Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Servizi - 564399-2022

14/10/2022    S199

Finlandia-Lohja: Servizi di consulenza in ingegneria ambientale

2022/S 199-564399

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Rosk'n Roll Oy Ab
Numero di identificazione nazionale: 2447281-1
Indirizzo postale: Munkkaanmäki 51
Città: LOHJA
Codice NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Codice postale: 08500
Paese: Finlandia
Persona di contatto: Taija Frestadius
E-mail: taija.frestadius@rosknroll.fi
Tel.: +358 206377064
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rosknroll.fi/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=413758&tpk=bbd76fe7-e89b-4640-93b9-27bc829860ad
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=413758&tpk=bbd76fe7-e89b-4640-93b9-27bc829860ad
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Velvoitetarkkailu: jätekeskukset ja jäteasemat

II.1.2)Codice CPV principale
71313000 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Hankinnan kohteena on luvansaajan, eli Tilaajan itsensä, vastuulla oleva jätteenkäsittelyalueiden ympäristötarkkailut tarkkailusuunnitelmien mukaisesti (liitteet 1.A-1.FG).

Sopimus on määräaikainen, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Määräaikainen sopimuskausi pitää sisällään;

Tarkkailu: 2023-2026

Raportointi: 2024-2027

Ympäristötarkkailulla on olennainen merkitys Tilaajan toiminnan vaikutusten ja ympäristön tilan seurannassa. Velvoitetarkkailu suoritetaan aina voimassa olevan ympäristölupaan perustuvan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Käytännössä tarkkailun suorittamiseen voi tulla eroavaisuuksia liitteenä oleviin tarkkailusuunnitelmiin nähden, joihin voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana. Jätelainsäädäntö, jätteenkäsittelytoiminnot sekä -puitteet ovat jatkuvassa keskipitkän ja pitkä aikavälin muutoksessa – ja nämä muutokset vaikuttavat suoraan myös Tilaajan ympäristötarkkailun tarpeisiin sekä tarkkailusuunnitelmiin.

Tilaajan tarve on löytää kokonaisvastuullinen Palveluntuottaja, joka pystyy tuottamaan kohteiden ympäristötarkkailu tasalaatuisesti ja laadukkaasti, omatoimisesti sekä sovitussa aikataulussa.

Tilaaja tukee kokeneen avainhenkilön osaamisen tarjoamista lisäpisteillä tarjouskilpailun vertailussa.

Palveluntuottajan tehtävä käsittää mm. tarkkailusuunnitelmiin sisältyvät;

1) Vesinäytteenotot ja näytteenoton yhteydessä tehtävät pistekohtaiset kenttämittaukset ja kaasumittaukset. Näytteenotto toteutetaan ympäristöhallinnon ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

2) Vesinäytteiden laboratorioanalyysien tekeminen akkreditoiduissa vesilaboratorioissa.

3) Tulosten kierros- ja vuosiraportointi tarkkailusuunnitelmien ja sopimuksen mukaisesti, sekä raportointi sähköisesti viranomaisen vaatimalla tavalla. Vuosiraporteissa tuloksia verrataan käytettävissä olevaan historiatietoon sekä ympäristölaatunormeihin. Pohjaveden ja kaivovesien osalta vertailua tehdään myös talousveden laatuvaatimuksiin ja -suosituksiin.

4) Tilaaja saattaa erikseen tilata lisätyötä, joka voi olla tarkkailuohjelmien päivittämistä, suunnittelu- ja kehittämistyötä, ylimääräisiä yhteistyökokouksia tarkkailuohjelmien ulkopuolisia näytteenottoja ja analysointeja tms.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Katso kohta "II.1.4) Lyhyt kuvaus".

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/03/2023
Fine: 31/03/2027
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Kts. tarjouspyynnön liite 3 Sopimusluonnos, kohta 4.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Sopimuksen puitteissa Tilaajalla on oikeus hankkia Palveluntuottajalta tarjouspyyntöaineistossa mainitsemattomia palveluita 20 % sopimuksen arvosta.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Tämä tarjouspyyntö julkaistaan lisenssillä CC0 1.0 (mukaan lukien liitteet, joissa on ylätunnisteessa ko. merkintä).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2022
Ora locale: 16:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Finlandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 31/12/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2022
Ora locale: 16:01
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Tarjousten avaustilaisuuden ajankohta on alustava.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset:

• Kysymykset esitetään sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa

• Tilaaja antaa kysymyksiin vastaukset Tarjouspalvelu -toimittajaportaaliin, jolloin kaikki näkevät esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset

• Mahdolliset tarjouspyynnön tarkennukset annetaan Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa

Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin käyttäminen:

Lue Tarjouspalvelun Ohjeet ja käyttövinkit osoitteesta:

http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home

Voit ottaa myös yhteyttä Cloudian asiakastukeen.

Sähköpostiosoite: tuki@cloudia.fi

Puhelin: +358 207661075

Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin ESPD-lomakkeen käyttämisestä ym. Tilaaja suosittaa tutustumaan Hanki-palveluiden toteuttamiin neuvontavideoihin osoitteesta:

https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Markkinaoikeus
Indirizzo postale: Sörnäistenkatu 1
Città: Helsinki
Codice postale: 00580
Paese: Finlandia
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Tel.: +358 295643300
Indirizzo Internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2022