M3 92+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Rekettyés pihenő (M3 106+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Mezőszemerei pihenő (M3 122+200 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 34 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Emődi Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Emődi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Emődi Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M3 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség (M30 5+500 kmsz.):

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 87 db

Geleji pihenő (M3 142+250 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 87 db

Igrici pihenő (M3 153+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 87 db

Polgár pihenő (M3 171+250 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 87 db

Hejőkeresztúri pihenő (M30 11+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 87 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Mérnökség (M30 5+500 kmsz.):

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Geleji pihenő (M3 142+250 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Igrici pihenő (M3 153+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Polgári pihenő (M3 171+250 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Hejőkeresztúri pihenő (M30 11+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Hajdúnánási Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Luogo principale di esecuzione:

Hajdúnánási Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdúnánási Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M3 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség (M3 203+000 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 37 db

Rétaljai pihenő (M3 193+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Hajdúnánási pihenő (M3 206+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Kálmánházi pihenő (M3 214+350 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Nyíregyházi pihenő (M3 229+502 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: (M3 25+000 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 12 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Rétaljai pihenő (M3 263+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Hajdúnánási pihenő (M3 206+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kálmánházi pihenő (M3 214+350 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Nyíregyházi pihenő (M3 229+502 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Hajdúböszörményi Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Luogo principale di esecuzione:

Hajdúböszörményi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdúböszörményi Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

Keretmennyiség:

Mérnökség (M35 24+000 kmsz.):

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 45 db

Görbeházi pihenő (M3 182+510 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 45 db

Pródi pihenő (M35 7+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 45 db

Böszörményi pihenő (M35 18+700 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 45 db

Józsai pihenő (M35 30+750 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 45 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M35 24+000 kmsz.):

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 14 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Görbeházi pihenő (M3 182+510 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 14 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Pródi pihenő (M35 7+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 14 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Böszörményi pihenő (M35 18+700 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 14 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Józsai pihenő (M35 30+750 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 14 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Ófehértói Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 9
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Luogo principale di esecuzione:

Ófehértói Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ófehértói Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M3 autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség (M3 253+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 36 db

Kántorjánosi pihenő (M3 263+500 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 36 db

Mohos pihenő (M3 244 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 36 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M3 253+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 10 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kántorjánosi pihenő (M3 263+500 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 10 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Mohos pihenő (M3 244 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 10 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Makói Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU333 Csongrád
Luogo principale di esecuzione:

Makói Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Makói Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M43 Autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség: 6900 Makó, Határ út 1.

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 26 db

Szegedi pihenő (M43 5+400 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kéthalmi pihenő (M43 31+320 kmsz.)

— 1,5 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kövegyi pihenő (M43 49+000 kmsz.)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: 6900 Makó, Határ út 1.

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 8 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szegedi pihenő (M43 5+400 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kéthalmi pihenő (M43 31+320 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt:32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kövegyi pihenő (M43 49+000 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Martonvásári Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 11
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU211 Fejér
Luogo principale di esecuzione:

Martonvásári Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Martonvásári Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M7 Autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség: M7 30 km

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

— 1100 1-es konténer

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

— 120 1-es kuka

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Pákozdi pihenő (M7 50 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Fehérvári pihenő (M7 59 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: M7 30 km

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— 1100 1-es konténer

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— 120 1-es kuka

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Pákozdi pihenő (M7 50 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Fehérvári pihenő (M7 59 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Balatonvilágosi Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 12
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU232 Somogy
Luogo principale di esecuzione:

Balatonvilágosi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Balatonvilágosi Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M7 Autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség: M7 90 km

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

— Avermann préskont. 5 m3

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 6 db

Gorsium pihenő (M7 70 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Lepsényi pihenő (M7 83 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Sóstói pihenő (M7 94 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Szabadi pihenő (M7 101 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Töreki pihenő (M7 109 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 78 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

6. - Balatonvilágosi Mérnökségen 2 db 5 m3-es préskonténer adott. Hulladékgyűjtés egy időben csak egy konténerben történik, a konténer ürítését csere rendszerben kérjük.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: M7 90 km

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— Avermann préskont. 5 m3

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Gorsium pihenő (M7 70 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Lepsényi pihenő (M7 83 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Sóstói pihenő (M7 94 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szabadi pihenő (M7 101 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Töreki pihenő (M7 109 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 24 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Fonyódi Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 13
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU232 Somogy
Luogo principale di esecuzione:

Fonyódi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fonyódi Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

M7 Autópálya

Keretmennyiség:

Mérnökség: M7 150,2 km

— 110 1 kuka

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

— Avermann préskont. 10 m3

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 6 db

Balatonlellei pihenő (M7 137,5 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Táskai pihenő (M7 157 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Balatonkeresztúri pihenő (M7 167 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Szegerdői pihenő (M7 177 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.

2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

6. Fonyódi Mérnökségen 1 db 10 m3-es préskonténer adott, cserekonténer akkor szükséges, ha Ajánlattevő az üres konténer visszahelyezését nem tudja biztosítani az ürítést követő két napon belül.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: M7 150,2 km

— 110 1 kuka

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— Avermann préskont. 10 m3

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Balatonlellei pihenő (M7 137,5 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Táskai pihenő (M7 157 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Balatonkeresztúri pihenő (M7 167 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szegerdői pihenő (M7 177 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Eszteregnyei Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 14
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU223 Zala
Luogo principale di esecuzione:

Eszteregnyei Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Eszteregnyei Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

Keretmennyiség:

Mérnökség: M7 219 km

— 1,1 m3-es kuka

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

— Avermann préskont. 10 m3

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 6 db

Zalakomári pihenő (M7 192 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 104 db

Sormási pihenő (M7 215 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Csörnyeföldi pihenő (M70 14,5 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

6. Eszteregnyei Mérnökségen 1 db 10 m3-es préskonténer adott, cserekonténer akkor szükséges, ha Ajánlattevő az üres konténer visszahelyezését nem tudja biztosítani az ürítést követő két napon belül.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: M7 219 km

— 1,1 m3-es kuka

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

— Avermann préskont. 10 m3

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Zalakomáromi pihenő (M7 192 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 32 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Sormási pihenő (M7 215 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Csörnyeföldi pihenő (M70 14,5 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Berettyóújfalui Mérnökség kommunális hulladék

Lotto n.: 15
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Luogo principale di esecuzione:

Berettyóújfalui Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Berettyóújfalui Mérnökségének működési területéről kommunális jellegű hulladék elszállítása és kezelése

Keretmennyiség:

Mérnökség: 4100 Berettyóújfalu hrsz. 0245/13/14/15

— 5 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Mikepércsi pihenő (M35 53 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Derecskei pihenő (M35 63+300 km)

— 3 m3 MOLOK

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 52 db

Kommunális jellegű hulladék szállítása és kezelése:

Határozott időtartamra (24 hónapra) kötött vállalkozási keretszerződés vegyes települési hulladék (EWC 200301) megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítására, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás (specifikáció) 5. pontjában részletezett mérnökségek és működési területük vonatkozásában.

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

1. A hulladék rakodása közben esetlegesen kiszóródott hulladék kézi eltakarítása.2. MOLOK edények mellett, körül elhelyezett, a MOLOK edényekben lévő hulladék mennyiségéhez képest maximum 20 %-nyi többlethulladék elszállítása. (Ezen hulladék felszedésének, elszállításának és kezelésének a költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

3. MOLOK gyűjtőedényekbe csere zsák biztosítása: műanyag zsák cseréje ürítésenként, vászonzsák cseréje szükség szerint, amikor elszakadt, elhasználódott. (A zsák költségét a szolgáltatás ürítési díjában kell elszámolni.)

4. A MOLOK vászonzsák kiszakadása esetén a gyűjtőedénybe került hulladék eltávolítása, az edény kitakarítása.

5. Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség: 4100 Berettyóújfalu hrsz. 0245/13/14/15

— 5 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Mikepércsi pihenő (M35 53 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Derecskei pihenő (M35 63+300 km)

— 3 m3 MOLOK

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 16 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Bicskei Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 16
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU211 Fejér
Luogo principale di esecuzione:

Bicskei Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Óbarok pihenő (M1 43 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Harkályos pihenő (M1 54 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Remeteségi pihenő (M1 65 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Óbarok pihenő (M1 43 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Harkályos pihenő (M1 54 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Remeteségi pihenő (M1 65 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Komáromi Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 17
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Luogo principale di esecuzione:

Komáromi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Grébics pihenő (M1 73 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Concó pihenő (M1 94 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Arrabona pihenő (M1 119 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Óbarok pihenő (M1 43 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Harkályos pihenő (M1 54 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Remeteségi pihenő (M1 65 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Gödöllői Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 18
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU120 Pest
Luogo principale di esecuzione:

Gödöllői Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Szilas-patak pihenő (M3 12 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 10 db

Kisbagi pihenő (M3 36 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 10 db

Kerekharaszti pihenő (M3 51 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 10 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Szilas-patak pihenő (M3 12 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kisbagi pihenő (M3 36 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Kerekharaszti pihenő (M3 51 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Káli Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 19
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU312 Heves
Luogo principale di esecuzione:

Káli Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Borsókúti pihenő (M3 82 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Rekettyés pihenő (M3 106 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Borsókúti pihenő (M3 82 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Rekettyés pihenő (M3 106 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Emődi Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 20
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Emődi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Geleji pihenő (M3 142 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Geleji pihenő (M3 142 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Ófehértói Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 21
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Luogo principale di esecuzione:

Ófehértói Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Mohos pihenő (M3 244 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1. Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mohos pihenő (M3 244 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Martonvásári Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 22
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU211 Fejér
Luogo principale di esecuzione:

Martonvásári Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Mérnökség (M7 30 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 8 db

Pákozdi pihenő (M7 50 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 8 db

Fehérvári pihenő (M7 59 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 8 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M7 30 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Pákozdi pihenő (M7 50 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Fehérvári pihenő (M7 59 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 4 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Balatonvilágosi Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 23
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU232 Somogy
Luogo principale di esecuzione:

Balatonvilágosi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Lepsényi pihenő (M7 83 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szabadi pihenő (M7 101 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Töreki pihenő (M7 109 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Lepsényi pihenő (M7 83 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szabadi pihenő (M7 101 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Töreki pihenő (M7 109 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Fonyódi Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 24
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU232 Somogy
Luogo principale di esecuzione:

Fonyódi Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Mérnökség (M7 150,2 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Balatonlellei pihenő (M7 137,5 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Táskai pihenő (M7 157 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Balatonkeresztúri pihenő (M7 167 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szegerdői pihenő (M7 178 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Mérnökség (M7 150,2 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Balatonlellei pihenő (M7 137,5 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Táskai pihenő (M7 157 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Balatonkeresztúri pihenő (M7 167 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Szegerdői pihenő (M7 178 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Eszteregnyei Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 25
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU223 Zala
Luogo principale di esecuzione:

Eszteregnyei Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Zalakomáromi pihenő (M7 193 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Sormás pihenő (M7 215 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Csörnyeföldi pihenő (M70 14,5 km)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 3 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Zalakomáromi pihenő (M7 193 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Sormás pihenő (M7 215 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Csörnyeföldi pihenő (M70 14,5 km)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Berettyóújfalui Mérnökség szelektív hulladék

Lotto n.: 26
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Luogo principale di esecuzione:

Berettyóújfalui Mérnökségének működési területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Keretmennyiség:

Derecskei pihenő (M35 63+300 kmsz.)

Éves ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 5 db

Szelektív hulladék szállítása és kezelése:

A szerződés tárgyát képezi továbbá az alábbi feladatok ellátása:

Ajánlatkérő által üzemeltetett autópályák melletti autópálya pihenőkben, illetve mérnökségi telephelyen szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.

A feladat magában foglalja:

— a MK NZrt. tulajdonában lévő gyűjtőedények rendszeres ürítését, hulladékok elszállítását

— az edények mellé kiszóródott, illetve kihelyezett többlet szelektív hulladék (a teljes mennyiség maximum 15 %-a) elszállítását, eltakarítását.

Nyertes ajánlattevő írásos adatszolgáltatást készít az elszállított, kezelésre átadott hulladék mennyiségéről (kg) mérnökségenkénti illetve kezelőnkénti bontásban tárgyévet követő év január 15-ig Ajánlatkérő központi (budapesti) Üzemeltetési és fenntartási osztálya részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban rögzített ürítési gyakoriságokhoz képest Ajánlatkérő 15 %-os opcionális ürítési alkalmat határoz meg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 90
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő a megadott ürítési alkalmakhoz képest + 15 % opcionális ürítési alkalmat határoz meg az alábbiak szerint:

Derecskei pihenő (M35 63+300 kmsz.)

Opcionális ürítési alkalmak száma a szerződéses időtartam alatt: 2 db

Opcionális ürítési alkalmak számának aránya az ürítési alkalmak számához: 15 %

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opciós mennyiség lehívására a teljes mennyiségre vonatkozó megrendelés kiadását követően köt ki lehetőséget. Az opciós mennyiség teljesítésére a teljes mennyiségre megadott egységárak alapján kell sor kerüljön.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. tör-vény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbe-szerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - vagy annak meghatározott részét - (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A vizsgált időszaknál későbbi időpontban létrejött gazdasági szereplő esetén a létrejötte óta a közbeszerzés tárgyából (nem veszélyes hulladék elszállítása és/vagy kezelése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát csatolja.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti évben egy évnél több alkalommal negatív volt.

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (nem veszélyes hulladék elszállítása és/vagy kezelése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladj az

1. rész esetében a nettó 22 000 000 HUF-ot

2. rész esetében a nettó 40 000 800. HUF-ot

3. rész esetében a nettó 22 000 000 HUF-ot

4. rész esetében a nettó 80 000 000 HUF-ot

5. rész esetében a nettó 51 000 000 HUF-ot

6. rész esetében a nettó 21 000 000 HUF-ot

7. rész esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot

8. rész esetében a nettó 8 000 000 HUF-ot

9. rész esetében a nettó 4 000 000 HUF-ot

10. rész esetében a nettó 15 000 000 HUF-ot

11. rész esetében a nettó 12 000 000 HUF-ot

12. rész esetében a nettó 18 000 000 HUF-ot

13. rész esetében a nettó 9 000 000 HUF-ot

14. rész esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot

15. rész esetében a nettó 8 000 000 HUF-ot

16. rész esetében a nettó 900 000 HUF-ot

17. rész esetében a nettó 900 000 HUF-ot

18. rész esetében a nettó 2 300 000 HUF-ot

19. rész esetében a nettó 600 000 HUF-ot

20. rész esetében a nettó 500 000 HUF-ot

21. rész esetében a nettó 500 000 HUF-ot

22. rész esetében a nettó 1 800 000 HUF-ot

23. rész esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot

24. rész esetében a nettó 1 500 000 HUF-ot

25. rész esetében a nettó 1 500 000 HUF-ot

26. rész esetében a nettó 700 000 HUF-ot.

Több részre történő ajánlattétel esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alkalmazásával a megajánlott részek árbevételi követelménye összeadódik.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (1-15. részek tekintetében vegyes települési (EWC 200301) illetve 16-26. részek tekintetében a megjelölt szelektív - PET/papír/fém/üveg - hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.

Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— tárgyát,

— a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve),

— az ellenszolgáltatás nettó összegét,

— továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesítettnek, ha az előírt referenciaösszegnek megfelelő mértékű teljesítés erre az időszakra esik. A teljesítés időtartama tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen a közbeszerzés tárgya (1-15. rész tekintetében vegyes települési (EWC 200301) hulladék, 16-26. részek tekintetében a megjelölt szelektív - PET/papír/fém/üveg - hulladék elszállítása és/vagy kezelése) szerinti szerződésszerűen teljesített alábbi értékű referenciával/referenciákkal:

1. rész esetében a nettó 22 000 000 HUF-ot

2. rész esetében a nettó 40 000 800. HUF-ot

3. rész esetében a nettó 22 000 000 HUF-ot

4. rész esetében a nettó 80 000 000 HUF-ot

5. rész esetében a nettó 51 000 000 HUF-ot

6. rész esetében a nettó 21 000 000 HUF-ot

7. rész esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot

8. rész esetében a nettó 8 000 000 HUF-ot

9. rész esetében a nettó 4 000 000 HUF-ot

10. rész esetében a nettó 15 000 000 HUF-ot

11. rész esetében a nettó 12 000 000 HUF-ot

12. rész esetében a nettó 18 000 000 HUF-ot

13. rész esetében a nettó 9 000 000 HUF-ot

14. rész esetében a nettó 10 000 000 HUF-ot

15. rész esetében a nettó 8 000 000 HUF-ot

16. rész esetében a nettó 900 000 HUF-ot

17. rész esetében a nettó 900 000 HUF-ot

18. rész esetében a nettó 2 300 000 HUF-ot

19. rész esetében a nettó 600 000 HUF-ot

20. rész esetében a nettó 500 000 HUF-ot

21. rész esetében a nettó 500 000 HUF-ot

22. rész esetében a nettó 1 800 000 HUF-ot

23. rész esetében a nettó 1 000 000 HUF-ot

24. rész esetében a nettó 1 500 000 HUF-ot

25. rész esetében a nettó 1 500 000 HUF-ot

26. rész esetében a nettó 700 000 HUF-ot

Több részre történő ajánlattétel esetén a megajánlott részekre vonatkozó követelmények összeadódnak, tehát ajánlattevőknek a megajánlott részenként összeadott követelménynek való megfelelésüket szükséges igazolni.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A meghatározott előírások valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.

Ajánlatkérő késedelmi- hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

A finanszírozás forrása: saját forrás

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a részszámlázást biztosítja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra, a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottakra. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/08/2019
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/08/2019
Ora locale: 13:00
Luogo:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1)Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:Kbt.57.§(1)és(2) bek szerint,valamint 424/2017.(XII.19.)Korm.rend vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.Közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

2)Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§ szerint biztosítja.

3)Ajánlatnak a Kbt.66.§(5)-(6)bek szerinti dokumentumokat kell tartalmazni[(6) bekezdés esetén nemleges tartalommal is csatolandó]-a Kbt.66.§(2) és (4)bek foglaltak szerint.Felolvasólap tekintetében irányadó a Kbt. 68.§(4)bek.Csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4)Kiegészítő tájékoztatás:Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdéseiben,valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

5)Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bek foglaltak szerint jár el.

6)Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról,hogy nyertessége esetén a részére átadott hulladékot maga kezeli vagy azt más,erre jogosult átvevőnek kezelésre átadja.

7)Felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásban ajánlatkérő rögzíti,hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap

8)Nyertes ajánlattevő köteles szerződéskötéskor és a szerződéses időszak alatt folyamatosan érvényes engedéllyel rendelkezni a 439/2012.(XII.23.) Korm. rend. szerint.Megfelelő engedély hiánya az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek. alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles az engedély meglétét biztosítani.

9)Értékelés módszertana az ár tekintetében fordított arányosítás,a Kirótt hulladékgazdálkodási bírságok száma (db) tekintetében pontozás.A részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

10)FAKSZ:Dr. Hegyes Péter,lajstromszám:00064;Dr. Kiss Balázs,lajstromszám:O1037

11)Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

12)Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt a jogviszony jellegétől függetlenül rendelkeznie kell a feladat ellátásához szükséges legalább:

A. Figyelmeztető jelzés használatára jogosult legalább 6,5 m/tonna teljesítményű darus gépjárművel a következők szerint:

— ha ajánlattevő 5 vagy ennél kevesebb részre tesz ajánlatot,legalább 1 db figyelmeztető jelzés használatára jogosult legalább 6,5 m/tonna teljesítményű darus gépjárművel,

— ha 6 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,legalább 2db figyelmeztető jelzés használatára jogosult legalább 6,5 m/tonna teljesítményű darus gépjárművel,

— ha 11 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,legalább 3db figyelmeztető jelzés használatára jogosult legalább 6,5 m/tonna teljesítményű darus gépjárművel,

— ha 16 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,legalább 4db figyelmeztető jelzés használatára jogosult legalább 6,5 m/tonna teljesítményű darus gépjárművel,

— ha 21 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,legalább 5db figyelmeztető jelzés használatára jogosult legalább 6,5 m/tonna teljesítményű darus gépjárművel.

B. Szakemberrel,aki,emelő-,és rakodógép kezelő,aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelő képesítéssel rendelkezik a következők szerint:

— ha az ajánlattevő 5,vagy ennél kevesebb részre tesz ajánlatot,akkor legalább 1 fő gépkezelő szakemberrel kell rendelkeznie,

— ha 6 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,akkor legalább 2 fő gépkezelő szakemberrel kell rendelkeznie,

— ha 11 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,akkor legalább 3 fő gépkezelő szakemberrel kell rendelkeznie

— ha 16 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,akkor legalább 4 fő gépkezelő szakemberrel kell rendelkeznie

— ha 21 vagy ennél több részre tesz ajánlatot,akkor legalább 5 fő gépkezelő szakemberrel kell rendelkeznie

13)Ajánlatkérő Kbt.75.§(2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2019