Forniture - 394019-2022

20/07/2022    S138

Polska-Szamotuły: Gaz ziemny

2022/S 138-394019

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Szamotuły
Krajowy numer identyfikacyjny: 7872074467
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 26
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7872081332
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 14
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skoki
Krajowy numer identyfikacyjny: 7661968104
Adres pocztowy: ul. Ciastowicza 11
Miejscowość: Skoki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-085
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Komorniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773140250
Adres pocztowy: ul. Stawna 1
Miejscowość: Komorniki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-052
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach
Krajowy numer identyfikacyjny: 7771793918
Adres pocztowy: ul. Kościelna 37
Miejscowość: Komorniki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-052
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 7771794148
Adres pocztowy: ul. Kościelna 37
Miejscowość: Komorniki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-052
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Kórnik
Krajowy numer identyfikacyjny: 7772717606
Adres pocztowy: Plac Niepodległości 1
Miejscowość: Kórnik
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-035
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Obornicki
Krajowy numer identyfikacyjny: 6060072331
Adres pocztowy: 11 Listopada 2A
Miejscowość: Oborniki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Poznański
Krajowy numer identyfikacyjny: 7811840766
Adres pocztowy: ul. Maksymiliana Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Luboń
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773127031
Adres pocztowy: pl. E. Bojanowskiego 2
Miejscowość: Luboń
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-030
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Suchy Las
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773145371
Adres pocztowy: ul. Szkolna 13
Miejscowość: Suchy Las
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7772655868
Adres pocztowy: ul. Poznańska 2
Miejscowość: Kleszczewo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dopiewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773133416
Adres pocztowy: ul. Leśna 1C
Miejscowość: Dopiewo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Oborniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 6060081962
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 76
Miejscowość: Oborniki
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czerwonak
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773129484
Adres pocztowy: ul. Źródlana 39
Miejscowość: Czerwonak
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kleszczewo
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773157115
Adres pocztowy: ul. Poznańska 4
Miejscowość: Kleszczewo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mosina
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773154370
Adres pocztowy: ul. Plac 20 Października 1
Miejscowość: Mosina
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7772448075
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 1A
Miejscowość: Mosina
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mosiński Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 7771447984
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 4
Miejscowość: Mosina
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7772655851
Adres pocztowy: ul. Rynek 15
Miejscowość: Puszczykowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Puszczykowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 7773159692
Adres pocztowy: Podleśna 4
Miejscowość: Puszczykowo
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Werblińska
E-mail: agnieszka.werblinska@metropoliapoznan.pl
Tel.: +48 616698052
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.metropoliapoznan.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639450
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: organy władzy lokalnej, podmioty prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r."

Numer referencyjny: SMP.2710.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) tj. dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., w podziale na dwie części zamówienia:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r." - dostawa wg cen taryfowych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gmin: Szamotuły, Komorniki, Skoki, Kórnik, Luboń, Dopiewo, Oborniki Wlkp., Czerwonak, Mosina, Puszczykowo, Kleszczewo, Suchy Las oraz Powiat Poznański i Obornicki.,

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) tj. dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., w podziale na dwie części zamówienia:

1.1. część I zamówienia dotyczy punktów poboru gazu (również zwane PPG), które będą rozliczane wg ceny taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz cen rynku konkurencyjnego (rozliczenie mieszane), o maksymalnej wielkości zapotrzebowania na paliwo 37 830 969 – wg załącznika nr 1A do SWZ opis przedmiotu zamówienia. Czas trwania zamówienia od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem uprawnionym do rozliczeń wg cen taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu podpisuje OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. Dany PPG może być częściowo lub całkowicie rozliczany wg cen z Taryfy sprzedaży (ceny taryfowej) zatwierdzonej przez Prezesa URE – informacja została zawarta w załączniku nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe Oświadczenie/-a jest/są załącznikiem do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu Oświadczenia w trakcie trwania zamówienia, tj. utraty uprawnienia do rozliczenia wg cen taryfowych i nabycia uprawnienia do rozliczenia wg cen taryfowych. W takim przypadku Zamawiający złoży stosowane oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym,

3. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1A do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.

5. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

6. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. W toku realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do:

6.1. obniżenia ilości paliwa gazowego, przy czym minimalna wielkość wynosi 85% wielkości zamówienia wskazanego w ust. 1.1 powyżej. Zmiana pozostaje bez wpływu na cenę ofertową. Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli,

6.2. zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiana pozostaje bez wpływu na cenę ofertową. Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli,

6.3. zmiany grupy taryfowej, w celu dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji lub dla zapewniania poprawnego funkcjonowania obiektu (zgodnie z jego przeznaczeniem). Zmiana pozostaje bez wpływu na cenę ofertową. Zmiana wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego.

Pełna informacja zawarta jest w Rozdziale 4 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla I części zamówienia: 96 000,00 zł(słownie dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, numer rachunku bankowego: 88 1030 1247 0000 0000 8882 0010 z adnotacją: „Wadium, nr sprawy: SMP.2710.1.2022.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Metropolii Poznańskiej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r." - dostawa wg cen konkrencyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gmin: Szamotuły, Komorniki, Skoki, Kórnik, Luboń, Dopiewo, Oborniki Wlkp., Czerwonak, Mosina, Puszczykowo, Kleszczewo, Suchy Las oraz Powiat Poznański i Obornicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) tj. dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., w podziale na dwie części zamówienia:

1.1. część II zamówienia dotyczy PPG rozlicznych wg cen rynku konkurencyjnego, o maksymalnej wielkości zapotrzebowania na paliwo 23 315 880 kWh – wg załącznika nr 1B do SWZ opis przedmiotu zamówienia. Czas trwania zamówienia od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem uprawnionym do rozliczeń wg cen taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu podpisuje OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH o przeznaczeniu paliwa gazowego, wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. Dany PPG może być częściowo lub całkowicie rozliczany wg cen z Taryfy sprzedaży (ceny taryfowej) zatwierdzonej przez Prezesa URE – informacja została zawarta w załączniku nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe Oświadczenie/-a jest/są załącznikiem do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu Oświadczenia w trakcie trwania zamówienia, tj. utraty uprawnienia do rozliczenia wg cen taryfowych i nabycia uprawnienia do rozliczenia wg cen taryfowych. W takim przypadku Zamawiający złoży stosowane oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym,

3. Paliwo gazowe winno być dostarczane całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w załączniku nr 1B do SWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw.

5. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

6. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. W toku realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do:

6.1. obniżenia ilości paliwa gazowego, przy czym minimalna wielkość wynosi 85% wielkości zamówienia wskazanego w ust. 1.1 powyżej. Zmiana pozostaje bez wpływu na cenę ofertową. Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli,

6.2. zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiana pozostaje bez wpływu na cenę ofertową. Zmiana odbywa się automatycznie i nie wymaga złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli,

6.3. zmiany grupy taryfowej, w celu dokonania optymalizacji parametrów dystrybucji lub dla zapewniania poprawnego funkcjonowania obiektu (zgodnie z jego przeznaczeniem). Zmiana pozostaje bez wpływu na cenę ofertową. Zmiana wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego.

Pełna informacja zawarta jest w Rozdziale 4 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:dla II części zamówienia: 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, numer rachunku bankowego: 88 1030 1247 0000 0000 8882 0010 z adnotacją: „Wadium, nr sprawy: SMP.2710.1.2022.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Powyższy warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

INFORMACJA O PROCEDURZE:

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10) (fakultatywne) oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (obligatoryjne).

2. Podstawy wykluczenia fakultatywne:

2.1. art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

2.2. art. 109 ust. 1 pkt 8) Pzp - który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych,

2.3. art. 109 ust. 1 pkt 9) Pzp - który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

PODSTAWY WYKLUCZENIA CD:

2.4 . art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp - który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawcy i podwykonawcy, udostępnienie zasobów.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1.1. nie podlegają wykluczeniu,

3.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego.

3.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum wykonawców, spółki cywilne). Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.

3.3.W przypadku, o którym mowa w pkt 3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.4. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3.7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

PRZEDMIOTOWE śRODKI DOWODOWE - Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

4. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

4.1. spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie opisanym w Rozdziale 6 SWZ:

a) warunek z pkt 6.1.2 SWZ. - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,

b) warunek z pkt 6.1.4. SWZ - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

PODMIOTOWE śRODKI DOWODOWE CD:

4.2.brak podstaw wykluczenia – w zakresie opisanym w Rozdziale 7 SWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6A do SWZ (dotyczy I części zamówienia) i nr 6B do SWZ (dotyczy II części zamówienia),

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

• art. 109 ust. 1 pkt 8–10) Pzp,

oraz

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

• art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na wezwanie zamawiającego, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie, natomiast podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, składa wykonawca na wezwanie zamawiającego, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym:

wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej jedną dostawę na kompleksową dostawę gazu u jednego zamawiającego, gdzie wielkość roczna nie była niższa niż:

a) dla I części zamówienia: 10 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy,

b) dla II części zamówienia: 7 000 000 kWh w okresie 12 miesięcy.

Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4. SWZ

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części, Wykonawca może się wykazać jedną dostawą na łączną wielkość odpowiadającą sumie rocznej wielkości dla części I i II, albo maksymalnie dwiema oddzielnymi dostawami na łączną wielkość roczną odpowiadającą co najmniej sumie wielkości rocznych dla poszczególnych części I i II, przy czym jedna z nich ma odpowiadać wielkości rocznej dla części I zamówienia tj. min. 10 000 000 kWh.

PODMIOTOWE śRODKI DOWODOWE CD:

4.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

4.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt 4.2. lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w ppkt 4.1.2. lit. a) – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

4.3.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 4.2. lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokument/-ty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4.3.3. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.1 i 4.3.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny być wystawione analogicznie jak dla dokumentów wymienionych w ppkt 4.3.1. i 4.3.2

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4.4 Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale 6 i 7 SWZ – zaleca się skorzystanie ze wzoru stanowiącego załącznik nr 4, 4A, 4B do SWZ.

4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9A do SWZ (dotyczy I części zamówienia) i nr 9B do SWZ (dotyczy II części zamówienia).

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ),

2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ),

3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4B do SWZ) - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli dotyczy,

4. zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8A, 8B do SWZ (jeżeli dotyczy),

5. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9A, 9B do SWZ (jeżeli dotyczy),

6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy

7. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

8. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą zostanie zawarta umowa na kompleksową dostawę gazu ziemnego na wzorze umowy wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień umownych stanowiących załącznik nr 2A (I część zamówienia) i 2B (II część zamówienia).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej, adres:. https://platformazakupowa.pl/transakcja/639450. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa pełnomocnika zamawiających Stowarzyszenia Metropolii Poznań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,

1.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,

1.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

2. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale 10 SWZ.

3. Opis sposobu przygotowania oferty oraz pozostałych dokumentów składanych w postępowaniu zawarty jest w Rozdziale 13 SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 95 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Waszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 2224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

33. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

33.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

33.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

33.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

33.3.1. odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,

33.3.2. domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

33.4. Odwołanie przysługuje na:

33.4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

33.4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

33.4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

33.5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

33.5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

33.5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 33.5.1.

33.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

33.6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

33.7. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w ustawie Pzp w Dziale IX.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2022