Lavori - 534924-2021

22/10/2021    S206

Romania-Reșița: Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali

2021/S 206-534924

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: MUNICIPIUL RESITA
Numero di identificazione nazionale: 3228764
Indirizzo postale: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 1A
Città: Resita
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Codice postale: 320084
Paese: Romania
Persona di contatto: MANCIU CRISTINA
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Tel.: +40 722485920
Fax: +40 255255000
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.primaria-resita.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129601
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicii de proiectare specializată asistență tehnică și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție: „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”

Numero di riferimento: 3228764/2021/26
II.1.2)Codice CPV principale
45212223 Lavori di costruzione di attrezzature per sport invernali
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului, si executie lucrari de constructii in cadrul proiectului aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea zonei turistice Semenic". SERVICII DE PROIECTARE, in conformitate cu solutia avizata la faza Studiu de fezabilitate, întocmire proiect tehnic (PAC, PAD, DDE, POE, PT), întocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor. Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare. LUCRĂRILE DE EXECUȚIE constau în lucrări complexe pentru sporturi de iarnă, lucrări de execuție infrastructură drumuri și lucrări de construcții civile.Proiectul se încadrează în politicile şi strategia de dezvoltare a Romanei, a oraşului Reşiţa. Activitățile aferente prezentei documentații vor fi realizate in conformitate cu prevederile Studiului de fezabilitate, a caietului de sarcini şi a legislației in vigoare.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 161 599 852.66 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45212000 Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti
45212100 Impianti per il tempo libero
45221110 Lavori di costruzione di ponti
45233120 Lavori di costruzione di strade
45234200 Sistemi di trasporto a fune
45234210 Sistemi di trasporto a fune con cabine
71220000 Servizi di progettazione architettonica
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
71356100 Servizi di controllo tecnico
71356200 Servizi di assistenza tecnica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Luogo principale di esecuzione:

Amplasamentul propus pentru amenajare se află în U.A.T. Văliug, pe partea nordică a Munţilor Semenic, încadrat prin PUG,aproape în totalitate, în zona de extravilan (circa 95%). Suprafaţa totală a terenului destinat amenajării este de 255.483,17 mp (25,548317 ha)

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, PT si DDE, asistență tehnică din partea proiectantului, și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului aferente obiectivului de investiție „Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor. Documentația tehnico-economică pentru obiectivul “Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic”, inclusiv furnizarea de asistență tehnică pe perioada de execuție a Lucrărilor realizată conform planificării stabilite la nivel de Autoritate Contractantă în vederea execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție “Dezvoltarea Zonei Turistice Semenic” conform specificaţiilor documentaţiei tehnico economice, faza Studiu de fezabiliate. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate Serviciile solicitate sunt: A.1. Proiectul de autorizare a lucrărilor (PAC) ; A.2. Proiectul de autorizare a lucrărilor de desființare ( PAD) ; A.3. Proiectul tehnic (PT) verificat potrivit prevederilor legale, pentru cerințele de calitate, de experți atestați de MDRAP și MCC ; A.4. Detaliile de execuție (DDE) ; A.5. Caiete de sarcini (CS) ; A.6. Proiect de autorizare a organizării execuției lucrărilor (POE) ; A.7. Documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor conform cerințelor certificatului de urbanism ; A.8. Documentația necesare pentru obţinerea avizului de mediu ; A.9. Documentația pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, dacă este cazul; A.10. Întocmirea raportului la terminarea lucrărilor ; A.11. Programul de urmărire a comportării investiției în timp și proiectul de exploatare a construcției; A.12. Proiectul ”as-built” ; A.13. Cartea tehnică a construcției. B. Servicii conexe : B.1. Obținerea avizelor, acordurilor inclusiv a autorizației de construire ; B.2. Verificarea documentațiilor tehnice conform Legii nr.10/1995, actualizată ; B.3. Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv fazele determinante și omisiunile din proiect. Activitățile de execuție de lucrări sunt cele prevăzute în PAC, PT si DDE și includ: i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare ) necesare pentru execuția lucrărilor; ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b. Planul calității pentru execuție; c. Planul de control al calității; d. Certificările și rezultatele testelor materialelor ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentele anexate la prezenta procedura. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii, conform Studiului de fezabilitate : • două pârtii de schi, cu punct de plecare comun, de sub Crucea de Brazi, de la altitudinea de 1.390 m; de aici, tronsonul din stânga se interconectează cu pârtia Slalom Uriaş, urmează traseu comun cu aceasta, continuă apoi pe culmea Cracu Goznei şi coboară până în zona staţiei superioare a Telescaunului Casa Baraj, unde virează la dreapta către punctul de sosire, situat adiacent drumului judeţean DJ 582 şi DC 94 (DJ 582/Văliug - Telescaun); tronsonul din dreapta, cu punct de plecare comun cu primul, urmează interfluviul dintre pâraiele Gozna şi Goznuţa, având traseul aproximativ paralel cu prima, până la altitudinea de circa 1.020 m; de aici, printr-un traseu de legătură, care se îndreaptă spre vest, traversează pârâul Goznuţa, se uneşte cu prima pârtie, în zona altitudinii de 900 m. De la confluenţă, traseul pârtiilor reunite continuă coborârea pe traseul descris mai sus. Lungimea însumată a celor două pârtii este de 7.946 m, iar lăţimea medie este prevăzută a fi de aproximativ 30 m. Caracteristicile principale ale celei de-a doua pârtii (tronsonul din dreapta), până la confluenţa cu primul tronson, sunt următoarele: -lungime orizontală - 3.428,44 m -diferenţă de nivel - 482,00 m -lungime pe înclinare - 3.470,02 m -lăţime medie - 26,43 m -înclinare medie - 14,1 % • realizarea unei instalaţii de transport pe cablu de tip telegondolă, între cotele 627 şi 1.385 m, cu punct plecare DJ 582, la confluenţa cu DC 94 (DJ 582/Văliug - Telescaun) şi punct de sosire pe platoul Semenic (cota aproximativă 1.385), sub Crucea de Brazi, în lungime de 3.834 m. Telegondola va avea următoarele caracteristici principale: - lungime pe inclinare = 3.834,00 m; - diferentă de nivel = 758,00 m; - viteză de transport = 6,00 m/s; - durată transport = 10,70 min; - capacitate de transport = minim 2.400 p/h; - vehicule sub formă de = cabine închise cu banchete pentru 8 persoane; • realizarea unui pod pietonal, pe grinzi prefabricate, peste pârâul Gozna, pentru accesul turiştilor la zona de îmbarcare a telescaunului, pod care va avea următoarele caracteristici: • deschidere = 10,00 m • lăţime totală = 15,50 m • instalaţie de zăpadă artificială, care include realizarea unei captări pe cursul superior - zone de izvoare, a pârâului Gozna, la alt. de 1.280 m şi a unui lac pentru acumularea apei necesare alimentării generatoarelor de zăpadă pentru producerea de zăpadă artificială; lacul pentru acumularea apei se va amenaja pe platoul de lângă Cabana Prietenii Munţilor: -suprafaţă înzăpezită = 21,98 ha -volum apă pentru o înzăpezire = 33.637 mc -nr. lănci de zăpadă = 78 lănci -timp de înzăpezire = max. 40 - 50 ore; • realizarea unei construcţii anexe, în vecinătatea staţiei de plecare a telescaunului şi drumului judeţean DJ 582, care va oferi servicii tehnico-administrative necesare funcţionării domeniului schiabil şi va cuprinde: grup sanitar, centru de închiriere material sportiv, spaţiu administrativ, centru Salvamont cu punct de prim ajutor, în suprafaţă totală de ADC = 287,65 mp, repartizată astfel: -AC clădire anexă - 190,60 mp -AC terasă acces - 59,75 mp -Trotuare, rampe şi scări - 15,30 mp -Zid de sprijin - 22 mp (44 m lungime) • garaj pentru maşini de bătut zăpada - suprafaţa construită la sol va fi de 260,40 mp, iar împreună cu scările şi trotuarele va avea o suprafaţă totală de 342,15 mp. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. la art. 221 alin (1) litera f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnică. / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnică. / Ponderazione: 18
Criterio di qualità - Nome: Componenta tehnică. / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerința 1:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (ofertanţi/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători).

In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii, contractului la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016, atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Terțul susținător declarați in oferta:

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării. Se vor prezenta certificate din care sa reiasă lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentării.

• certificate/caziere/ documente edificatoare care probează/ confirma neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 alin. (1), atât pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta;

• documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Terțul susținător declarați in oferta se încadrează in prevederile art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (daca este cazul);

• alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedească faptul ca si-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislația națională a țării de rezidența a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Nota 1: În cazul în care ofertantul invocă susținerea unui terț se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND TERŢII SUSŢINĂTORI.

Dacă terțul/terții nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul/terții susținător/susținători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit.b).

Temei normativ : art. 182 alin. (2) (3) din Legea nr. 98/2016: (2)În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

Angajamentul ferm privind susținerea economica și financiară/capacității tehnice și documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care sa constituie in anexe la angajamentul ferm (conform art 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016), vor fi încărcate in SEAP odată cu DUAE. Acestea vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii.

În scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către terțul/terții care acorda susținere, autoritatea contractanta poate solicita terțului/terților susținător/i, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informații suplimentare in legătura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce privește corectitudinea informațiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

Notă 2: În cazul în care ofertantul este o ASOCIERE se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA.

Odată cu depunerea DUAE ofertanții trebuie să prezinte acordul de asociere (dacă este cazul). Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractante.

Acordul de asociere va trebui sa conțină cel puțin următoarele informații:

• asociații sunt responsabili solidar de execuția integrala a contractului, la termen si în condițiile asumate prin acesta;

• liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora;

• comunicările dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii;

• partea/părțile din contract care urmează sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atât din punct de vedere procentual cât și al activităților pe care le îndeplinește fiecare asociat în parte.

Notă 3: În cazul în care ofertantul are intenţia să SUBCONTRACTEZE se vor prezenta INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANTUL/ SUBCONTRACTANȚII.

Odată cu depunerea DUAE ofertanţii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare semnate si ştampilate de către fiecare parte, încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. În conformitate cu art.3 alin.(1) lit.yy) din Legea 98/2016 subcontractant este ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

Cerința 2:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 şi 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor si se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 60 Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Popa Ioan -Primar

Dacica Adrian Laurentiu -Viceprimar

Chiosa Mădălina Miruna-Viceprimar

Bucur Lucian Cornel -Secretar general

Asofroniei Uzun Maria -Director Executiv

Drăgoi Sabin-Consilier

Tuță Ionel Adelin -Director Executiv

Lupsa Valentin -Sef Serviciu

Dobre Gratian -Director Executiv

Stanciu Laurențiu -Sef Serviciu

Lazics Florin-Consilier

Lucaci Sebastian- Inspector

Manciu Cristina-Consilier

Purcăriță Raul-Andrei- Consilier

Sfrangeu Marilena- expert cooptat

Marginean Marius- expert cooptat

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activității profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat Terțul susținător/Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selecție" - Secțiunea A "Capacitatea de a corespunde cerințelor" - subsecțiunea "Înscrierea in Registrul Comerțului".

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului la solicitarea Autorității Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului.

Obiectul contractului tr... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri medie a ultimilor 3 ani (2018, 2019, 2020) a fost de minim 157.000.000 lei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare aresurselor tuturor membrilor grupului conform DUAE prezentate de acestia si Acordului de Asociere. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE.Nota 3: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 -1 Euro = 4, 7452 Lei și 2020 –1 Euro = 4.8371 lei. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul2018, 2019, 2020 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro si, ulterior valoarea in Euro se transforma in lei.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. B "Capacitatea economicasi financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestaeste autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertiisustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentulferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator vadovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pt anii 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterioratribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 3: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilorminime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului, b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Cerinta 2. Odata cu DUAE, Garantia de participare, etc. si ofertantul va transmite o declaratie pe propria raspundere (model propriu) ca in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator in clasamentul intermediar, acesta va face dovada ca va avea acces sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 3 luni consecutive pe perioada de derulare a contractului în faza de execuţie, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 15.000.000 lei .

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: • partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic " și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic",partea III "Motive de excludere"In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract,ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE,acordul de subcontractare.Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat,incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Proporţia de subcontractare.Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractantilor propusi.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 150.000.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 5 contracte. Prin lucrări duse la bun sfârșit se înțelege:- lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală sau intermediara ;Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare, fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul initial) cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari de constructii similare cu cele care formeaza obiectul procedurii de achizitie, la nivelul a minim unui contract, maximum 5 contracte cu o valoare totala cumulată fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 150.000.000 lei fara TVA; **) Prin lucrări similare se înțelege:1. lucrări de amenajare a teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru realizarea de poduri, pasaje, viaducte, tuneluri, și alte proiecte hidrotehnice, sau lucrari de constructii de complexe pt sporturi de iarna, sau unități sportive în aer liber etc. similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei. 2.dintre aceste 5 contracte, sa fi fost implicat, în ultimii 5 ani, în cadrul cel puțin al unuia , în lucrări de construcție nouă şi/sau modernizare si/sau extindere a unei/ unor pârtii de ski omologate , echipate cu instalatii de transport pe cablu tip telegondola şi instalatii de produs zăpadă artificială. ****) ultimii 5 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).Nota:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an, astfel cum este publicat de BNR * https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu).Pentru alte monede decât Euro, se transforma mai întâi in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2016, 2017, 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicațiile de la punctul a.b). În cazul lucrarilor de construcție nouă şi/sau modernizare si/sau extindere a unei/ unor pârtii de ski efectuate în afara Romaniei, în țări care nu impun prin legislație omologarea pârtiilor, se acceptă ca dovadă de îndeplinire a cerinței procese verbale sau recepții parțiale sau recepții finale, semnate de beneficiari, insotite de recomandări, traduse în limba română.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 1.500.000 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente serviciilor prestate în cadrul a maximum 5 contracte. Nota :Prin servicii duse la bun sfârșit se înțelege :- servicii recepționate parțial, cu condiția ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;- servicii recepționate la sfârșitul prestării.Prin servicii similare, se înțelege:- servicii de proiectare în orice fază (SF, DALI, DTAC +P.th + DTE) pentru: 1.lucrări de amenajare a teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru realizarea de poduri, pasaje, viaductelor tuneluri, și alte proiecte hidrotehnice, sau lucrari de constructii de complexe pt sporturi de iarna , sau unități sportive în aer liber etc. similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care face obiectul achiziţiei. 2. dintre aceste 5 contracte, sa fi fost implicat, în ultimii 3 ani, în cadrul cel puțin al unuia , în servicii de proiectare în orice fază (SF, DALI, DTAC +P.th + DTE) pentru lucrări de construcție nouă şi/sau modernizare si/sau extindere a unei/ unor pârtii de ski omologate, echipate cu instalatii de transport pe cablu tip telegondola şi instalatii de produs zăpadă artificială.Ultimii 3 ani se raportează la data limită de depunere a ofertelor - Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare fara a se lua in calcul eventualele decalari ale datei limita prevazuta in anuntul initial) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii de proiectare în orice fază (SF, DALI, DTAC +P.th + DTE) (proiectare tehnica si/sau asistenta tehnica) cu cele care formeaza obiectul procedurii de achizitie la nivelul minim al unui contract, maximum 5 contracte, cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu: 1.500.000,00 lei fara TVA; Nota:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an, astfel cum este publicat de BNR * https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu).Pentru alte monede decât Euro, se transforma mai întâi in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicațiile de la punctul a.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Daca ofertantul utiliz capacit subcontractanti pt a indeplini crit de calif,se va prez câte un formular DUAE separat pt fiec dintre resp subcontractanti,completat si semnat de fiecare din ac. Subcontractantii preciz in DUAE inform aferente crit de calif pe care le indeplinesc prec si nr si data contract/acord de subcontr pt partea propusa pt subcontractare.Odata cu depun DUAE se va prez si acordul de subcontr care treb sa preciz fizic,valoric si procentual gradul de implic al subcontractant in exec contract.In acordul de subcontr anexat DUAE,preciz valorica a gradului de implicare se ascunde,acordul de subcontr integral urmand a fi depus intre docum aferente prop financiare.Dacă prin subcontractant nu se îndepl o cerință de calif,atunci acesta va prez DUAE doar în scopul demonstr neîncadrării în motiv de excludere.Ofertantul clasat pe loc1 după aplic criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile,anterior atrib contract,la solic AC,va prez,daca e cazul,docum relevante ref la capac tehnica a subcontractanților propuși priv partea/părțile din contract pe care ac urm sa le îndepl efectiv.Nota 1Daca din informaț si docum preze mai sus nu rezulta ca subcontractant propus are capac tehnica neces pt partea/părțile din contr pe care ac urmează sa le îndeplefectiv,conf cu prev art.174 alin. 2 din Legea 98/2016 AC respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prez unui alt subcontractant care sa aibă capac tehnica neces pt partea/părțile din contract care urm sa o/le îndepl efectiv.Op ec clasat pe loc1 după aplic criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile va face dovada îndepl cerințelor de calif prin subcontractanți prin prez de documjustif ale acestora,la solic AC. AC poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndepl cerințele de calif priv capacitatea sau se încadrează in motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prez unui alt subcontractant.AC va efectua plăți directe coresp părții/părților din contract îndepl de către subcontractanții propuși în ofertă ptlucrările exec contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conf cu dispoz legale aplicabile,doar dacă subcontractanții solicită ac lucru si își exprima opțiunea în ac sens la mom semnării contract.Conf prev art. 218 alin. 4 din Legea98/2016, AC are obligația de a solicita,ulterior atrib contract la încheierea acestuia,prezentarea contractului/contractelor încheiate intre contractant si subcontractantul nominalizat in oferta, a.i. activitățile ce revin acestuia/acestora,prec si sumele aferente prestaț,sa fie cuprinse in contractul de achiziție publ.Răspunderea contractantului în priv mod de îndepl a contractelor nu este diminuatadaca o parte/ părți din acesta sunt îndepl de subcontr.Nota 2:Conf art.3 alin.1 lit.yy din Legea98/2016 subcontractant este ”orice op ec care nu este parte a unui contrde achiziţie publ şi care execută şi/sau furniz anumite părţi ori elem ale lucr sau ale construcţiei ori îndepl activităţi care fac parte din obiectul contr de achiziţie publică,răspunzând în faţa contractantului de organiz şi derularea tuturor etapelor neces în ac scop

Ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător compl DUAE,indicând pt fiec contract prez,cel puțin urm inform neces pt a verif mod de îndepl a criteriului: nr si data contract invocat drept exp simil,beneficiarul ac si datele sale de contact,calit avută în acel contract,data si nr docum de recepție,prec si ponderea si/sau activit pt care a fost responsabil,împreună cu val acestora,fără TVA.Ofertantul clasat pe loc1 după aplic criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile va prez anterior atrib contract la solic AC, Proc vb de recepţie finală /recepţie la terminarea lucr/recepţie pe obiect întocmite cf actelor norm care reglem receptia lucr,din care sa reiasa urm informatii:beneficiarul, tipul de lucr receptionate,data incheierii contract,per de derulare,locul exec lucr,faptul ca lucrarile au fost exec in conf cu normele legale in dom si ca au fost duse la bun sfarsit,prec si gradul de echipare cu instalatii de transport pe cablu tip telegondola şi instalatii de produs zăpadă artificială a pârtiei de ski omologate executate.Ac docum vor fi prez pt fiec asociat în parte,dacă resursele ac sunt luate în cons pt îndepl cerinței.Daca un grup de op ec depune o oferta comună,cer se demonstr prin luarea in consid a res tuturor membrilor grup.Daca op ec,ce prez respectiva experiență,a realiz lucrări în calit de subcontractant în contractul prez drept exp simil pt un antreprenor general,condiția este ca respectivele lucrări să fie confirmate de antreprenorul general,iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul op ec a avut calitatea de subcontractor cf Instrucțiunii 2/ 2017.AC are dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucr pt confirmarea exp simil prez de ofertant in cadrul DUAE.Pt îndepl cerinței,ofertantul poate beneficia de susț unui/unor terți. In ac sens vor fi respectate prev art.182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din H.G. 395/2016.Daca beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prez:a) Angajamentul ferm priv susținerea capaciti tehnice acordata de terțul susținător.Angajamentul ferm va fi încărcat obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE si cu oferta.Odată cu depunerea DUAE se prez atat angajamentul terțului susținător din care sa reiasa că va răspunde în mod solidar cu ofertantul pt executarea contr de achiziţie publică si ca va sprijini ofertantul în vederea îndepl obligațiilor contract in caz neîndepl de către acesta a obligațiilor,cat si documentele anexe la angajament,transmise acestora de către tertul susținător,din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia b) docum transmise ofertantului de către terțul/terții susținător din care sa rez modul efectiv prin care terțul/terții susținători asigura îndepl propriului angajament de susținere,care se constituie in anexe la angajamentul ferm.Ac documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm,cu DUAE si cu oferta.c) certificate/ docum emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul benef/proc vb de recepție,Docum constatatoare emise de autoritățile contractate /Certificări de buna execuție,din care sa reiasă toate elementele neces pt confirmarea îndeplcerinței de capacit tehnica,resp lucrările executate,per de realizare si valoarea acestora.Nota 1:Ca o conditie ad validitatem,sub sancţiunea considerarii cerintei ca neîn...

Ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător compl DUAE,indicând pt fiec contr prez,cel puțin urm inform neces pt a verif modul de îndepl a criteriului:nr si data contract invocat ca exp simil,beneficiarul ac si datele sale de contact,calit avută în acel contract,data si nr docum de recepție,prec si ponderea si/sau activit pt care a fost responsabil,împreună cu val acestora,fără TVA.Ofertantul clasat pe loc1 după aplic criteriului de atrib asupra ofertelor admisibile va prez,anterior atrib contract,la solic AC,certificate/docum emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul benef/proc vb de recepție,din care sa rez toate elem neces pt confirmarea îndepl cerinței de capacit tehnica.Ac docum vor fi prez pt fiecare asociat in parte,daca res acestuia sunt luate in consid pt îndepl cerinței.Daca un grup de op ec depune o oferta comuna,cerința se demonstr prin luarea in consid a res tuturor membrilor grup.Daca op ec,ce prez respectiva experienţă a realizat activităţi în calit de subcontractant în contractul prez drept exp simil pt un antreprenor general,condiţia este ca respectivele activ să fie confirmate de antreprenorul general,iar beneficiarul final a atestat fapt că respectivul op ec a avut calit de subcontractor cf Instructiunii 2/ 2017.AC are dreptul de a se adresa inclusiv benef final al serv care fac obiectul contract prez drept exp simil,pt confirmarea celor prez de ofertant.In vederea îndepl cerinței,ofertantul poate beneficia de susț unui/unor terți.In ac sens vor fi respectate prev art182 din Legea 98/2016 si ale art.48 din H.G.395/2016.Daca beneficiază de susț din partea unui terț,ofertantul va prez:a) Angajamentul ferm priv susținerea capac tehnice acordata de terțul susținător.Angajam ferm va fi încărcat obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE.b) docum transmise ofertantului de către terțul susț din care sa rez modul efectiv prin care terțul susț asigura îndepl propriului angajament de susținere,care se constit in anexe la angajamentul ferm.Ac docum vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm,cu DUAE si cu oferta.c) certificate/docum emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul benef/proc vb de recepție,din care sa rez toate elem necesare pt confirmarea îndepl cerinței de capac tehnica

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/11/2021
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/05/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/11/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Comisia de evaluare

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1.In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document

informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tanand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant,

ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.

2.Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate

electronic.

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art59-.60 din

Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca

este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai în format electronic,

semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4.Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de

atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta

modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari, sau informatii

suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta ,

respectiv nu mai tarziu de 22 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitarile de clarificari depuse dupa acest

termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art.160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si

complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea

ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile

solicitate va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare.

5.În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu

cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura

electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata

prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

6.Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate pret", două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu

punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor

acestora. În

situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta câştigătoare va fi

desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor :in conformitate cu art. 8 alin. 1 lit. a) din

Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale

si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National

de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Municipiul Resita
Indirizzo postale: Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1A
Città: Resita
Codice postale: 320226
Paese: Romania
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Tel.: +40 255216132
Indirizzo Internet: www.primaria-resita.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2021