Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Forniture - 468626-2021

17/09/2021    S181

Polonia-Świdwin: Gas naturale

2021/S 181-468626

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Numero di identificazione nazionale: 6721759451
Indirizzo postale: ul. Połczyńska 32
Città: Świdwin
Codice NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Codice postale: 78-301
Paese: Polonia
E-mail: 21blt.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261533509
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.21blt.wp.mil.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.platformazakupowa.pl/pn/21blot
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.platfromazakupowa.pl/pn/21blot
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Jednostka Wojskowa
I.5)Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Numero di riferimento: ZP/46/2021
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz.1059 z póz. zmianami). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Świdwinie, Mrzeżynie, Trzebiatowie

i Mirosławcu, będących w administracji 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie nr 1 – Świdwin

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

21. BLT, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz.1059 z póz. zmianami). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Świdwinie:

- kotłownia nr 54 ul. Połczyńska 32,

- kotłownia nr 30 ul. Połczyńska 32,

- kotłownie 80, 1, 33, 280 ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji odnosi się do zakresu świadczonej dostawy, wyrażonej w czasie trwania tej dostawy, tj. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że bezwarunkowo zrealizuje zakres dostawy do 31.12.2022 r. Pozostały zakres, wyrażony czasem realizacji, stanowi opcję. Opcja zostanie zrealizowana z zachowaniem wskazanych zasad:

a) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

i przyznania środków finansowych.

b) Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

c) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z prawa opcji a Wykonawca zobligowany będzie podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Oświadczenie o zamiarze skorzystania

z prawa opcji zostanie złożone nie później niż w terminie do 31.10.2022 r. na rok 2023 oraz do 31.10.2023 r. na rok 2024.

d) Prawo opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy i wygasa z dniem 31.12.2024 r.

e) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

f) Rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie w odniesieniu do rozliczania dostawy zamówienia podstawowego.

g) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie bądź skorzystania z prawa opcji częściowego nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie nr 2 - Mrzeżyno

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

JW w Mrzeżynie, ul. Wojska Polskiego, 72-330 Mrzeżyno

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz.1059 z póz. zmianami). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Mrzeżynie:

a) Zadanie nr 2 - Mrzeżyno – punkty odbioru:

– kotłownie nr 21, 38, 76, ul. Wojska Polskiego, 72-330 Mrzeżyno

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji odnosi się do zakresu świadczonej dostawy, wyrażonej w czasie trwania tej dostawy, tj. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że bezwarunkowo zrealizuje zakres dostawy do 31.12.2022 r. Pozostały zakres, wyrażony czasem realizacji, stanowi opcję. Opcja zostanie zrealizowana z zachowaniem wskazanych zasad:

a) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

i przyznania środków finansowych.

b) Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

c) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z prawa opcji a Wykonawca zobligowany będzie podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Oświadczenie o zamiarze skorzystania

z prawa opcji zostanie złożone nie później niż w terminie do 31.10.2022 r. na rok 2023 oraz do 31.10.2023 r. na rok 2024.

d) Prawo opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy i wygasa z dniem 31.12.2024 r.

e) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

f) Rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie w odniesieniu do rozliczania dostawy zamówienia podstawowego.

g) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie bądź skorzystania z prawa opcji częściowego nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie nr 3 - Trzebiatów

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

JW Trzebiatów, ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz.1059 z póz. zmianami). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Trzebiatowie:

a) Zadanie nr 3 - Trzebiatów – punkty odbioru:

– kotłownia nr 58, ul. Zagórska 21,

– kuchnia, ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji odnosi się do zakresu świadczonej dostawy, wyrażonej w czasie trwania tej dostawy, tj. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że bezwarunkowo zrealizuje zakres dostawy do 31.12.2022 r. Pozostały zakres, wyrażony czasem realizacji, stanowi opcję. Opcja zostanie zrealizowana z zachowaniem wskazanych zasad:

a) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

i przyznania środków finansowych.

b) Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

c) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z prawa opcji a Wykonawca zobligowany będzie podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Oświadczenie o zamiarze skorzystania

z prawa opcji zostanie złożone nie później niż w terminie do 31.10.2022 r. na rok 2023 oraz do 31.10.2023 r. na rok 2024.

d) Prawo opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy i wygasa z dniem 31.12.2024 r.

e) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

f) Rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie w odniesieniu do rozliczania dostawy zamówienia podstawowego.

g) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie bądź skorzystania z prawa opcji częściowego nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie nr 4 - Mirosławiec

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Luogo principale di esecuzione:

JW Mirosławiec,Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec Górny

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz.1059 z póz. zmianami). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Mirosławcu:

a) Zadanie nr 4 - Mirosławiec – punkty odbioru:

– kotłownia nr 64, Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec Górny

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji odnosi się do zakresu świadczonej dostawy, wyrażonej w czasie trwania tej dostawy, tj. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że bezwarunkowo zrealizuje zakres dostawy do 31.12.2022 r. Pozostały zakres, wyrażony czasem realizacji, stanowi opcję. Opcja zostanie zrealizowana z zachowaniem wskazanych zasad:

a) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

i przyznania środków finansowych.

b) Prawo Opcji może być wykonane przez Zamawiającego w ramach jednej bądź większej liczby zamówień.

c) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zamiarze skorzystania z prawa opcji a Wykonawca zobligowany będzie podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Oświadczenie o zamiarze skorzystania

z prawa opcji zostanie złożone nie później niż w terminie do 31.10.2022 r. na rok 2023 oraz do 31.10.2023 r. na rok 2024.

d) Prawo opcji będzie realizowane w terminie obowiązywania umowy i wygasa z dniem 31.12.2024 r.

e) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

f) Rozliczenie za wykonanie zamówienia z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie w odniesieniu do rozliczania dostawy zamówienia podstawowego.

g) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie bądź skorzystania z prawa opcji częściowego nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Opis spełnienia warunku:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego, jeżeli wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1.4.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

w przypadkach i na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ w pkt. 26.

Wszystkie postanowienia wymienione w pkt. 26. Istotnych postanowień umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/10/2021
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/02/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2021
Ora locale: 11:30
Luogo:

budynek nr 65, pomieszczenie nr 7, ul Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie jest niejawne.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na mocy art. 257 ustawy Pzp.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245801
Fax: +48 2245800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245801
Fax: +48 2245800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/09/2021