Suministros - 53556-2018

06/02/2018    S25

Polonia-Trzebnica: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2018/S 025-053556

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 239-495631)

Base jurídica:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Dirección postal: ul. Prusicka 53-55
Localidad: Trzebnica
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 55-100
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@szpital-trzebnica.pl
Teléfono: +48 713120920
Fax: +48 713121498
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital-trzebnica.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia ...

Número de referencia: PN/e-usługi/2017/3
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części, zwane dalej zadaniami: Zadanie 1: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej (szczegółowy opis zawierają załączniki nr 1, 1.1-1.3 do SIWZ), Zadanie 2: Zakup, instalacja i konfiguracja infrastruktury oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawa infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi (szczegółowy opis zawierają załączniki nr 2, 2.1-2.8 do SIWZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
01/02/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 239-495631

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 02/02/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/02/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 02/02/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 07/02/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: