Forniture - 393915-2022

20/07/2022    S138

Polonia-Gostyń: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2022/S 138-393915

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Gostyń
Indirizzo postale: Rynek 2
Città: Gostyń
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-800
Paese: Polonia
E-mail: mszymanska@um.gostyn.pl
Tel.: +48 655752126
Fax: +48 655752114
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://biuletyn.gostyn.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Czernica
Indirizzo postale: ul. Kolejowa 3
Città: Czernica
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 55-003
Paese: Polonia
E-mail: i.czupta@czernica.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.czernica.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Ratowice, ul. Wrocławska 111
Città: Czernica
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 55-003
Paese: Polonia
E-mail: d.dziedzic@zgkczernica.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://zgkczernica.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Piaski
Indirizzo postale: ul. 6 Stycznia 1
Città: Piaski
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-820
Paese: Polonia
E-mail: w.furmaniak@piaski-wlkp.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://biuletyn.gostyn.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Powiat Gostyński
Indirizzo postale: ul. Wrocławska 256
Città: Gostyń
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-800
Paese: Polonia
E-mail: przetargi@powiat.gostyn.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.powiat.gostyn.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Gromadka
Indirizzo postale: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9
Città: Gromadka
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 59-706
Paese: Polonia
E-mail: m.kwiatkowska@gromadka.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.bip.gov.pl/subjects/16730,Urz%C4%85d+Gminy+Gromadka.html
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Janowice Wielkie
Indirizzo postale: ul. Kolejowa 2
Città: Janowice Wielkie
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 58-520
Paese: Polonia
E-mail: skarbnik@janowicewielkie.eu
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://janowicewielkie.i-sisco.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Miejska Kowary
Indirizzo postale: 1 Maja 1A
Città: Kowary
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 58-530
Paese: Polonia
E-mail: wiktoria.lipka@kowary.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bip.kowary.pl/public/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina i Miasto Krajenka
Indirizzo postale: ul. Szkolna 17
Città: Krajenka
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 77-430
Paese: Polonia
E-mail: barbarak@krajenka.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.krajenka.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Krobia
Indirizzo postale: Rynek 1
Città: Krobia
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-840
Paese: Polonia
E-mail: zm@krobia.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://krobia.biuletyn.net
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Koźmińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.
Indirizzo postale: ul. Floriańska 21
Città: Koźmin Wlkp.
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-720
Paese: Polonia
E-mail: kuk@kuk.kozmin.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://bip.kuk.kozmin.pl/7/strona-glowna-bip.html
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Łazy
Indirizzo postale: ul. Traugutta 15
Città: Łazy
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Codice postale: 42-450
Paese: Polonia
E-mail: jpopczyk@lazy.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.umlazy.finn.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miejski Ośrodek Kultury
Indirizzo postale: ul. Tadeusza Kościuszki 5
Città: Łazy
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Codice postale: 42-450
Paese: Polonia
E-mail: dyrektor@moklazy.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.bip.gov.pl/subjects/32773,Miejski+O%C5%9Brodek+Kultury+w+%C5%81azach.html
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Mysłakowice
Indirizzo postale: ul. Szkolna 5
Città: Mysłakowice
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 58-533
Paese: Polonia
E-mail: techniczny@myslakowice.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://myslakowice.bip.net.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Indirizzo postale: Strzelce Wielkie 84
Città: Piaski
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-820
Paese: Polonia
E-mail: marek.ratajczak@mzwik.com
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.mzwik.com/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Pępowo
Indirizzo postale: ul. Nadstawek 6
Città: Pępowo
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-830
Paese: Polonia
E-mail: przetargi@pepowo.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://wcag.bip.pepowo.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Pogorzela
Indirizzo postale: Rynek 1
Città: Pogorzela
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-860
Paese: Polonia
E-mail: budownictwo@pogorzela.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bip.pogorzela.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Poniec
Indirizzo postale: Rynek 24
Città: Poniec
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 64-125
Paese: Polonia
E-mail: inwestycje@poniec.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bip.poniec.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Powstańców Wielkopolskich 9
Città: Przemęt
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 64-234
Paese: Polonia
E-mail: blazej.wroblewski@ppk-przemet.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://ppk-przemet.pl/
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Przemęt
Indirizzo postale: ul. Jagiellońska 8
Città: Przemęt
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 64-234
Paese: Polonia
E-mail: joanna.skrzypczak@przemet.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://przemet.com
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Stare Bogaczowice
Indirizzo postale: ul. Główna 132
Città: Stare Bogaczowice
Codice NUTS: PL51 Dolnośląskie
Codice postale: 58-312
Paese: Polonia
E-mail: k.barecka@starebogaczowice.ug.gov.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/transakcja/638633
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 r.

Numero di riferimento: GKOS.271.11.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. w podziale na dwie części:

część I dotyczy punktów poboru energii (również zwane PPE) dla oświetlenia ulicznego, wielkość zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia wynosi: 17 339 092 kWh – wg załącznika nr 1A do SWZ.

część II dotyczy PPE dla pozostałych obiektów wielkość zamówienia planowanego w trakcie trwania zamówienia wynosi: 30 516 303 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ.

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia, przy czym dla jednej części może być złożona tylko jedna oferta. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1A, 1B do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2A do SWZ i Załącznik nr 2B do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 r. - oświetlenie uliczne

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD).

Wymagania stawiane wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiących Załącznik nr 2A, 2B do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do:

1. Powiadomienia właściwego OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, wraz ze wskazaniem wybranego przez Mocodawcę sprzedawcy rezerwowego.

2. Złożenia wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz nowych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy.

3. Doprowadzenie do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji poprzez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego wniosku o zawarcie umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji

4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszenia Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A, 1B SWZ zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

W Załączniku nr 1A, 1B do SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej w zakresie zwiększenia do 10%, zmniejszenia do 30%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w ust 4.1. pkt 4.1.1. SWZ. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2024 r. - pozostałe obiekty

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD).

Wymagania stawiane wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiących Załącznik nr 2A, 2B do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do:

1. Powiadomienia właściwego OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, wraz ze wskazaniem wybranego przez Mocodawcę sprzedawcy rezerwowego.

2. Złożenia wypowiedzenia lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz nowych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy.

3. Doprowadzenie do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji poprzez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego wniosku o zawarcie umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji

4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszenia Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1A, 1B SWZ zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

W Załączniku nr 1A, 1B do SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej w zakresie zwiększenia do 15%, zmniejszenia do 30% względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w ust 4.1. pkt 4.1.1. SWZ. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.Powyższy warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej u jednego odbiorcy, gdzie wielkość roczna każdej z nich nie była niższa niż:

a) dla I części zamówienia: 5 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy,

b) dla II części zamówienia: 13 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy.

Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem powtarzającym się okresowym lub ciągłym, również wykonywanym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal.. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku określone powyżej.

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części, Wykonawca może się wykazać jedną dostawą na łączną wielkość odpowiadającą sumie rocznej wielkości dla części I i II, albo maksymalnie dwiema oddzielnymi dostawami na rzecz dwóch różnych odbiorców na łączną wielkość roczną odpowiadającą co najmniej sumie wielkości rocznych dla poszczególnych części I i II, przy czym jedna z nich ma odpowiadać wielkości rocznej dla części II zamówienia tj. min. 13 000 000 kWh.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy określają załączniki 2A i 2B do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 11:15
Luogo:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Sierpień 2024 r.

VI.3)Informazioni complementari:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w niniejszym postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/638633.

3. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 14. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Pozostałe informacje znajdują się w dziale 19 SIWZ.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022