Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizi - 570312-2022

 • 570312-2022: Polonia-Nowy Dwór Mazowiecki: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
  Data di pubblicazione:17/10/2022
  Documento:Bando di gara o di concessione – regime ordinario
  Denominazione ente:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117313, NIP 531-000-49-28, Regon 017441290
  • 688154-2022: Polonia-Nowy Dwór Mazowiecki: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
   Data di pubblicazione:12/12/2022
   Documento:Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
   Denominazione ente:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117313, NIP 531-000-49-28, Regon 017441290