Forniture - 379773-2014

Mostra versione ridotta

06/11/2014    S214

Polonia-Puchaczów: Macchine per lo scavo di gallerie

2014/S 214-379773

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance, Bogdanka, All'attenzione di: Paweł Fryt, Puchaczów21-013, Polonia. Telefono: +48 814625125. Fax: +48 814625007. Posta elettronica: pfryt@lw.com.pl

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 7.10.2014, 2014/S 192-339720)

Oggetto:
CPV:43123000 Macchine per lo scavo di gallerie

Macchine per lo scavo di gallerie

anziché: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w dniach: 140 (od udzielenia zamówienia)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

12.11.2014 (14:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

13.11.2014 (8:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

13.11.2014 (8:30)

leggi: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w dniach: 168 (od udzielenia zamówienia)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

19.11.2014 (14:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.11.2014 (8:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

20.11.2014 (8:30)

Altre informazioni complementari

Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.

Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pisma od Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieszcza odpowiedzi do przedmiotowych pytań.

W związku z zadanymi pytaniami zmianie ulegają m in. terminy:

— uzyskania specyfikacji i dokumentów,

— składania ofert w postępowaniu,

— warunki otwarcia ofert

— trwania zamówienia / termin realizacji.

Odpowiedzi do pytań implementują także zmiany we wszystkich dokumentach SIWZ dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego.