Forniture - 396662-2014

Mostra versione ridotta

20/11/2014    S224    Forniture - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Macchine per lo scavo di gallerie

2014/S 224-396662

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009, All'attenzione di: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, Polonia. Telefono: +48 327564423. Fax: +48 327564445. Posta elettronica: gpytel@jsw.pl

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 18.10.2014, 2014/S 201-355929)

Oggetto:
CPV:43123000

Macchine per lo scavo di gallerie

anziché: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.11.2014 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

22.1.2015

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

24.11.2014 (10:00)

leggi: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.12.2014 (10:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

6.2.2015

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

9.12.2014 (11:00)

Altre informazioni complementari

Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d'appalto.

Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto.