Lavori - 463354-2018

20/10/2018    S203    - - Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Repubblica ceca-Praga: Stazione della metropolitana

2018/S 203-463354

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018/S 179-406693)

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
00005886
Sokolovská 217/42
Praha 9
190 22
Cechia
Persona di contatto: JUDr. Hana Němečková
Tel.: +420 270006261
E-mail: vz@akvt.cz
Codice NUTS: CZ010

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dpp.cz/

Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/DPP

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace stanice metra Opatov

Numero di riferimento: 03
II.1.2)Codice CPV principale
45234125 - UB03
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavby „Modernizace stanice metra Opatov“ v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci zpracované společností Metroprojekt Praha, a.s., IČO: 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA (dále také jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude s ohledem na citlivou povahu v ní obsažených informací a údajů a z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti Pražského metra poskytována dodavatelům až po předložení Prohlášení o mlčenlivosti podepsaného osobou oprávněnou jednat za příslušného dodavatele. Bližší informace jsou obsaženy v čl. 16 této zadávací dokumentace.

Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zadávacími podmínkami a platnými právními předpisy.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/10/2018
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 179-406693

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
anziché:
Data: 09/11/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 20/11/2018
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Podmínky pro otevírání nabídek
anziché:
Data: 09/11/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 20/11/2018
Ora locale: 10:00
VII.2)Altre informazioni complementari: