Lavori - 415751-2016

25/11/2016    S228

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2016/S 228-415751

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK01331
Indirizzo postale: Akácfa utca 15.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1072
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Magyar Szilvia
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Tel.: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.bkv.hu

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/226/2016
II.1.2)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés és automata vonatvezérlőrendszer (AVR) felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45223220 Lavori di rustico
45234125 Stazione della metropolitana
45221248 Lavori di costruzione di rivestimenti di gallerie
45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
45223000 Lavori di costruzione di strutture edili
45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45231600 Lavori di costruzione di linee di comunicazione
45232332 Lavori sussidiari per telecomunicazioni
45234115 Lavori di segnaletica ferroviaria
45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
45312100 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio
45312200 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto
45314000 Installazione di dispositivi di telecomunicazione
45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
71245000 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
45234124 Metropolitana per trasporto passeggeri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU101 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Vágányépítés; Vízelvezetés javítása alagutakban;

Egyéb alagúti munkák:

— kábeltartók;

— alagúti világítás;

— földelő gerinchálózat,földelő szondák;

— alagúti tűzivízhálózat;

— vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési szigetelés javítási munkái.

Járműtelepi munkák;

— 3. sín bontása és építése;

— sínalátámasztások besűrítése.

— pályabeton javítása;

— vízelvezető folyókák tisztítása, javítása, vízelvezetés megoldása;

Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák:

— pozitív tápkábelkötések, negatív sínátkötések;

— alagút világítás;

— vonali kábelezés;

— alagúti földelő gerinchálózat;

— váltófűtés;

— gépészeti ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása;

— tűzívízellátás;

— vízellátás, vízelvezetés.

Vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek, a biztosítóberendezés és AVR terveinek elkészítése. Létesítmények, berendezések felújítása, korszerűsítése.

Biztosítóber. és AVR rekonstrukciós munkák.

Vasúti távközlés és központi diszpécserek irányító rendszereinek rekonstrukciója.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) (ajánlatkérő maximum 24 hónap többletjótállást vesz figyelembe) / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. b) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. c) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. d) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)Informazioni complementari

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1–100.

Értékelés módszere:

Vállalt többletjótállás és a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (III.1.3) M2. a)–d) pontok) többlet szakmai tapasztalata esetében: egyenes arányosság, nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosság.

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kádár Attila (00611).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 180-323141
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Az V.1. pontban megjelölt egyéb ok, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívást a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja. Jelen hirdetmény II.2.14) pontja a megjelent, eredeti hirdetmény szövegét tartalmazza.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/11/2016