L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Lavori - 498490-2019

23/10/2019    S205    Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Cechia-Bílá: Sistemi di trasporto a fune

2019/S 205-498490

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 193-467713)

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SKI Vítkovice - Bílá z.s.
Numero di identificazione nazionale: 70632219
Indirizzo postale: Bílá 173, Staré Hamry
Città: Bílá
Codice NUTS: CZ080
Codice postale: 739 15
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Andrea Urbanová
E-mail: andrea.urbanova@hertin.cz
Tel.: +420 774437846

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://www.skibila.cz

Indirizzo del profilo di committente: https://nen.nipez.cz/profil/SKI

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, ČESKÁ REPUBLIKA

II.1.2)Codice CPV principale
45234200
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, ČESKÁ REPUBLIKA“ v následujícím rozsahu:

— zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

— odkoupení a demontáže současné lanové dráhy,

— dodávky, montáže, zprovoznění a splnění funkčních zkoušek v rozsahu dodávky díla včetně dodávky výchozích revizí a dodavatelské dokumentace obsahující povolení provozu od relevantních orgánů státní správy a samosprávy,

— zaškolení personálu,

— zkušebního provozu,

— nabídky případného dodavatelského financování jako opci (možnosti pojištění, exportního financování, odložených plateb, apod.).

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 193-467713

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Lhůta pro podání nabídek, otevírání nabídek
anziché:

Nabídky musí být podány nejpozději do 4.11.2019 do 12:00 hodin do elektronického nástroje zadavatele. Otevírání nabídek proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek.

leggi:

Nabídky musí být podány nejpozději do 18.11.2019 do 12:00 hodin do elektronického nástroje zadavatele. Otevírání nabídek proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. 12:01.

Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Lhůta pro podání nabídek
anziché:
Data: 04/11/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 18/11/2019
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Podmínky pro otevírání nabídek
anziché:
Data: 04/11/2019
Ora locale: 12:01
leggi:
Data: 18/11/2019
Ora locale: 12:01
VII.2)Altre informazioni complementari:

Vysvětlení zadávacích podmínek je uveřejněno na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/SKI.