Lavori - 325232-2014

Mostra versione ridotta

25/09/2014    S184    Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări pentru metrou

2014/S 184-325232

Metrorex SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, În atenția: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor, Bucuresti010873, România. Telefon: +40 21319-3601/5571. Fax: +40 213125149. E-mail: contact@metrorex.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 20.6.2014, 2014/S 117-208261)

În ceea ce priveşte:
CPV:45234122 Lucrări pentru metrou, 30144400 Taxare automată, 45000000 Lucrări de construcţii, 45234100 Lucrări de construcţii de căi ferate, 45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri

Lucrări pentru metrou

Taxare automată

Lucrări de construcţii

Lucrări de construcţii de căi ferate

Lucrări de instalaţii pentru clădiri

În loc de: 

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentelor suplimentare (cu exceptia cazului unui SAD):

22.9.2014 (12:00)

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

29.9.2014 (10:00)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

29.9.2014 (12:00)

A se citi: 

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentelor suplimentare (cu exceptia cazului unui SAD):

25.9.2014 (12:00)

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

2.10.2014 (10:00)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

2.10.2014 (12:00)

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Ca urmare a faptului ca autoritatea contractanta nu a publicat înca raspunsurile de clarificare solicitate din partea unor operatori economici, conform art. 72, punct (1), lit. b, din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, SC Metrorex SA a hotarât prelungirea termenului limita pentru primirea/deschiderea ofertelor.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 23.9.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro