Lavori - 325232-2014

Mostra versione ridotta

25/09/2014    S184    Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Lucrări pentru metrou

2014/S 184-325232

Metrorex SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, În atenția: ing. Romulus Bratu; director investitii si achizitii publice – ing. Catalin Homor, Bucuresti010873, România. Telefon: +40 21319-3601/5571. Fax: +40 213125149. E-mail: contact@metrorex.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 20.6.2014, 2014/S 117-208261)

În ceea ce priveşte:
CPV:45234122, 30144400, 45000000, 45234100, 45300000

Lucrări pentru metrou

Taxare automată

Lucrări de construcţii

Lucrări de construcţii de căi ferate

Lucrări de instalaţii pentru clădiri

În loc de: 

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentelor suplimentare (cu exceptia cazului unui SAD):

22.9.2014 (12:00)

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

29.9.2014 (10:00)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

29.9.2014 (12:00)

A se citi: 

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentelor suplimentare (cu exceptia cazului unui SAD):

25.9.2014 (12:00)

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

2.10.2014 (10:00)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

2.10.2014 (12:00)

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Ca urmare a faptului ca autoritatea contractanta nu a publicat înca raspunsurile de clarificare solicitate din partea unor operatori economici, conform art. 72, punct (1), lit. b, din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, SC Metrorex SA a hotarât prelungirea termenului limita pentru primirea/deschiderea ofertelor.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 23.9.2014 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro