Lavori - 406934-2016

18/11/2016    S223

Magyarország-Budapest: Pályaépítés

2016/S 223-406934

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 180-323141)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Magyar Szilvia
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Hivatkozási szám: FKLM/226/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
45234116 Pályaépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés és automata vonatvezérlőrendszer (AVR) felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/11/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 180-323141

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 24/11/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 08/12/2016
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 24/11/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 08/12/2016
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk 6. alpont:
A következő helyett:

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Időpontja: 29.9.2016., 23:30, találkozó helye: Kőér utcai járműtelep. Részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Helyesen:

Ajánlatkérő helyszíni bejárásokat tart. Időpontjai:

29.9.2016, 23:30 és 24.11.2016., 23:30 találkozó helye: Kőér utcai járműtelep. Részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok 1. kötete (Közbeszerzési Útmutató) módosításra kerül.

Ajánlatkérő a (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) közbeszerzési dokumentumokat a http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx oldalon korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elérhető módon bocsátja rendelkezésre.

Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 17.9.2016. napján, 2016/S 180-323141 számon megjelent ajánlati felhíváshoz jelen korrigendumot megelőzően az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) az alábbi módosító hirdetmény jelent meg:

— 27.10.2016. napján megjelent, 2016/S 208-376890 számú, amelyben az új ajánlattételi határidőt 24.11.2016. napján 11:00 órában határozta meg az ajánlatkérő.