Lavori - 75626-2018

20/02/2018    S35    - - Lavori - Informazioni complementari - Procedura aperta 

Slovenia-Celje: Lavori di costruzione di gallerie stradali

2018/S 035-075626

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 240-497526)

Legal Basis:

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenia
Persona di contatto: metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
Tel.: +386 13009959
E-mail: metka.celestina@dars.si
Fax: +386 13009929
Codice NUTS: SI

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.dars.si

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Numero di riferimento: 000209/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45221241
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori

Sezione VI: Altre informazioni

VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 240-497526

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
anziché:
leggi:

V prilogi tega dodatka št. 7 objavljamo Program povprečne pogostosti preiskav za notranjo kontrolo del.

V prilogi tega dodatka št. 7 je objavljen povzetek vseh sprememb predračuna.

S tem Dodatkom št. 7 podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N137Z03), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra PIS predračuna N137Z01). Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N137Z03) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 06/03/2018
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 20/03/2018
Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 06/03/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 20/03/2018
Ora locale: 13:00
VII.2)Altre informazioni complementari:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242859/dodatek_7.zip