Lavori - 415751-2016

25/11/2016    S228    - - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2016/S 228-415751

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Ungheria
Persona di contatto: dr. Magyar Szilvia
Tel.: +36 14616578
E-mail: magyarsz2@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Codice NUTS: HU101

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.bkv.hu

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu

I.2)Appalto congiunto
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés, automata vonatvezérlőrendszer felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/226/2016
II.1.2)Codice CPV principale
45234116
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés és automata vonatvezérlőrendszer (AVR) felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45223220
45234125
45221248
45210000
45223000
45231400
45231300
45231600
45232332
45234115
45311000
45312100
45312200
45314000
45316000
71245000
45234124
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU101
Luogo principale di esecuzione:

Budapest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Vágányépítés; Vízelvezetés javítása alagutakban;

Egyéb alagúti munkák:

— kábeltartók;

— alagúti világítás;

— földelő gerinchálózat,földelő szondák;

— alagúti tűzivízhálózat;

— vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési szigetelés javítási munkái.

Járműtelepi munkák;

— 3. sín bontása és építése;

— sínalátámasztások besűrítése.

— pályabeton javítása;

— vízelvezető folyókák tisztítása, javítása, vízelvezetés megoldása;

Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák:

— pozitív tápkábelkötések, negatív sínátkötések;

— alagút világítás;

— vonali kábelezés;

— alagúti földelő gerinchálózat;

— váltófűtés;

— gépészeti ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása;

— tűzívízellátás;

— vízellátás, vízelvezetés.

Vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek, a biztosítóberendezés és AVR terveinek elkészítése. Létesítmények, berendezések felújítása, korszerűsítése.

Biztosítóber. és AVR rekonstrukciós munkák.

Vasúti távközlés és központi diszpécserek irányító rendszereinek rekonstrukciója.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) (ajánlatkérő maximum 24 hónap többletjótállást vesz figyelembe) / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. b) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. c) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Felelős műszaki vezető (lásd III.1.3) M2. d) pont) 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)Informazioni complementari

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1–100.

Értékelés módszere:

Vállalt többletjótállás és a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (III.1.3) M2. a)–d) pontok) többlet szakmai tapasztalata esetében: egyenes arányosság, nettó ajánlati ár esetében: fordított arányosság.

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kádár Attila (00611).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 180-323141
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Az V.1. pontban megjelölt egyéb ok, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívást a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonja. Jelen hirdetmény II.2.14) pontja a megjelent, eredeti hirdetmény szövegét tartalmazza.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/11/2016