Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 587352-2020

07/12/2020    S238

Ungheria-Sátoraljaújhely: Sistemi di trasporto a fune

2020/S 238-587352

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_13222002
Indirizzo postale: Kossuth tér 5.
Città: Sátoraljaújhely
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Codice postale: 3980
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Szamosvölgyi Péter
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Tel.: +36 47525100
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.satoraljaujhely.hu
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Libegők kivitelezése

Numero di riferimento: EKR000354042020
II.1.2)Codice CPV principale
45234200 Sistemi di trasporto a fune
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül.

2. rész: 2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése a feladat.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 5 467 353.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Magas-Hegyi libegő

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45000000 Lavori di costruzione
45234200 Sistemi di trasporto a fune
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Sátoraljaújhely, HRSZ.: 0177/19, 10112, 10110, 0177/17, 7598/1

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. rész: Magas-Hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. A meglévő kétüléses libegő szétszerelésre kerül és helyére új kétüléses kötélpálya kerül. I. Bontási feladatok: A meglévő kötélpálya a következő műszaki adatokkal rendelkezik:

– a kötélpálya típusa: kétüléses libegő szilárd rögzítéssel – a kötélpálya hossza: 1 272,82 m – a kötélpálya kiemelése: 374,33 m – átlagos lejtés: 29,3 % – a kötélpálya sebessége: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 400 személy/óra – ülések távolsága: 27 m – ülések száma: 99 db – motor teljesítménye: 75 kW – kötél átmérője: 32 mm – meghajtó állomás: lent – Visszafordító állomás: fönt – vontatóág: bal – Visszafordító ág: jobb – kötéltárcsa átmérője: 3 560 mm – a pálya támaszainak száma: 19 db – Állomások száma az Libegő útvonalán: 3 db /völgyállomás, közbülső állomás, felső állomás/ A fentiekben leírt meglévő kötélpálya lebontásra kerül, felhasználásának vagy ártalmatlanításának módja a következő: 1. lebontott kötélpálya használata, eladása egy másik befektető számára az eredeti kötélpálya felújítás után. A további felhasználás e módjához a következő műveleteket kell végrehajtani: Az elektromos vezetékek eltávolítása az állomásokon és a kötélpályán – az egyes ülések leszerelése a szállítókötél leszerelése – a pálya tartóinak lebontása – az állomások lebontása – a kötélpálya-technológia átadása új befektetőnek felújítás céljából – vasbeton alapok eltávolítása az állomásokon – a pálya támaszok vasbeton alapozó részeinek eltávolítása /föld feletti részek és 200 mm-rel a terepszint alatt – a pályatartók teljes vasbeton alapjának eltávolítása, ha ütközik az új pályatartók tervezett alapjával. 2. a kötélpálya-technológia elhelyezése a hulladéklerakóban. II. Új kötélpálya létesítése a meglévő nyomvonalon: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1. Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. Az állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei: – vízszintes hosszúság: 1 278 m – ferde hosszúság: 1 332 m – kiemelés: 347,70 m – lejtés: 29,3 % – sebesség: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 1 100 személy/óra – ülések távolsága: 9,83 m – ülések száma: 272 db – az ülések időbeli eltolódása: 9,60 m – energiateljesítmény: 315 kW – szállítási idő: 14,80 perc – meghajtóállomás: lent – visszafordító állomás: fönt – kötél átmérője: 40 mm – közlekedés felfelé: 100 % – közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: M.2.1) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.2) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.3) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

GINOP-7.1.9-17-2018-00029

II.2.14)Informazioni complementari

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0–100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Szár-Hegyi libegő

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45000000 Lavori di costruzione
45234200 Sistemi di trasporto a fune
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Luogo principale di esecuzione:

Sátoraljaújhely, HRSZ.: 0177/19, 10383/1, 10382/1, 10407/2, 0177/21

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

2. rész: Szár-hegyi libegő A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján építmény kivitelezése és tervezése együtt. A tervezési feladat magában foglalja az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is. Új kötélpálya létesítése: A kötélpálya építése a munkák terjedelmét tekintve két részből áll. 1.Beton alapok és a kötélpálya üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozó építése. A kötélpálya kezelő épületeinek építése. 2. A kötélpálya tényleges szerelése az előkészített „alépítményre“. Vonalas építményről van szó és az építmény megvalósításához telek kisajátításra nincs szükség az állomásoknál, a kötélpálya alátámasztásainál és az elektromos áram tervezett csatlakozásánál. z állomások peronjai szerepeltetve vannak a tervben, azt a költségvetés előírása alapján kell kialakítani. A terep lejtése miatt az alapokból kitermelt anyag teljes mértékű feltöltésre kevés, de elszállítani nem kell, amennyire csak lehetséges, a peronok kialakításához kell használni. Fák kivágása: a fák kivágásának nagyságrendje az Libegő nyomvonalában egyértelműen látszik a dokumentáció rajzos részéből, az alábbiak szerint került megállapításra:

– Libegő nyomvonala 250 m x 15 m = 18 750 m2 – völgyállomás 40 m x 30 m = 1 200 m2 – felső állomás 60 m x 40 m = 2 400 m2 – fakivágás összesen 22 350 m2 A fentiekben megállapított mennyiség maximális, ha a teljes számított mennyiség növényzettel benőtt terület. A berendezés általános műszaki leírása, a berendezés főbb műszaki paraméterei:. vízszintes hosszúság: 1 242,50 m – ferde hosszúság: 1 249 m – kiemelés: 20,50 m – lejtés: 10,3 % – sebesség: 1,5 m/s – szállítási kapacitás: 1 330 személy/óra – ülések távolsága: 8,12 m – ülések száma: 309 – az ülések időbeli eltolódása: 5,41 m – energiateljesítmény: 150 kW – szállítási idő: 14,80 perc – meghajtó állomás: felfelé – visszafordító állomás: lefelé – kötél átmérője: 40.5 mm – közlekedés felfelé: 100 % – közlekedés lefelé: 100 % Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: M.2.1) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.2) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: M.2.3) alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 48 hónap) / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 70
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

GINOP-7.1.9-17-2018-00029

II.2.14)Informazioni complementari

Az értékelési szempontokra kiosztható pontszám: 0–100. Az értékelés módszerét (ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás) részletesen a Kbt. 76. § (10) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napot ért.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 083-194863
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:

Magas-Hegyi libegő

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/11/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tatralift a.s.
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_25104220
Indirizzo postale: Polna út 4.
Città: Kezmarok
Codice NUTS: SK041 Prešovský kraj
Codice postale: 06001
Paese: Slovacchia
E-mail: office@tatralift.com
Tel.: +421 905587757
Indirizzo Internet: http://www.tatralift.com
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 725 195.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Alépítményi munkák, felelős műszaki vezető MV-É, felelős műszaki vezető MV-KÉ, tervezés

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:

Szár-Hegyi libegő

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/11/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tatralift a.s.
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_25104220
Indirizzo postale: Polna út 4.
Città: Kezmarok
Codice NUTS: SK041 Prešovský kraj
Codice postale: 06001
Paese: Slovacchia
E-mail: office@tatralift.com
Tel.: +421 905587757
Indirizzo Internet: http://www.tatralift.com
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 742 158.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Alépítményi munkák, felelős műszaki vezető MV-É, felelős műszaki vezető MV-KÉ, tervezés

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

1. rész: Magas-Hegyi libegő:

1.

Név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 14.

Adószám:: 14564477-2-18

2.

Név: Tatralift a.s

Cím: 06001 Kezmarok Polna út 4.

Adószám: SK2020515585

3.

Név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3980 Sátoraljaújhely Pataki út 37.

Adószám: 13765589-2-05

2.rész: Szár-Hegyi libegő:

1.

Név: Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 14.

Adószám: 14564477-2-18

2.

Név: Tatralift a.s

Cím: 06001 Kezmarok Polna út 4.

Adószám: SK2020515585

3.

Név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 3980 Sátoraljaújhely Pataki út 37.

Adószám: 13765589-2-05

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. § (3)–(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
02/12/2020