Servizi - 480030-2019

11/10/2019    S197    Servizi - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Servizi di ingegneria geotecnica

2019/S 197-480030

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 172-420985)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o. w imieniu którego działa Pełnomocnik PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Indirizzo postale: Ogrodowa 59A
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 00-876
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Chmielnicka; Anna Okraszewska
E-mail: katarzyna.chmielnicka@gkpge.pl
Tel.: +48 223402527

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gkpge.pl

Indirizzo del profilo di committente: http://swpp2.gkpge.pl

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 Sp. z o.o. w imieniu którego działa Pełnomocnik PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Indirizzo postale: Ogrodowa 59A
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 00-876
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Chmielnicka; Anna Okraszewska
E-mail: katarzyna.chmielnicka@gkpge.pl
Tel.: +48 223402527

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gkpge.pl

Indirizzo del profilo di committente: http://swpp2.gkpge.pl

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 Sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 Sp. z o.o.

II.1.2)Codice CPV principale
71332000 Servizi di ingegneria geotecnica
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Celem wstępnej, inwazyjnej, geotechnicznej kampanii badawczej jest poznanie geologicznych warunków podłoża i jego parametrów geotechnicznych. Przewiduje się, że pozwoli to na stworzenie wstępnej charakterystyki warunków gruntowych, które zostaną następnie uwzględnione w modelu gruntu i procesie projektowania koncepcyjnego fundamentów turbin.

2. Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej w systemie zakupowym GK PGE, pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 172-420985

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 21/10/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 08/11/2019
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 21/10/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 08/11/2019
Ora locale: 12:00
VII.2)Altre informazioni complementari: