Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 45735-2018

01/02/2018    S22

Hungría-Budapest: Paquetes de software y sistemas de información

2018/S 022-045735

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Número de identificación fiscal: AK04357
Dirección postal: Andor utca 47–49.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Not specified
Código postal: 1119
País: Hungría
Persona de contacto: Hegedüs Tibor
Correo electrónico: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Teléfono: +36 17955222
Fax: +36 17950432
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Központosított közbeszerzés

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 40 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Microsoft szoftver licencek I. (LSP)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72260000 Servicios relacionados con el software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código NUTS: HU2 DUNÁNTÚL
Código NUTS: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Árubeszerzés, 3804 különféle Microsoft szoftver licencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó támogatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1 db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező cegnev_MSLIC18_R1.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. A terméklistában szerepelnek olyan szoftverlicencek, melyekkel kapcsolatos tevékenységeket csak és kizárólag Licencing Solution Provider /LSP/ partner biztosíthat. Erre tekintettel az Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell licencek forgalmazásához és a szolgáltatás nyújtásához szükséges érvényes fejlesztői minősítéssel (Licencing Solution Provider /LSP/), amely a keretmegállapodás érvénybelépésének feltétele.

5. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.

6. Az ajánlattétel feltétele: Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Microsoft szoftver licencek gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától származó magyar nyelvű gyártói támogatói nyilatkozatot.

7. A rész keretszáma: 5

8. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

9. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

12. A Kbt. 135. § (5) bekezdésnek megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg.

A keretmegállapodás további 6 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14)Información adicional

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésben előírtakra.

Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Microsoft szoftver licencek II. (Disztribútor)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72260000 Servicios relacionados con el software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Código NUTS: HU2 DUNÁNTÚL
Código NUTS: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Descripción del contrato:

Árubeszerzés, 6564 különféle Microsoft szoftver licencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó támogatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező cegnev_MSLIC18_R2.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.

5. Az ajánlattétel feltétele: Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Microsoft szoftver licencek gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától származó magyar nyelvű gyártói támogatói nyilatkozatot.

6. A rész keretszáma: 10

7. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

8. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

11. A Kbt. 135. § (5) bekezdésnek megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 10 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg.

A keretmegállapodás további 6 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14)Información adicional

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak – figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésben előírtakra.

Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell benyújtania az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M1 (mindkét rész esetén):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 5.§ (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „α” szakaszát kitölteni.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, a képzettségüket, végzettségüket igazoló (MCSE (vagy azzal egyenértékű) vizsga) dokumentum(ok) másolatát, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát csatolni kell.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M1.

Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő MCSE (vagy azzal egyenértékű) vizsgával rendelkező szakemberrel. Ugyan az a szakember mindkét részben megadható az alkalmasság igazolásához.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ajánlatkérő a KM szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint:

3 000 000 Ft adatszolgáltatási biztosítékot kér.

A keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a KM X. fejezet 2. Kötbér, adatszolgáltatási biztosíték pontja tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezet (Ellenérték, fizetési mód, közbeszerzési díj) 2.Fizetési mód pontja tartalmazza.

A Kbt. 135§ (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM. tartalmazza.

EU forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2013. évi V. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

A KEF korábban „Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2017” tárgyban folytatott le központosított közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen 2017. 08.25-én kötött keretmegállapodást.

A szerződés teljesítése során a Microsoft Ireland visszavonta egyes Szerződéses partnerek LSP/LAR partneri minősítését, így minden konzorcium alkalmatlanná vált a szerződés teljesítésére. Az Intézményi ellátás mielőbbi biztosítása érdekében szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 15
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/02/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/02/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Elektronikusan: www.kozbeszerzes.gov.hu, „EKMNY02MSLIC18” azonosítójú eljárás; a Kbt. 68. § (4) szerint: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. emelet 445 tárgyaló.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdéseiben.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A Kbt. 104.§ (3) bekezdése alapján az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.

2. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét.

3. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

4. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (lásd.: AF I.3. Kommunikáció). A közbeszerzési dokumentumok elérését a közbeszerzési dokumentumok regisztráció/kommunikáció fejezetében leírt eljáráshoz történő regisztrációval kell teljesíteni/igazolni.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

6. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot cégszerűen, elektronikusan aláírt példányban kell csatolni.

7. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

9. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

10. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 36. § (1); 53. § (5) és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

12. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

13. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 2006. évi V. törvény 9. § (2) szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. A cégkivonatnak, vagy az aláírási példánynak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578, Szendrei Gabriella: 00926.

16. További feltételek – a karakter korlátozása miatt – a VI.4.3)pontban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:

17. A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:

A Kbt. 31 § (5) és a Kbt. 41. § (2) bek. c) pont szerint minden írásbeli kommunikáció és nyilatkozattétel - ideértve az ajánlatok benyújtását is - elektronikus úton történik a Központosított Közbeszerzési (KK) portálon keresztül.

A KK portál használata ingyenes, regisztrációhoz kötött.

Az ajánlatok benyújtásához szükséges informatikai feltételek: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, szkenner, irodai programcsomag, aláíró szoftver.

A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő kizárólag elektronikusan aláírt PDF dokumentumokat és elektronikusan aláírt (ASICE) konténerbe csomagolt fájlokat kezel.

A PDF dokumentumokat minimum PAdES vagy CAdES egyenértékű legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 lenyomata azonosít.

A teljes ajánlatot a IV.2.2. szerinti határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés megkezdése) a KK portálra.

Minden ajánlatnak 2 fájlt kell tartalmaznia:

— Felolvasó lap, elektronikusan aláírva PDF formátumban,

— az ajánlat további dokumentumai ASICE konténerbe csomagolva (az ASICE konténeren belül mindegyik fájlt - kivétel xlsx fájl - egyedileg elektronikus aláírással ellátva).

A feltölthető maximális fájlméret felolvasólap esetén 40 MB, az ASICE konténer esetén 500 MB. Az ASICE konténerbe lehetőleg maximum 40 MB méretű fájlokat csomagoljanak.

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus bélyegzővel is ellátja.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 (BASE64) lenyomatáról a rendszer automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

18. Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF fájl tartalma minden erre az eljárásra ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik, továbbá az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül.

19. A benyújtandó elektronikus dokumentumokra vonatkozó információk: PDF formátumú fájl - olvasás ADOBE Reader XI programmal, xlsx formátumú excel fájl - olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal ASICE formátumú fájl - megnyitás PKUNZIP programmal, e-akta formátumú fájl - megnyitás Microsec E-Szigno programmal, MS Windows 7 Hu op. rendszerű, és MS Office 2010 Hu irodai szoftverrel telepített notebook, valamint internetkapcsolat áll ajánlatkérő rendelkezésére.

20. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó nyilatkozatok/igazolások nem magyar nyelvűek, akkor ajánlattevő általi felelős fordítását is csatolni kell, valamint cégszerű nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával, a közbeszerzési dokumentum V.1. pontjában megadottakra figyelemmel.

21. Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám: +36 18966300.

22. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
30/01/2018