Servizi - 369374-2022

08/07/2022    S130

Paesi Bassi-Delft: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

2022/S 130-369374

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.
Numero di identificazione nazionale: 27336380
Indirizzo postale: Poortweg 4
Città: Delft
Codice NUTS: NL333 Delft en Westland
Codice postale: 2612PA
Paese: Paesi Bassi
Persona di contatto: Wilco Urgert
E-mail: w.urgert@midwaste.nl
Tel.: +31 614743854
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.midwaste.nl
Indirizzo del profilo di committente: https://hub.negometrix.com/buyer/2277
I.3)Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://hub.negometrix.com/today/18053
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://hub.negometrix.com/today/18053
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sorteren en verwerken van Grof Huishoudelijk RestAfval (GHRA) voor NV Meerlanden

Numero di riferimento: 2022/MW/PV/12
II.1.2)Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor het sorteren en verwerken van Grof Huishoudelijk Restafval (GHRA) van NV Meerlanden te Rijsenhout.

De opdracht omvat de verwerking van ca 10 kton per jaar (GHRA), ingezameld zowel huis-aan-huis als op de milieustraat. Hierbij hoort ook de nadere sortering van GHA, conform de verplichting uit LAP3. 

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener voor een periode van twee (2) jaar en een optie tot verlenging voor Opdrachtgever van twee maal één (1) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is op 1 januari 2023.

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving door middel van Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV).​​​​​​​

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Mercell Source-to-Contract platform (www.negometrix.com).

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL Nederland
Luogo principale di esecuzione:

De plaats van uitvoering is afhankelijk van de uitkomst van de procedure.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor het sorteren en verwerken van Grof Huishoudelijk Restafval (GHRA) van NV Meerlanden te Rijsenhout.

Opdrachtomschrijving​​​​​​​

​​​​​​​Verwerking van jaarlijks ca 10 kton grof huishoudelijk restafval (GHA), ingezameld zowel huis-aan-huis als op de milieustraat. Hierbij hoort ook de nadere sortering van GHA, conform de verplichting uit LAP3. De werkzaamheden betreffen het verwerken van Grof Huishoudelijk Restafval afkomstig uit de gemeenten Diemen, Rijsenhout, Heemstede en Bloemendaal. Inschrijver ontvangt en verwerkt het grof huishoudelijk restafval dat door Meerlanden wordt aangeboden. Het door opdrachtgever aangeboden grof huishoudelijk restafval moet minimaal verwerkt worden conform Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP3 en eventuele opvolgers daarvan) en de Wet Milieubeheer (incl. eventuele opvolgers daarvan) op doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde wijze. De verwerking dient, per afvalstroom, plaats te vinden conform de voorkeursvolgorde als aangenomen in de wet Milieubeheer artikel 10.4 (Ladder van Lansink).

Onder grof huishoudelijk restafval verstaan wij alle materialen die vrijkomen uit een huishouden en die te groot zijn voor een huisvuilzak en niet separaat kunnen worden aangeboden op de milieustraten en afvalbrengstations. Het ingezamelde GHRA kan door gescheiden inzameling/aanbieding en/of bewerking mogelijk zijn ontdaan van (mengsels van) materialen. Opdrachtgever heeft de ambitie om gedurende de contractperiode voortschrijdend meer grondstoffen uit het restafval te houden en circulair toe te passen en zoekt een contractpartij om dit samen met Meerlanden te realiseren. 

​​​​​​​Doel van de aanbesteding

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener voor een periode van twee (2) jaar en een optie tot verlenging voor Opdrachtgever van twee maal één (1) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is op 1 januari 2023.

Gunningssystematiek

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving door middel van Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV).​​​​​​​

Communicatie en inschrijving

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Mercell Source-to-Contract platform (www.negometrix.com). Alle communicatie naar aanleiding van deze opdracht verloopt nadrukkelijk enkel met de Aanbestedende dienst via dit digitaal platform. Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de gepubliceerde vragenlijsten.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

twee keer voor de duur van elk 1 jaar.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Olandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/08/2022
Ora locale: 13:00
Luogo:

Delft

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Rechtbank
Città: Den Haag
Paese: Paesi Bassi
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wettelijke bezwaartermijn

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2022