Lavori - 450618-2021

07/09/2021    S173

Romania-Reșița: Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali

2021/S 173-450618

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MUNICIPIUL RESITA
Numero di identificazione nazionale: 3228764
Indirizzo postale: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1A
Città: Resita
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Codice postale: 320084
Paese: Romania
Persona di contatto: MANCIU CRISTINA
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Tel.: +40 722485920
Fax: +40 255255000
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.primaria-resita.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127110
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicii de proiectare specializată, asistență tehnică și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție: „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”

Numero di riferimento: 3228764/2021/26
II.1.2)Codice CPV principale
45212223 Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului, si executie lucrari de constructii in cadrul proiectului aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea zonei turistice Semenic".

SERVICII DE PROIECTARE, in conformitate cu solutia avizata la faza Studiu de fezabilitate, întocmire proiect tehnic (PAC, PAD, DDE, POE, PT), întocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor. Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.

LUCRĂRILE DE EXECUȚIE constau în lucrări complexe pentru sporturi de iarnă, lucrări de execuție infrastructură drumuri și lucrări de construcții civile.Proiectul se încadrează în politicile şi strategia de dezvoltare a Romanei, a oraşului Reşiţa.

Activitățile aferente prezentei documentații vor fi realizate in conformitate cu prevederile Studiului de fezabilitate, a caietului de sarcini şi a legislației in vigoare.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 161 599 852.66 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45212100 Impianti per il tempo libero
45221110 Lavori di costruzione di ponti
45233120 Lavori di costruzione di strade
45234200 Sistemi di trasporto a fune
45234210 Sistemi di trasporto a fune con cabine
71220000 Servizi di progettazione architettonica
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
71356100 Servizi di controllo tecnico
71356200 Servizi di assistenza tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Luogo principale di esecuzione:

Amplasamentul propus pentru amenajare se află în U.A.T. Văliug, pe partea nordică a Munţilor Semenic, încadrat prin PUG,aproape în totalitate, în zona de extravilan (circa 95%).

Suprafaţa totală a terenului destinat amenajării este de 255.483,17 mp (25,548317 ha)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului, și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului aferente obiectivului de investiție „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”.

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor.

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul “Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”, inclusiv furnizarea de asistență tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor realizată conform planificării stabilite la nivel de Autoritate Contractantă în vederea execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție “Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic” conform specificaţiilor documentaţiei tehnico economice, faza Studiu de fezabiliate.

Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt:

A.1. Proiectul de autorizare a lucrărilor (PAC) ;

A.2. Proiectul de autorizare a lucrărilor de desființare ( PAD) ;

A.3. Proiectul tehnic (PT) verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerințele de calitate, de experți atestați de MDRAP și MCC ;

A.4. Detaliile de execuție (DDE) ;

A.5. Caiete de sarcini (CS) ;

A.6. Proiect de autorizare a organizării execuției lucrărilor (POE) ;

A.7. Documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor conform cerințelor certificatului de urbanism ;

A.8. Documentația necesare pentru obţinerea avizului de mediu ;

A.9. Documentația pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, dacă este cazul;

A.10. Întocmirea raportului la terminarea lucrărilor ;

A.11. Programul de urmărire a comportării investiției în timp și proiectul de exploatare a construcției;

A.12. Proiectul ”as-built” ;

A.13. Cartea tehnică a construcției.

B. Servicii conexe :

B.1. Obținerea avizelor, acordurilor inclusiv a autorizației de construire ;

B.2. Verificarea documentațiilor tehnice conform Legii nr.10/1995, actualizată ;

B.3. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv fazele determinante și omisiunile din proiect.

Activitățile de execuție de lucrări sunt cele prevăzute în PAC, PT si DDE și includ:

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

b. Planul calității pentru execuție;

c. Planul de control al calității;

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta procedura.

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, conform Studiului de fezabilitate :

• două pârtii de schi, cu punct de plecare comun, de sub Crucea de Brazi, de la altitudinea de 1.390 m; de aici, tronsonul din stânga se interconectează cu pârtia Slalom Uriaş, urmează traseu comun cu aceasta, continuă apoi pe culmea Cracu Goznei şi coboară până în zona staţiei superioare a Telescaunului Casa Baraj, unde virează la dreapta către punctul de sosire, situat adiacent drumului judeţean DJ 582 şi DC 94 (DJ 582/Văliug - Telescaun); tronsonul din dreapta, cu punct de plecare comun cu primul, urmează interfluviul dintre pâraiele Gozna şi Goznuţa, având traseul aproximativ paralel cu prima, până la altitudinea de circa 1.020 m; de aici, printr-un traseu de legătură, care se îndreaptă spre vest, traversează pârâul Goznuţa, se uneşte cu prima pârtie, în zona altitudinii de 900 m. De la confluenţă, traseul pârtiilor reunite continuă coborârea pe traseul descris mai sus. Lungimea însumată a celor două pârtii este de 7.946 m, iar lăţimea medie este prevăzută a fi de aproximativ 30 m. Caracteristicile principale ale celei de-a doua pârtii (tronsonul din dreapta), până la confluenţa cu primul tronson, sunt următoarele:

-lungime orizontală - 3.428,44 m

-diferenţă de nivel - 482,00 m

-lungime pe înclinare - 3.470,02 m

-lăţime medie - 26,43 m

-înclinare medie - 14,1 %

• realizarea unei instalaţii de transport pe cablu de tip telegondolă, între cotele 627 şi 1.385 m, cu punct plecare DJ 582, la confluenţa cu DC 94 (DJ 582/Văliug - Telescaun) şi punct de sosire pe platoul Semenic (cota aproximativă 1.385), sub Crucea de Brazi, în lungime de 3.834 m. Telegondola va avea următoarele caracteristici principale:

- lungime pe inclinare = 3.834,00 m;

- diferentă de nivel = 758,00 m;

- viteză de transport = 6,00 m/s;

- durată transport = 10,70 min;

- capacitate de transport = minim 2.400 p/h;

- vehicule sub formă de = cabine închise cu banchete pentru 8 persoane;

• realizarea unui pod pietonal, pe grinzi prefabricate, peste pârâul Gozna, pentru accesul turiştilor la zona de îmbarcare a telescaunului, pod care va avea următoarele caracteristici:

• deschidere = 10,00 m

• lăţime totală = 15,50 m

• instalaţie de zăpadă artificială, care include realizarea unei captări pe cursul superior - zone de izvoare, a pârâului Gozna, la alt. de 1.280 m şi a unui lac pentru acumularea apei necesare alimentării generatoarelor de zăpadă pentru producerea de zăpadă artificială; lacul pentru acumularea apei se va amenaja pe platoul de lângă Cabana Prietenii Munţilor:

-suprafaţă înzăpezită = 21,98 ha

-volum apă pentru o înzăpezire = 33.637 mc

-nr. lănci de zăpadă = 78 lănci

-timp de înzăpezire = max. 40 - 50 ore;

• realizarea unei construcţii anexe, în vecinătatea staţiei de plecare a telescaunului şi drumului judeţean DJ 582, care va oferi servicii tehnico-administrative necesare funcţionării domeniului schiabil şi va cuprinde: grup sanitar, centru de închiriere material sportiv, spaţiu administrativ, centru Salvamont cu punct de prim ajutor, în suprafaţă totală de ADC = 287,65 mp, repartizată astfel:

-AC clădire anexă - 190,60 mp

-AC terasă acces - 59,75 mp

-Trotuare, rampe şi scări - 15,30 mp

-Zid de sprijin - 22 mp (44 m lungime)

• garaj pentru maşini de bătut zăpada - suprafaţa construită la sol va fi de 260,40 mp, iar împreună cu scările şi trotuarele va avea o suprafaţă totală de 342,15 mp.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. la art. 221 alin (1) litera f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnica / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerința 1:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători).

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii, contractului la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Terțul susținător declarați in oferta:

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Se vor prezenta certificate din care sa reiasă lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentării.

• certificate/caziere/ documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 alin. (1), atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta;

• documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta se încadrează in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (daca este cazul);

• alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedească faptul ca si-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislația națională a țării de rezidența a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Nota 1: În cazul în care ofertantul invocă susținerea unui terț se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND TERŢII SUSŢINĂTORI.

Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul/terții susținător/susținători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit.b).

Temei normativ : art. 182 alin. (2) (3) din Legea nr. 98/2016: (2)În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

Angajamentul ferm privind susținerea economica și financiară/capacității tehnice și documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care sa constituie in anexe la angajamentul ferm (conform art 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016), vor fi încărcate in SEAP odată cu DUAE. Acestea vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii.

În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terțul/terții care acorda susținere, autoritatea contractanta poate solicita terțului/terților susținător/i, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informații suplimentare in legătura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

Notă 2: În cazul în care ofertantul este o ASOCIERE se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA.

Odată cu depunerea DUAE ofertanții trebuie să prezinte acordul de asociere (dacă este cazul). Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractante.

Acordul de asociere va trebui sa conțină cel puțin următoarele informații:

• asociații sunt responsabili solidar de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta;

• liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;

• comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;

• partea/părțile din contract care urmează sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atât din punct de vedere procentual cât și al activităților pe care le îndeplinește fiecare asociat în parte.

Notă 3: În cazul în care ofertantul are intenţia să SUBCONTRACTEZE se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANTUL/ SUBCONTRACTANȚII.

Odată cu depunerea DUAE ofertanţii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare semnate si ştampilate de către fiecare parte, încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea 98/2016 subcontractant este ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

Cerința 2:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 şi 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor si se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Popa Ioan -Primar

Dacica Adrian Laurentiu -Viceprimar

Chiosa Mădălina Miruna-Viceprimar

Bucur Lucian Cornel -Secretar general

Asofroniei Uzun Maria -Director Executiv

Drăgoi Sabin-Consilier

Tuță Ionel Adelin -Director Executiv

Lupsa Valentin -Sef Serviciu

Dobre Gratian -Director Executiv

Stanciu Laurențiu -Sef Serviciu

Lazics Florin-Consilier

Lucaci Sebastian- Inspector

Manciu Cristina-Consilier

Purcăriță Raul-Andrei- Consilier

Sfrangeu Marilena- expert cooptat

Marginean Marius- expert cooptat

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activității profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat Terțul susținător/Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor" - subsecțiunea "Înscrierea in Registrul Comerțului".

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului la solicitarea Autorității Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului.

Obiectul contract... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri medie a ultimilor 3 ani (2018, 2019, 2020) a fost de minim 157.000.000 lei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului conform DUAE prezentate de acestia si Acordului de Asociere. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE. Nota 3: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 -1 Euro = 4, 7452 Lei și 2020 –1 Euro = 4.8371 lei. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019, 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro si, ulterior valoarea in Euro se transforma in lei.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economicasi financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestaeste autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertiisustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentulferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator vadovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterioratribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilorminime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Cerinta 2. Odata cu DUAE, Garantia de participare, etc. si ofertantul va transmite o declaratie pe propria raspundere (model propriu) ca in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator in clasamentul intermediar, acesta va face dovada ca va avea acces sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 3 luni consecutive pe perioada de derulare a contractului în faza de execuţie, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 15.000.000 lei .

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: • partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic " și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", • partea III "Motive de excludere" In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Proporţia de subcontractare. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractantilor propusi.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerința nr.2 - Experiența similară componenta proiectare Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 1.500.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente serviciilor prestate în cadrul a maximum 5 contracte. Nota : Prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege : - servicii recepționate parțial, cu condiția ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii recepționate la sfârșitul prestării. Prin servicii similare, se înțelege: - servicii de proiectare în orice fază (SF, DALI, DTAC +P.th + DTE) pentru: 1. lucrări de amenajare a teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru realizarea de poduri, pasaje, viaductelor tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi și alte proiecte hidrotehnice, sau complexe pentru sporturi de iarnă sau unități sportive în aer liber etc. similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei. (prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/modernizare/ reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu). 2. În cadrul unuia sau mai multor dintre aceste contracte, lucrări de construcție nouă şi/sau modernizare si/sau extindere a unei/ unor pârtii de ski omologate, echipate cu instalatii de transport pe cablu tip telegondola şi instalatii de produs zăpadă artificială. Ultimii 3 ani se raportează la data limită de depunere a ofertelor - Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul initial) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii de proiectare similare (proiectare tehnica si/sau asistenta tehnica) cu cele care formeaza obiectul procedurii de achizitie la nivelul minim al unui contract, maximum 5 contracte, cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 1.500.000,00 lei fara TVA; Nota: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an, astfel cum este publicat de BNR * https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu). Pentru alte monede decât Euro, se transforma mai întâi in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicațiile de la punctul a.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 150.000.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 5 contracte. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege: - lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; - lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor; - lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală ; Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare, fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul initial) cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari de constructii similare cu cele care formeaza obiectul procedurii de achizitie, la nivelul unui contract, maximum 5 contracte cu o valoare totala cumulată fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 150.000.000 lei fara TVA; **) Prin lucrări similare se înțelege: 1. lucrări de amenajare a teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru realizarea de poduri, pasaje, viaducte, tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi și alte proiecte hidrotehnice, sau lucrări de construcţii de complexe pentru sporturi de iarnă sau unități sportive în aer liber etc. similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei. (prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/ modernizare/ reparaţii capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III de complexitate conform normativului în domeniu). 2. - fost implicat, în ultimii 5 ani, în cadrul unuia sau mai multor dintre aceste contracte, în lucrări de construcție nouă şi/sau modernizare si/sau extindere a unei/ unor pârtii de ski omologate cu lungimea totală amenajată de minim 7.900 m, echipate cu instalatii de transport pe cablu tip telegondola şi instalatii de produs zăpadă artificială. ****) ultimii 5 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Nota: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an, astfel cum este publicat de BNR * https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu). Pentru alte monede decât Euro, se transforma mai întâi in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicațiile de la punctul a.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

În cazul în care ofertantul utilizează capacitătile subcontractantului/ subcontractantilor pt a indeplini criteriile de calificare,se va prezenta câte un formular DUAE separat pt fiecare dintre respectivii subcontractanti,completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calif pe care le indeplinesc prec si nr si data contractului/acordului de subcontractare pt partea propusa pt subcontractare. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare care tb sa precizeze fizic, valoric si procentual gradul de implicare al subcontractantului in exec contractului.In acordul de subcontractare anexat DUAE, precizarea valorica a gradului de implicare se ascunde, acordul de subcontractare integral urmand a fi depus intre docum aferente propunerii financiare. Dacă prin subcontractant nu se îndepl o cerință de calificare,atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, va prezenta, dc este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplinească efectiv.Nota 1: In cazul in care din informațiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează sa o/le îndeplinească efectiv, in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modif si compl ulterioare,AC respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aibă capacitatea tehnica neces pt partea/părțile din contract care urmează sa o/le îndeplinească efectiv.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calif prin subcontractanți prin prezentarea de docum justificative ale acestora,la solicitarea AC. AC poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.Autoritatea Contractanta va efectua plăți directe corespunz părții/părților din contract îndepl de către subcontractanții propuși în ofertă pt lucrările executate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractanții solicită acest lucru si își exprima opțiunea în acest sens la momentul semnării contractului.In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare AC are obligația de a solicita,ulterior atribuirii contractului la încheierea acestuia, prezentarea contractului/ contractelor încheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/nominalizați in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, prec si sumele afer...

n vederea îndepl cerinței,ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE,indicând in mod explicit, pentru fiec contract prezentat, cel puțin urm informații neces pt a verifica modul de îndepl a criteriului: nr si data contractului invocat drept exp similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, calitatea avută în acel contract, data si numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile va prez,anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC certificate / docum emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar /proc verbale de recepție,din care sa reiasă toate elementele neces pt confirmarea îndepl cerinței de capacit tehnica. Aceste docum vor fi prezentate pentru fiec asociat in parte,daca resursele acestuia sunt luate in considerare pt îndeplinirea cerinței.Daca un grup de oper econ depune o oferta comuna,cerința se demonstr prin luarea in consid a resurselor tuturor membrilor grupului.In situaţia în care oper econ, ce prezintă respectiva experienţă, a realizat activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept exp similară pt un antreprenor general,condiţia este ca respectivele activităţi să fie confirmate de antreprenorul general,iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator econ a avut calitatea de subcontractor cf prevederilor Instructiunii2/ 2017.AC are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept exp similara,pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.In vederea îndepl cerinței,ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți.In acest sens vor fi respectate prevederile art 182 din Legea 98/2016 2016 cu modif si compl ulterioare si ale art 48 din HG 395/2016 cu modif si compl ulterioare.In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE.b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndepl propriului angajament de susținere,care se constituie in anexe la angajamentul ferm.Aceste docum vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta.c) certificate/ docum emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele neces pt confirmarea îndepl cerinței de capacit tehnica.Note:1) Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar(autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie procese vb de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicit pt demonstrarea indeplinirii cerintei de calif privind exp similara.2) Daca se vor prezenta ca exp similara contracte c...

În ved îndepl cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE, indicând in mod explicit, pt fiec contract prez, cel puțin urm inform neces pt a verif modul de îndepl a criteriului:nr si data contract invocat drept exp similara, benef acestuia si datele de contact,calitatea avută în acel contr,data si nr docum de recepție,prec si ponderea si/sau activităț pt care a fost responsabil,împreună cu val ac fără TVA.Ofertantul clasat pe primul loc după aplic criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile va prezenta,anterior atribuirii contr,la solicitarea AC,Proces vb de recepţie finală/recepţie la terminarea lucr/recepţie pe obiect întocmite in condit actelor normative care reglem receptia lucr din care sa reiasa urm inform:beneficiarul,tipul de lucrari recept,data incheierii contr,per de derulare,locul exec lucr,faptul ca lucrarile au fost exec in conf cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, prec si lungimea pârtiei de ski omologate executate.Aceste docum vor fi prez pt fiec asociat în parte,dacă resursele acestuia sunt luate în cons pentru îndepl cerinței.Daca un grup de operatori ec depune o oferta comună,cerința se demonstr prin luarea in cons a resurselor tuturor membrilor grupului.In sit în care oper economic ce prez respectiva experiență a realizat lucrări în calit de subcontractant în contractul prezentat drept exp similară pt un antreprenor general,condiția este ca respectivele lucr să fie confirmate de antreprenor general iar benef final a atestat faptul că respectivul oper ec a avut calit de subcontractor cf prev Instrucțiunii 2/ 2017. AC își rezerva drept de a se adresa benef final al lucr pt confirm exp simil prez de ofertant in cadrul DUAE.In ved îndepl cerinței,ofertantul poate benef de susținerea unui/unor terț/terți.In acest sens vor fi respectate prev art182 din Legea 98/2016 cu modif si compl ult si ale art 48 din HG 395/2016 cu modif si compl ult.In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm pv susținerea capacitații tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod oblig in SEAP împreună cu DUAE si cu oferta.Odată cu depunerea DUAE se prez atat angajam terțului susținător din care sa reiasa că va răspunde în mod solidar cu ofertantul pt executarea contractului de achiz publică si ca va sprijini ofertantul în ved îndepl obligațiilor contractuale in cazul neîndepl de către acesta a obligațiilor,cat si docum anexe la angajament, transmise acestora de către tertul susținător,din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia;b)docum transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținăt din care sa rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținăt asigura îndepl propriului angajam de susținere,care se constituie in anexe la angajam ferm. Aceste docum vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta. c) certificate/ docum emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ proc vb de recepție, Documente constatatoare emise de autorităț contractante / Certificări de buna execuție,din care sa reiasă toate elem neces pt confirm îndepl cerinței de capacit tehnica, respectiv lucrările executate, per de realiz si valo...

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/10/2021
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 12/04/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/10/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Comisia de evaluare

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1.In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document

informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant,

ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art59-.60 din Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca

este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4.Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta

modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta ,

respectiv nu mai tarziu de 22 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitarile de clarificari depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si

complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura

electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

6.Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate pret", două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În

situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor :in conformitate cu art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale

si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Municipiul Resita
Indirizzo postale: Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Città: Resita
Codice postale: 320226
Paese: Romania
E-mail: juridic@primariaresita.ro
Tel.: +40 255216132
Indirizzo Internet: www.primaria-resita.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
02/09/2021