Servizi - 428932-2019

12/09/2019    S176

Danimarca-Copenaghen: Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi

2019/S 176-428932

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Indirizzo postale: Islands Brygge 37
Città: København S
Codice NUTS: DK DANMARK
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Regina Vestergaard-Andersen
E-mail: CB2I@kk.dk

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.kk.dk

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer

Numero di riferimento: 2019/S 051-117570
II.1.2)Codice CPV principale
45221000 Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Rammeaftalen omfatter i overvejende grad teknisk rådgivning vedrørende renovering af eksisterende anlæg og i mindre grad teknisk rådgivning til opførelse af nye anlæg.

Anlæggene vil være inden for følgende projektkategorier:

— Broer,

— Tunneler,

— Bolværker,

— Havnepontoner,

— Andre bygværker.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneller, belægninger, signaler m.v.

Arkitektbistand kan indgå i projekterne.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 28 000 000.00 DKK
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71311300 Servizi di consulenza in infrastrutture
71311000 Servizi di consulenza in ingegneria civile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK011 Byen København
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Rammeaftalen omfatter i overvejende grad teknisk rådgivning vedrørende renovering af eksisterende anlæg og i mindre grad teknisk rådgivning til opførelse af nye anlæg.

Anlæggene vil være inden for følgende projektkategorier:

— Broer,

— Tunneler,

— Bolværker,

— Havnepontoner,

— Andre bygværker.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneller, belægninger, signaler m.v.

Arkitektbistand kan indgå i projekterne.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Rådgivers projektorganisation / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Rådgivers virkemidler til økonomistyring / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen, jf. ovenfor pkt. II.2.7.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 051-117570
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
L'amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d'appalto sulla base dell'avviso di preinformazione sopraindicato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2019/S 051-117570
Denominazione:

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/08/2019
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Atkins Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 26048494
Indirizzo postale: Arne Jacobsens Allé 17
Città: København S
Codice NUTS: DK011 Byen København
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Sweco Danmark A/S
Numero di identificazione nazionale: 48233511
Indirizzo postale: Ørestads Boulevard 41
Città: København S
Codice NUTS: DK011 Byen København
Codice postale: 2300
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COWI A/S
Numero di identificazione nazionale: 44623528
Indirizzo postale: Parallelvej 2
Città: Kgs.Lyngby
Codice NUTS: DK011 Byen København
Codice postale: 2800
Paese: Danimarca
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 28 000 000.00 DKK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 28 000 000.00 DKK
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

— Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt. Københavns Kommune opfordrer også nystartede til at søge om prækvalifikation, evt. sammen med mere etablerede kollegaer,

— Bemærk, at en ansøger kun kan afgive 1 ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen.

Efterfølgende dokumentation for minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed, jf. pkt. III.1.2) vil ske på baggrund af:

— Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, og/eller

— Fremlæggelse af en erklæring om ansøgerens eller tilbudsgiveren samlede årsomsætning fra de 3 seneste regnskabsår samt soliditetsgrad fra det seneste regnskabsår.

Efterfølgende dokumentation for minimumskrav til teknisk og faglig egnethed, jf. pkt. III.1.3) vil ske på baggrund af:

— En liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb (projektøkonomi) og tidspunkter (projekteringsperiode og evt. anlægsperiode) samt kunden. Foruden ovenstående vil øvrig nødvendig dokumentation blive krævet i overensstemmelse med Udbudslovens § 152.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagnævnet for Udbud, Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Città: København Ø
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@erst.dk
Tel.: +45 72405708

Indirizzo Internet: www.klfu.dk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000

Indirizzo Internet: www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/09/2019