Lavori - 393368-2014

Mostra versione ridotta

19/11/2014    S223

България-София: Метростанция

2014/S 223-393368

„Метрополитен“ ЕАД, 000632256, ул. „Княз Борис I“ № 121, отдел „Обществени поръчки, ик. анализи и прогнози“, На вниманието на: инж. Красимира Георгиева, инж. Искра Илиева, София1000, България. Телефон: +359 29212034 / 29212722. Факс: +359 29877892. Адрес за електронна поща: ob_por_metro@abv.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 2.4.2014, 2014/S 65-110144)

Относно:
CPV:45234125 Метростанция, 45221200 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези, 71000000 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Метростанция

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели, шахти и подлези

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Вместо: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

5.1.2015 (12:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

15.1.2015 (12:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

15.1.2015 (14:00)

Да се чете: 

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

12.1.2015 (12:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

22.1.2015 (12:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

22.1.2015 (14:00)